CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1996

JANUARI 1996

9 JANUARI 1996 FAMILIEGESCHIEDENIS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 11 JANUARI 1996 UW KENMERK: SG96/U1 (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 12 JANUARI 1996 BELEIDSONTWIKKELING TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS VAN MIERLO VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 12 JANUARI 1996 BELEIDSONTWIKKELING TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 14 JANUARI 1996 UW REF.: BS/tdv/960429 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. BOB SMALHOUT - 14 JANUARI 1996 STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN ZKH PRINS WILLEM-ALEXANDER VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 15 JANUARI 1996 ADVIES MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN TER ATTENTIE VAN DE HEER DRS D. TUIN - 17 JANUARI 1996 INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN - 17 JANUARI 1996 INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS VAN MIERLO VAN BUITENLANDSE ZAKEN

26 JANUARI 1996 INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA - 27 JANUARI 1996 INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN MINISTER AD MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - 29 JANUARI 1996 UW SCHRIJVEN 96/wa/mjv TER ATTENTIE VAN ZKH DE PRINS VAN ORANJE - 30 JANUARI 1996 STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN PROF.DR. M.P.A.M. KERKHOF - 31 JANUARI 1996 BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN BANK ING TE NIJMEGEN

FEBRUARI 1996: 3 FEBRUARI 1996 TAALCONGRES TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 4 FEBRUARI 1996 UW BRIEF 95/1438/M-95-4 AAN COMMISSARIS VAN POLITIE W.J.M. VELINGS TE NIJMEGEN - 7 FEBRUARI 1996 SPAANSE PLANNEN TOT TUNNELAANLEG TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS VAN MIERLO VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 14 DE FEBRERO DE 1996 SU CARTA DEL 12 DE FEBRERO DE 1996 DESTINADO A LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA HAYA - 14 FEBRUARI 1996 DRUGSPROBLEMATIEK TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

18 FEBRUARI 1996 PRINS WILLEM-ALEXANDER TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 19 FEBRUARI 1996 "EVEN BIJPRATEN" TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 21 FEBRUARI 1996 BEB/DEUR/IEG96011581 (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VOOR DEZE MR S.A. KUIPERS DIRECTEUR EUROPA - 22 FEBRUARI 1996 THE CABLE TURTLE OF PURPLE: AM/ARV/96/166 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 24 FEBRUARI 1996 INZAKE OPSPORING § 3.13.3.TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 26 FEBRUARI 1996 UW KENMERK SG96/U1 (2) TER ATTENTIE DE MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 26 DE FEBRERO DE 1996 PLAN DE EMPRESA (2) PARA EL MALACA INSTITUTO

28 FEBRUARI 1996 BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN SECTIE SPAANS (1) - 29 FEBRUARI 1996 BETREFT ICB/JUSTITIE960229 TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 29 FEBRUARI 1996 DECLARATIE (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (1)

MAART 1996: 2 MAART 1996 ONTWIKKELING INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO - 2 MAART 1996 AFSPRAAK 14 MAART 1996 TER ATTENTIE VAN DE MANAGER OPLEIDINGEN VAN KLUWER BEDRIJFSOPLEIDINGEN - 2 MAART 1996 BENELUXTOP TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 5 MAART 1996 BEZOEK KONING JUAN CARLOS (1) TER ATTENTIE VAN DE CHEF KABINET COMMISSARIS DER KONINGIN IN DE PROVINCIE ZEELAND

6 MAART 1996 BEZOEK KONING JUAN CARLOS (2) TER ATTENTIE VAN DE CHEF KABINET COMMISSARIS DER KONINGIN IN DE PROVINCIE ZEELAND - 7 MAART 1996 BEZOEK KONING JUAN CARLOS (3) TER ATTENTIE VAN DE CHEF KABINET COMMISSARIS DER KONINGIN IN DE PROVINCIE ZEELAND - 8 MAART 1996 UW KENMERK 96003365 TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING - 9 MAART 1996 VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE - 10 MAART 1996 GELUKWENS KARLSPREIS TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN - 10 MAART 1996 BEZOEK KONING JUAN CARLOS (4) TER ATTENTIE VAN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE ZEELAND - 11 MAART 1996 DECLARATIE (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 11 MAART 1996 BELEIDSPLAN (2) TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE SECTIE SPAANS VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN - 11 MAART 1996 ONTWIKKELING SPAANS (1) TER ATTENTIE VAN VOORZITTER DR J. KALDEWAIJ VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN - 11 MAART 1996 ONTWIKKELING SPAANS (2) TER ATTENTIE VAN VOORZITTER DR J. KALDEWAIJ VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN - 11 MAART 1996 BEZOEK KONING JUAN CARLOS (5) TER ATTENTIE VAN DE CHEF KABINET COMMISSARIS DER KONINGIN IN DE PROVINCIE ZEELAND - 13 MAART 1996 DECLARATIE (3) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

17 MAART 1996 BELEIDSONTWIKKELING (3) TER ATTENTIE VAN VOORZITTER J. KALDEWAIJ VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN - 18 MAART 1996 MISSION STATEMENT TEN BEHOEVE VAN GRAN HERMANO - 18 MAART 1996 BELEIDSONTWIKKELING (1) TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN - 18 MAART 1996 BELEIDSONTWIKKELING TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN HET VNO/NCW DR A.H.G. RINNOOY KAN

19 MAART 1996 BEËINDIGING GEDOOGBELEID TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

20 MAART 1996 UW KENMERK 96M001687 TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK - 21 MAART 1996 BEZOEK KONING JUAN CARLOS (6) TER ATTENTIE VAN DE ROOSEVELT STICHTING - 22 MAART 1996 BRIEF VAN 22 MAART 1996 AAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST - 22 MAART 1996 KROONPRINS PHILIPPE VAN BELGIË TER ATTENTIE VAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE PRINS VAN ORANJE - 23 MAART 1996 DE ONDERSTEUNENDE TAAK VAN POLITIE EN JUSTITIE AAN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX - BRIEF VAN 24 MAART 1996 AAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST

26 MAART 1996 RELATIE NEDERLAND-FRANKRIJK TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIELEIDER FRANS - 27 MAART 1996 ARTIKEL TELEGRAAF TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN - 27 MAART 1996 REFERENDUM TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE - 27 MAART 1996 UW BRIEF D.D. 24 MAART 1996 TER ATTENTIE VAN VOORZITTER DR J. KALDEWAIJ VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN - 27 MAART 1996 REFERENDUM TER ATTENTIE VAN MINISTER ELS BORST VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT - 27 MAART 1996 RELATIE NEDERLAND-FRANKRIJK TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 27 MAART 1996 KONINGSSCHAP TER ATTENTIE VAN DE PRINS VAN ORANJE - 29 MAART 1996 AARZELING TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN - 29 MAART 1996 INZAKE BRIEF D.D. 23 JULI 1995 VAN DRS T. BREUKER AAN DE VOORMALIGE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST

APRIL 1996: BRIEF VAN 1 APRIL 1996 AAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST

3 MAART 1996 BRIEF NAP/96-192 (1) TER ATTENTIE VAN DRS D. TUIN - 3 APRIL 1996 DOODSTRAF OF LEVENSLANG TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 4 APRIL 1996 RELATIEGESCHENK TER ATTENTIE VAN DIRECTIESECRETARESSE KARIN DE WINTER VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 5 APRIL 1996 REKENING 651817831 TER ATTENTIE VAN DE HEER R.M.H. FRANSSEN VAN DE BANK ING TE NIJMEGEN - 5 APRIL 1996 NIEUWE ORDE TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE DISTRICTLEIDER UTRECHT EN NIEUWEGEIN - 5 APRIL 1996 UW BRIEF D.D. 29-03-96 TER ATTENTIE VAN DRS H.H.M. KLOOSTER VNO/NCW - 5 APRIL 1996 GEWONNEN MAAR TOCH ZWAAR VERLOREN TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 6 APRIL 1996 BRIEF AAN DE AMBASSADEUR VOOR INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN KNIJFF MERKENADVISEURS - 6 APRIL 1996 UW KENMERK DCV/96/562 GERICHT AAN DE AMBASSADEUR VOOR INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN MR. H.A.F.M.O. VAN MIERLO - 6 APRIL 1996 ERRATUM TER ATTENTIE VAN KNIJFF MERKENADVISEURS - 6 APRIL 1996 UW BRIEF D.D. 18 JANUARI 1996 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN - 9 APRIL 1996 UW KENMERK DCV/96/562 GERICHT AAN DE AMBASSADEUR VOOR INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN MR. H.A.F.M.O. VAN MIERLO - 9 APRIL 1996 TWEEDE PAASDAG OP DE WELLENKAMP - 10 APRIL 1996 MIJN BRIEF VAN 17 JANUARI 1996 TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS VAN MIERLO VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 10 APRIL 1996 BEB/DEUR/IEG96011581 (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VOOR DEZE MR S.A.KUIPERS DIRECTEUR EUROPA -10 APRIL 1996 BRIEF NAP/96-192 TER ATTENTIE VAN HET NATIONAAL ACTIEPROGRAMMA MODERNE VREEMDE TALEN - 10 APRIL 1996 EN UN LUGAR DE LA MANCHA TER ATTENTIE VAN DE VOORMALIGE RECTOR VAN HET WESTFRIES DAG-AVONDCOLLEGE TE HOORN

10 APRIL 1996 EN UN LUGAR DE LA MANCHA TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 12 APRIL 1996 RCID KENNEMERLAND TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 12 APRIL 1996 NIETS BV TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 13 APRIL 1996 IK SCHAAM MIJ ALS MEDICUS TER ATTENTIE VAN PROF.DR. B. SMALHOUT TE BOSCH EN DUIN - 13 APRIL 1996 VERENIGING SPAANS OP SCHOOL TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (FAXBERICHT) - 14 APRIL 1996 UW BRIEF D.D. 12 APRIL 1996 AAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL - 14 APRIL 1996 UW BRIEF D.D. 12 APRIL 1996 AAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL - 14 APRIL 1996 BOMAANSLAG OP JUSTITIETOP

17 APRIL 1996 UW BRIEF 550342/96 TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VOOR DEZE MR W.E.G. MEURS - 18 APRIL 1996 BRIEF ICB/JUSTITIE960229 TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

20 APRIL 1996: UW BRIEF 96.00.370/Hst/dH TER ATTENTIE VAN DR A.H.G. RINNOOY KAN - 21 APRIL 1996 UW AANKONDIGING IN LEVENDE TALEN TER ATTENTIE VAN HET INSTITUTO CERVANTES UTRECHT - 21 APRIL 1996 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (4) TER ATTENTIE VAN KNIJFF MERKENADVISEURS - 22 APRIL 1996 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (5) TER ATTENTIE VAN KNIJFF MERKENADVISEURS - 22 APRIL 1996 UW KENMERK DCV/96/562 (3) GERICHT AAN DE AMBASSADEUR VOOR INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN MR. H.A.F.M.O. VAN MIERLO

23 APRIL 1996 UW KENMERK DIE/AE-436/96 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VOOR DEZE HET HOOFD VAN HET BUREAU ALGEMENE INTEGRATIE EUROPA - 23 APRIL 1996 TERUG NAAR SALAMANCA, TIEN JAAR DON QUIJOTE - 24 APRIL 1996 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (6) TER ATTENTIE VAN KNIJFF MERKENADVISEURS - 24 APRIL 1996 BELEIDSONTWIKKELING (2) TER ATTENTIE VAN MEVROUW M. NIJDAM HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 24 APRIL 1996 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN - 24 APRIL 1996 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING (BRIEF) - 24 APRIL 1996 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING (FAXBERICHT)

MEI 1996:

5 MEI 1996 GELUKWENS AAN DE PRINS VAN ORANJE - 5 MEI 1996 GELUKWENS AAN DE PRINS VAN ORANJE EN UITNODIGING INAUGURALE REDE VAN PROF.DR. PHILIPPUS BREUKER OP 31 MEI 1996 - 5 MEI 1996 UW.REF. BS/tdv/960701 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. BOB SMALHOUT - 6 MAY 1996 AGENT WORKSHOP PARIS ON BEHALF OF MADAME ANNE DU MESNIL - 6 DE MAYO DE 1996 CONGRATULACIONES AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA - 6 MEI 1996 FELICITATIES NIEUWE SPAANSE REGERING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 7 MEI 1996 RELATIE NEDERLAND-FRANKRIJK TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIELEIDER FRANS - 7 MEI 1996 DON QUIJOTE TE SALAMANCA TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 9 DE MAYO DE 1996 MANUAL DEL PRÍNCIPE DESTINADO AL SECRETARIO DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS - 11 MEI 1996 FOUR FREEDOMS AWARD TER ATTENTIE VAN DE ROOSEVELT STICHTING - 12 MEI 1996 TERUG UIT SALAMANCA TER ATTENTIE VAN ANDRÉ VELTMAN

14 DE MAYO DE 1996 PROGRAMA GOBERNAMENTAL DESTINADO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA - 14 MEI 1996 UW 2 BRIEVEN VAN 26 APRIL TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

21 MEI 1996 KARLSPREIS TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN

BRIEF VAN 26 MEI 1996 AAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST - 27 MEI 1996 WIJZIGINGSFORMULIEREN TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX

JUNI 1996: 3 JUNI 1996 BESTUURSVERANTWOORDELIJKHEDEN TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 4 JUNI 1996 TERUGBLIK OP 31 MEI 1996 - BRIEF VAN 5 JUNI 1996 AAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST - 5 JUNI 1996 UW BRIEF VO/TAB-96011849 TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VOOR DEZE MEVROUW M. NIJDAM-BROUWER - 6 JUNI 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 7 JUNI 1996 CURRICULUM VITAE BESTEMD VOOR UITZENDBUREAU START

13 JUNI 1996 VALKHOFBURCHT TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER MR ED D'HONDT VAN NIJMEGEN - 17 JUNI 1996 UW KENMERK VO/TAB-96013953 TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN - 23 JUNI 1996 BRIEF AAN DE DIRECTIE VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN - 25 JUNI 1996 JUSTITIE ARNHEM TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 26 JUNI 1996 ONTMOETINGEN IN HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN - 29 JUNI 1996 VERRASSINGSPAKKET ONTVANGEN

JULI 1996: 2 JULI 1996 EXPLOITATIELASTEN - 2 JULI 1996 MENSENSMOKKEL - 3 JULI 1996 ORANJE KAVIAAR

4 JULI 1996 VESTIGING PERMANENT RECHTINSTANDHOUDEND GEBRUIK HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 8 JULI 1996 INSPIRATIE TER ATTENTIE VAN DE VOORMALIGE VOORZITTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 10 JULI 1996 FAMILIE-ONDERZOEK TER ATTENTIE VAN DE HEER ERNEST HELMICH IN BAAK

13 JULI 1996 UW BRIEF NR. 96MO05297/5382 TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 14 JULI 1996 LANDGOED DE HORSTEN TE WASSENAAR (1) TER ATTENTIE VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN - 14 JULI 1996 TERUG NAAR DE KUST - 15 JULI 1996 CUPIDO TER ATTENTIE VAN DE VOORMALIGE VOORZITTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 16 JULI 1996 DECLARATIE AAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 17 JULI 1996 EVALUATIE LOOPBAANADVIES TER ATTENTIE VAN DIRECTIESECRETARESSE KARIN DE WINTER VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 17 JULI 1996 EVALUATIE LOOPBAANADVIES TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA - 20 JULI 1996 THE POWER OF THE DREAM - 20 JULI 1996 MUSIC OF THE FUTURE - 22 JULI 1996 RAPPORTAGE AAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 22 JULI 1996 OPERATIE DE GOUDEN DRIEHOEK - 22 JULI 1996 TICKET TO THE TROPICS - 22 JULI 1996 VERTROUWENSRELATIE TER ATTENTIE VAN MIJN HUISARTS DOKTER ED NIJSTEN TE NIJMEGEN - 22 JULI 1996 MIJN FAX VAN 16 JULI 1996 18:40 U TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN - 23 JULI 1996 DE GOUDEN DRIEHOEK - 23 DE JULIO DE 1996 EXPERIENCIAS HOLANDESAS DESTINADO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA - 23 DE JULIO DE 1996 EXPERIENCIAS HOLANDESAS DIRIGIDAS AL MALACA INSTITUTO - 25 JULI 1996 EXPERIENCIAS HOLANDESAS TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN - 25 JULI 1996 THE IMPOSSIBLE DREAM TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE ECHTGENOTE

26 JULI 1996 TRUC VAN DE EEUW TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO - 26 JULI 1996 TRUC VAN DE EEUW TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO - 26 JULI 1996 BESTUURSWISSELING TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO - 26 JULI 1996 PERMANENT RECHT TER ATTENTIE VAN DR. C. VAN ESCH - 26 JULI 1996 BIJZONDERE PRIJS 1996 - 27 JULI 1996 SPONSORING - 27 JULI 1996 UITBREIDING WERKGEBIED TER ATTENTIE VAN DE DOOR MIJ OPGERICHTE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN - 28 JULI 1996 DANKBETUIGING AAN DE DIRECTIE VAN INSTITUUT BLANKESTIJN - BRIEF VAN 28 JULI 1996 AAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST - 28 JULI 1996 CORRECTIE TER ATTENTIE VAN STAATSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENCHAPPEN - 29 JULI 1996 NAAMSWIJZIGING TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 31 JULI 1996 CONVOCATIES TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN

31 DE JULIO DE 1996 INVITACIÓN A SU ALTEZA REAL DON FELIPE DE BORBÓN Y GRECIA PRÍNCIPE DE ASTURIAS - 31 JUILLET DE 1996 INVITATION Á SON ALTESSE ROYALE L'ARCHIDUQUE HÉRITIER DE LUXEMBOURG - 31 JULI 1996 (VERZONDEN BRIEVEN) UW BRIEF D.D. 30 JULI 1996 TER ATTENTIE VAN DE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN SBO - 31 JULI 1996 UW BRIEF D.D. 30 JULI 1996 TER ATTENTIE VAN DE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN SBO (CABLE TURTLE) - 31 JULI 1996 DE GOEDE KOERS TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VALKHOFSTICHTING - 31 JULI 1996 UW KENMERK: 340.09.11.47 AAN CADANS UITVOERINGSINSTELLING - 31 JULI 1996 UW CLUB VAN TIEN MILJOEN - 31 JULI 1996 UITNODIGING AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID KROONPRINS FILIP VAN BELGIË - 31 JULI 1996 CONVOCATIE AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS WILLEM ALEXANDER PRINS VAN ORANJE-NASSAU

AUGUSTUS 1996: 11 AUGUSTUS 1996 UW REACTIE VAN 8 AUGUSTUS OP MIJN BRIEF VAN 31 JULI JL. AAN DE PRINS VAN ORANJE - 11 AUGUSTUS 1996 HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX IS GELANCEERD - 12 AUGUSTUS 1996 DANK AAN DE VOORMALIGE VOORZITTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 14 AUGUSTUS 1996 FOUR TIMES 7 - 14 AUGUSTUS 1996 LEVENSLIED TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 14 AUGUSTUS 1996 LEVENSLIED TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 15 AUGUSTUS 1996 UW BRIEF GVM/Vz/962394/BB TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT - 16 AUGUSTUS 1996 EEN AVOND AAN ZEE TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF - 18 AUGUSTUS 1996 MAGNIFICARE TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA - 19 AUGUSTUS 1996 EEN AVOND AAN ZEE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 19 AUGUSTUS 1996 EEN AVOND AAN ZEE TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE - 20 AUGUSTUS 1996 WEERBERICHT HART VAN ORANJE - 20 AUGUSTUS 1996 WEERBERICHT HART VAN ORANJE - 23 AUGUSTUS 1996 UW BRIEF C 024/549568 (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VOOR DEZE HET HOOFD VAN DE DIRECTIE BESTUURSZAKEN DE HEER J. VAN DEN BROEK - 27 AUGUSTUS 1996 LANDGOED DE HORSTEN TE WASSENAAR (2) TER ATTENTIE VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN - 27 AUGUSTUS 1996 BRIEF C 024/549568 (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 28 AUGUSTUS 1996 FOR YOUR EYES ONLY..... - 29 AUGUSTUS 1996 PARTNERSHIP TER ATTENTIE VAN DRS H.W. LULOFS VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 30 AUGUSTUS 1996 HARTZEER - 30 AUGUSTUS 1996 POLITIECAROUSSEL TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

SEPTEMBER 1996:

3 SEPTEMBER 1996 OVERZICHT GEVOERDE CORRESPONDENTIE MET REGERINGSFUNCTIONARISSEN VANAF 1 JANUARI 1996/DECLARATIE - 4 SEPTEMBER 1996 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 4 SEPTEMBER 1996 PRORITEITSKLANT NUMMER ÉÉN - 4 SEPTEMBER 1996 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 4 SEPTEMBER 1996 DON QUIJOTE - 7 SEPTEMBER 1996 STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000 - 7 SEPTEMBER 1996 DE LAATSTE BRIEF VOOR EEN NIEUW PERSPECTIEF - 9 SEPTEMBER 1996 EEN LAATSTE VRAAG - 9 SEPTEMBER 1999 FAXBERICHT AAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST - 9 SEPTEMBER 1996 BRIEF AAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST - 9 SEPTEMBER 1996 UW UITNODIGING VAN 3 SEPTEMBER J.L. TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN - 9 SEPTEMBER 1996 BRIEF ONDERWEG NAAR DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST

10 SEPTEMBER 1996 THE ANGEL ON THE BRIDGE TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST - 10 SEPTEMBER 1996 TWEEDE BERICHT AAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHECHE INFORMATIEDIENST - 10 SEPTEMBER 1996 OVERWEGINGEN INZAKE STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000 TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN - 10 SEPTEMBER 1996 CONVOCATIE AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS JOHAN FRISO BERNHARD CHRISTIAAN DAVID VAN ORANJE-NASSAU - 11 SEPTEMBER 1996 A NEW START TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - BRIEF VAN 11 SEPTEMBER 1996 AAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST

12 SEPTEMBER 1996 UITNODIGING AAN MIJN VROEGERE HUISARTS IN DE KEIZER KARELSTAD - 12 DE SEPTIEMBRE DE 1996 SALUDOS A JOSÉ VICENTE NAVARRO BERMELL - 12 DE SEPTIEMBRE DE 1996 CONGRATULACIONES A LA DIRECTORA DEL MALACA INSTITUTO - 13 SEPTEMBER 1996 UW KENMERK 0681.87.038 D.D. 13 SEPTEMBER 1996 TER ATTENTIE VAN DE ONTVANGER BELASTINGDIENST PARTICULIEREN TE NIJMEGEN - 13 SEPTEMBER 1996 SUPPORT TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES

13 SEPTEMBER 1996 AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 15 SEPTEMBER 1996 PHOTOGRAPH ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - 15 SEPTEMBER 1996 CORRECTIE 'TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

16 SEPTEMBER 1996 HET JUISTE EFFECT - 18 SEPTEMBER PRINSJESDAG 1996 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 18 SEPTEMBER PRINSJESDAG 1996 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST - 18 DE SEPTIEMBRE DE 1996 TENDER LA PUENTE DESTINADO AL SECRETARIO DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS - 18 SEPTEMBER 1996 HET GROTE GEHEIM TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 18 SEPTEMBER 1996 UW BRIEF D.D. 12 SEPTEMBER 1996 GERICHT AAN LUITENANT-KOLONEL JOSEPH VAN DEN PUT ADVISEUR VAN PRINS FILIP

19 SEPTEMBER 1996 DE NIEUWE GOLFBEWEGING TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 19 SEPTEMBER 1996 GEROOKTE ZALM TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 19 SEPTEMBER 1996 FAXBERICHT STATE OF THE UNION TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 19 SEPTEMBER 1996 FIRST STATE OF THE UNION TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 20 SEPTEMBER 1996 STATE OF THE UNION TER ATTENTIE VAN KNIJFF MERKENADVISEURS - 20 SEPTEMBER 1996 GEUR TER ATTENTIE VAN DE HEER ROB HOOGLAND VAN DE TELEGRAAF - 21 SEPTEMBER 1996 CONTACTDAG TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 21 SEPTEMBER 1996 BEWEGING TER ATTENTIE VAN DE HEER ROB HOOGLAND VAN DE TELEGRAAF - 22 SEPTEMBER 1996 AMBASSADORSHIP ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES

25 SEPTEMBER 1996 ONDERSTEUNING GEVRAAGD AAN MIJN HUISARTS IN NIJMEGEN

26 SEPTEMBER 1996 THE PARALLEL PARTNER ON BEHALF OF MR CESAR RENNERT IN NEW YORK - BRIEF VAN 26 SEPTEMBER 1996 AAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST - 26 SEPTEMBER 1996 THE PARALLEL PARTNER TER INFORMATIE AAN DRS P. OTTENHOFF - 26 SEPTEMBER 1996 YOUR LETTER OF THE 23D ON BEHALF OF MISS CAROLINE MAC MILLAN

29 SEPTEMBER 1996 COMMUNICATION ON BEHALF OF MISS CAROLINE MAC MILLAN AND LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES*

OKTOBER 1996:

1 OKTOBER 1996 SPAANSE PEPERS - 1 OKTOBER 1996 OPERATIONALISERING TER ATTENTIE VAN IR DRS J.F.B.C.D. VAN ORANJE

2 OKTOBER 1996 TELEGRAAFCOLUMNS TER ATTENTIE VAN MIJN HUISARTS TE NIJMEGEN - 2 OCTOBER 1996 DEVELOPMENTS (1) ON BEHALF OF MRS CAROLINE MAC MILLAN - 2 OCTOBER 1996 COMMUNICATION ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - 4 OKTOBER 1996 GELUKWENS AAN DRS W.T. VAN GELDER EN MR A.C. DE RU VAN DE ROOSEVELT STICHTING

7 OCTOBER 1996 SUPPORT TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - 8 OCTOBER 1996 NEW HOPE ON BEHALF OF MR CESAR RENNERT IN NEW YORK - 8 OCTOBER 1996 HEART FOUNDATION ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - 9 OKTOBER 1996 HARTBEWAKING TER ATTENTIE VAN MIJN HUISARTS IN NIJMEGEN - 9 OKTOBER 1996 BRITISH HEART FOUNDATION

10 OKTOBER 1996 BRUGGEN BOUWEN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG IN BRUMMEN - 10 OCTOBER 1996 LIGHTHOUSE ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - 12 OKTOBER 1996 DANK AAN LIESBETH HALBERTSMA - 12 OKTOBER 1996 BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN JONKHEER E. RÖELL - 12 OKTOBER 1996 RETOURZENDING TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 14 OKTOBER 1996 COUNSELLING TER ATTENTIE VAN MEVROUW F.B.M. MEIJERS VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 14 OKTOBER 1996 UW SCHRIJVEN 567/96/CVB BESTEMD VOOR DE DIENST VAN HET KONINKLIJK HUIS - 15 OKTOBER 1996 KREDIET EN BELEGGINGEN TER ATTENTIE VAN DE HEER R.M.H.FRANSSEN VAN DE BANK ING TE NIJMEGEN - 16 OKTOBER 1996 HUISHOUDELIJKE KLUSJES TER ATTENTIE VAN DIRECTIESECRETARESSE KARIN DE WINTER VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 17 OKTOBER 1996 VALSE START TER ATTENTIE VAN DE HEER R.M.H. FRANSSEN VAN DE BANK ING TE NIJMEGEN

18 DE OCTUBRE DE 1996 DERECHO PERMANENTE - CARTA DIRIGIDA A MIS COLEGAS EN ALCALÁ DE HENARES - 18 OCTOBER 1996 APPLICATION ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - 18 OKTOBER 1996 THE CABLE TURTLE TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE DISTRICTLEIDER IN UTRECHT EN NIEUWEGEIN - 19 OKTOBER 1996 96MO06949/6595 TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 19 OKTOBER 1996 KONINGSCHAP TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE DISTRICTLEIDER IN UTRECHT EN NIEUWEGEIN - 19 OKTOBER 1996 BESCHERMING HOUSE OF WINDSOR TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 20 OCTOBER 1996 NIGEL O'SULLIVAN - 21 OKTOBER 1996 DE LAATSTE BRIEF AAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN

22 OCTOBER 1996 ASESSMENT ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES

23 OCTOBER 1996 DEVELOPMENTS (2) ON BEHALF OF MRS CAROLINE MAC MILLAN - 24 OKTOBER 1996 TARIEF - 25 OKTOBER 1996 JAMES BOND - 25 OCTOBER 1996 A NEW BRIDGE

26 OCTOBER 1996 LONDON VISIT ON BEHALF OF MRS CAROLINE MAC MILLAN

30 OKTOBER 1996 SCHOLING ALLOCHTONEN TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 30 OKTOBER 1996 CORRECTIE TER ATTENTIE VAN DE HEER R.M.H. FRANSSEN VAN DE BANK ING - 30 OKTOBER 1996 SCHOLING ALLOCHTONEN TER ATTENTIE VAN MINISTER AD MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 31 OKTOBER 1996 CHAMPAGNE BRUT

NOVEMBER 1996: 1 NOVEMBER 1996 ADELDOM TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 2 NOVEMBER 1996 GRONDWETSWIJZIGING TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 2 NOVEMBER 1996 VOORHEEN JAMES HEWITT NU LADY DIANA VAN DER HEYDEN SPENCER

3 NOVEMBER 1996 GOLDEN HEART FOUNDATION OR VOORHEEN JAMES HEWITT NU DIANA VAN DER HEYDEN SPENCER ON BEHALF OF MRS CAROLINE MAC MILLAN AT ST. JAMES'S PALACE IN LONDON - 5 NOVEMBER 1996 UITNODIGING TER ATTENTIE VAN MEVROUW SYLVIA TÓTH - 5 NOVEMBER 1996 WANBETALING TER ATTENTIE VAN READERS DIGEST - 6 NOVEMBER 1996 HEINTJE DAVIDS - 7 NOVEMBER 1996 PARTNERSHIP ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - 8 NOVEMBER 1996 BUSINESS PLAN (1) TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

9 NOVEMBER 1996 CERVANTES PLAN ON BEHALF OF MRS CAROLINE MAC MILLAN AT ST JAMES'S PALACE LONDON PRIVATE SECRETARY TO THE PRINCESS OF WALES - 9 NOVEMBER 1996 THANKS TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE DISTRICTLEIDER IN DE REGIO UTRECHT - 12 NOVEMBER 1996 UITBREIDING ZUID-AMERIKA TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR ABN-AMRO - 12 NOVEMBER 1996 BUSINESS PLAN (2) TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 12 NOVEMBER 1996 VERZOEK TER ATTENTIE VAN DIRECT MAIL DISTRIBUTORS TERNEUZEN - 12 NOVEMBER 1996 UW KENMERK NM 964/275 (1) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE DIRECTIE BESTUURSZAKEN - 12 NOVEMBER 1996 UW BRIEF D.D. 10-11-1996 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK TE LEEUWARDEN

14 NOVEMBER 1996 TERUGBLIK EN PERSPECTIEF - 14 NOVEMBER 1996 UW KENMERK BEVESTC TER ATTENTIE VAN READERS DIGEST - 14 NOVEMBER 1996 UW BRIEF VAN GISTEREN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN - 14 NOVEMBER 1996 VERANTWOORD ONDERNEMEN TER ATTENTIE VAN VOORZITTER DRS HANS BLANKERT VAN DE WERKGEVERSVERENIGING VNO-NCW - 14 NOVEMBER 1996 QUESTION 28 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES

14 NOVEMBER 1996 NIEUW ORGANISATIEMODEL TER ATTENTIE VAN AMBASSADEUR JONKHEER EDUARD RÖELL VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN TE BRUSSEL - 15 NOVEMBER 1996 VORDERING CRI - 15 NOVEMBER 1996 HERZIENING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN DE AMBASSADEUR VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN TE BRUSSEL - 15 NOVEMBER 1996 KORT BERICHT AAN DE AMBASSADEUR VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN TE BRUSSEL - 15 NOVEMBER 1996 VORDERING TER ATTENTIE VAN HET KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN DIVISIE CRI - 16 NOVEMBER 1996 UW KENMERK NM 964/275 (2) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE DIRECTIE BESTUURSZAKEN - 16 NOVEMBER 1996 PRINSES DIANA TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN - 16 NOVEMBER 1996 DANK AAN ED NIJPELS VAN HET WERELD NATUUR FONDS (FAXBERICHT) - 16 NOVEMBER 1996 DANK AAN ED NIJPELS VAN HET WERELD NATUUR FONDS (BRIEF) - 16 NOVEMBER 1996 CYBERNETICS AND SYSTEMS - 17 NOVEMBER 1996 BUSINESSPLAN TER ATTENTIE VAN DE AMBASSADEUR VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN TE BRUSSEL - 17 NOVEMBER 1996 THE GOLDEN HEART FOUNDATION

18 NOVEMBER 1996 BUSINESS PROPOSAL ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - 18 NOVEMBER 1996 GELE PETER - 18 NOVEMBER 1996 UW FAX VAN VANDAAG TER ATTENTIE VAN DE AMBASSADEUR VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN TE BRUSSEL - 18 NOVEMBER 1996 MIRANDA TER ATTENTIE VAN MEVROUW JANT DE VRIES VAN HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN - 19 NOVEMBER 1996 FINANCIERING BELEIDSPLAN - 19 NOVEMBER 1996 VORDERING (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 19 NOVEMBER 1996 BEVALLING TER ATTENTIE VAN DE HEER J.L.P. VAN DER GEER IN HOOFDDORP - 20 NOVEMBER 1996 PLANNEN TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF - 20 NOVEMBER 1996 GEROOKTE ZALM TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIELEIDER - 20 NOVEMBER 1996 INZAKE MY FIRST STATE OF THE UNION - 20 NOVEMBER 1996 THE 28TH OF NOVEMBER - 21 NOVEMBER 1996 NEW PRODUCT - 21 NOVEMBER 1996 PLANNEN TER ATTENTIE VAN TOYOTA-DEALER SCHOLTEN TE NIJMEGEN - 22 NOVEMBER 1996 NIEUW BEDRIJF TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 22 NOVEMBER 1996 NÓG EEN NIEUW BEDRIJF - 22 NOVEMBER 1996 PARTICIPATIE TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER - 22 NOVEMBER 1996 ORGANISATIEMODEL TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 22 NOVEMBER 1996 COMMUNICATION STRATEGIES - 22 NOVEMBER 1996 JOUW BRIEF TER ATTENTIE VAN MEVROUW HELMA DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL - 23 NOVEMBER 1996 UW INFORMATIE TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN KLUWER BEDRIJFSWETENSCHAPPEN - 24 NOVEMBER 1996 NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO - 24 NOVEMBER 1996 PRINSES DIANA TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN - 24 NOVEMBER 1996 CHRISTMAS GREETINGS TO DIANA - 25 NOVEMBER 1996 PETER PAN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER - 25 NOVEMBER 1996 ZAKENDINER - 25 NOVEMBER 1996 UW VERZOEK TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN - 25 NOVEMBER 1996 ONTVANGSTBEVESTIGING AANGETEKEND STUK ASV-SM 363 UIT AMSTELVEEN - 25 NOVEMBER 1996 MIJN BRIEF VAN 16 NOVEMBER 1996 TER ATTENTIE VAN DE HEER ED NIJPELS VAN HET WERELD NATUUR FONDS (FAXBERICHT) - 25 NOVEMBER 1996 MIJN BRIEF VAN 16 NOVEMBER 1996 TER ATTENTIE VAN DE HEER ED NIJPELS VAN HET WERELD NATUUR FONDS (BRIEF) - 25 NOVEMBER 1996 DOING BUSINESS IN A RESPONSIBLE WAY ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - 26 NOVEMBER 1996 BUSINESS PLAN (3) TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 27 NOVEMBER 1996 OPTIE OP SCHILDERIJEN

27 NOVEMBER 1996 AANDELENTRANSACTIE TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 27 NOVEMBER 1996 BELEID TER ATTENTIE VAN MIJN HUISARTS TE NIJMEGEN - 27 NOVEMBER 1996 SOVEREIGN TER ATTENTIE VAN GARAGEBEDRIJF DE KONING TE ARNHEM - 27 NOVEMBER 1996 FOLLOW UP ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - 27 NOVEMBER 1996 CYBERNETICS AND SYSTEMS ON BEHALF OF TAYLOR AND FRANCIS IN BASINGSTOKE - 28 NOVEMBER 1996 EEN NIEUW VERHAAL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER - 28 NOVEMBER 1996 UITSTAANDE VORDERING (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 28 NOVEMBER 1996 NIEUWE STRUCTUUR TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 28 NOVEMBER 1996 CHRISTMAS ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - 29 NOVEMBER 1996 PRINSES DIANA - 29 NOVEMBER 1996 CERVANTES - 29 NOVEMBER 1996 MIJN GROTE LIEFDE - 29 NOVEMBER 1996 FIETSEN OF FOETSIE... - 29 NOVEMBER 1996 KERSTVERHAAL (1) - 29 NOVEMBER 1996 KERSTVERHAAL (2) - 29 NOVEMBER 1996 LIFE STORY - 29 NOVEMBER 1996 MIJN SLEUTELS TER ATTENTIE VAN DE HEER HENK VAN DER MEYDEN TE AMSTERDAM - 29 NOVEMBER 1996 EXCLUSIEVE RECHTEN - 29 NOVEMBER 1996 NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 29 NOVEMBER 1996 BERICHT VAN ONTVANGST VAN TELEFONISCHE MEDEDELING - 30 NOVEMBER 1996 UW VERKLARING AAN DRS BREUKER TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST

30 NOVEMBER 1996 NEW BUSINESS STRUCTURE ON BEHALF OF MR BOB BURGER IN MALAGA - 30 NOVEMBER 1996 BUSINESS AGREEMENT ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES

DECEMBER 1996

1 DECEMBER 1996 HET BEWIJS - 2 DECEMBER 1996 MARKTONDERZOEK TER ATTENTIE VAN DE PRESIDENT DIRECTEUR VAN DE KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ - 2 DECEMBER 1996 MARKTONDERZOEK TER ATTENTIE VAN DE PRESIDENT DIRECTEUR VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN PHILIPS ELECTRONICS N.V. - 3 DECEMBER 1996 MARKTONDERZOEK TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO - 3 DECEMBER 1996 NIEUWE ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN VAN DE HEER HERMAN DE KONING TE NIJMEGEN OFWEL GRAN HERMANO - 3 DECEMBER 1996 DEVELOPMENTS ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - 3 DECEMBER 1996 VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 3 DECEMBER 1996 KERSTVERHAAL (3)

4 DECEMBER 1996 BERICHT VAN ONTVANGST VAN KOPIE BRIEF D.D. 20 NOVEMBER 1996 AAN DE HOOFDOFFICIER VAN JUSTITIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TE GRONINGEN - 4 DECEMBER 1996 SAMENWERKINGSVOORSTEL AAN TOPSTART NEDERLAND - 4 DECEMBER 1996 FANTASY OR REALITY - 5 DECEMBER 1996 SINT NICOLAASGESCHENK AAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER - 5 DECEMBER 1996 THE BOLD AND THE BEAUTIFUL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER - 5 DECEMBER 1996 ONTVANGSTBEVESTIGING BRIEF VAN 3 DECEMBER 1996 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER - 5 DECEMBER 1996 NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN STUDY TRAVEL TE NIJMEGEN - 5 DECEMBER 1996 RECHT TER ATTENTIE VAN MINISTER W. SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 5 DECEMBER 1996 SCHOLING SPAANSTALIGE ALLOCHTONEN TER ATTENTIE VAN MIJN NIEUW ELAN COLLEGA RUUD WEST - 5 DECEMBER 1996 SINTERKLAASCADEAU TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE WERKGEVERSVERENIGING VNO/NCW - 6 DECEMBER 1996 ZIEKENFONDS - 6 DECEMBER 1996 AANDELENTRANSACTIE TER ATTENTIE VAN DE HEER R.M.H. FRANSSEN VAN DE BANK ING - 7 DE DICIEMBRE DE 1996 DROGAS DESTINADO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA - CERVANTES AIR TER ATTENTIE VAN DE PRESIDENT DIRECTEUR VAN DE KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ - 7 DECEMBER 1996 OCTOPUS TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN AMSTERDAM - 7 DECEMBER 1996 SIR JOHN GORST ON BEHALF OF PRIME MINISTER MR. JOHN MAJOR OF THE UNITED KINGDOM - 8 DECEMBER 1996 STRATEGISCH PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN MINISTER PRESIDENT DRS W. KOK - 8 DECEMBER 1996 MEDITATION ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - 8 DECEMBER 1996 EUROPEAN UNION ON BEHALF OF PRIME MINISTER MR. JOHN MAJOR OF THE UNITED KINGDOM - 9 DECEMBER 1996 BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN CONTENT BEHEER - 9 DECEMBER 1996 DOSSIER CERVANTES TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 9 DECEMBER 1996 CHRISTMAS PRESENT ON BEHALF OF THE PRIVATE SECRETARY TO THE PRINCESS OF WALES - 9 DECEMBER 1996 REPORT ON BEHALF OF THE PRINCESS OF WALES - 9 DECEMBER 1996 NEW COMPANY ON BEHALF OF PRIME MINISTER MR. JOHN MAJOR OF THE UNITED KINGDOM - 10 DECEMBER 1996 BESLUITVORMING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 10 DECEMBER 1996 MEDEDELING AAN LIESBETH HALBERTSMA

10 DECEMBER 1996 DELTAPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 10 DECEMBER 1996 KERSTWENSEN VOOR DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 10 DECEMBER 1996 MATCH MOVES ON BEHALF OF THE PRINCESS OF WALES - 11 DECEMBER 1996 GESLACHTSNAAMWIJZIGING TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN GERICHT AAN DE HEER G. SCHOONDERBEEK - 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CDA - 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN D66 - 11 DECEMBER 1996 FINANCIERING TER ATTENTIE VAN DE HEREN R.M.H. FRANSSEN EN M.H.Th.M. THIJSSEN VAN DE BANK ING TE NIJMEGEN - 11 DECEMBER 1996 EUROPESE INTEGRATIE TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN HET NRC HANDELSBLAD - 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID - 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE - 11 DECEMBER 1996 CORE BUSINESS ON BEHALF OF THE PRINCESS OF WALES - 12 DECEMBER 1996 KERSTMIS 1996 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN - 12 DECEMBER 1996 PERFECT MATCH DIRECTED TO THE PRIVATE SECRETARY TO THE PRINCESS OF WALES - 13 DECEMBER 1996 BESLUITVORMING TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER - 13 DECEMBER 1996 VOORTEKENEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 14 DECEMBER 1996 KERSTMIS TER ATTENTIE VAN ERNEST HELMICH IN BAAK - 15 DECEMBER 1996 BRIEF VAN UW SECRETARESSE TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER - 15 DECEMBER 1996 UW KENMERK F586.96 TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE - 15 DECEMBER 1996 BERICHTGEVING AAN LIESBETH HALBERTSMA - 16 DECEMBER 1996 REQUEST ON BEHALF OF THE PRIVATE SECRETARY TO THE PRINCESS OF WALES

17 DECEMBER 1996 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TEN BEHOEVE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN GERICHT AAN DE HEER G. SCHOONDERBEEK

18 DECEMBER 1996 DEPOT HANDELSMERK UNITED KINGDOM TER ATTENTIE VAN KNIJFF MERKENADVISEURS - 18 DECEMBER 1996 UW KENMERK PD20/GSch. TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN GERICHT AAN DE HEER G. SCHOONDERBEEK - 18 DECEMBER 1996 UW KENMERK NM 964/275 (3) AAN DE DIRECTIE BESTUURSZAKEN VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 18 DECEMBER 1996 EXPANSION ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - 18 DECEMBER 1996 UITBREIDING WERKGEBIED TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

19 DECEMBER 1996 LONDON VISIT ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES

20 DECEMBER 1996 REGISTRATIE VAN HET WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN GROOT-BRITTANNIË (1) TER ATTENITE VAN KNIJFF MERKENADVISEURS - 20 DECEMBER 1996 UW KENMERK SMO.PT/96.257 TER ATTENTIE VAN HET HOOFD VAN DE DIVISIE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIE VAN HET KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN - 20 DECEMBER 1996 KERST IN FRIESLAND TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN - 20 DECEMBER 1996 FEEDBACK ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - 21 DECEMBER 1996 EDUCATION ON BEHALF OF HIS ROYAL HIGHNESS THE DUKE OF EDINBURGH - 27 DECEMBER 1996 REKENING GROOT-BRITTANNIË TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN - 27 DECEMBER 1996 ACCOUNT ON BEHALF OF THE PRIVATE SECRETARY TO THE PRINCESS OF WALES - 27 DECEMBER 1996 RECOMMENDATION ON BEHALF OF MY LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - 28 DECEMBER 1996 MARRIAGE PROPOSAL TO MY LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - 29 DECEMBER 1996 BRUGGEN SLAAN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 30 DECEMBER 1996 UITSTAANDE VORDERING (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 30 DECEMBER 1996 SPECIFICATIE TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 30 DECEMBER 1996 VORDERING TER ATTENTIE VAN HET HOOFD VAN DE DIVISIE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIE VAN HET KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN - 30 DECEMBER 1996 ACTIEPLAN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 31 DECEMBER 1996 TERUGBLIK EN PERSPECTIEF AAN GRAN HERMANO

CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1997