Tweede Kamerfractie VVD Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum:11 december 1996 Betreft: Declaratie Kenmerk: ICB/VVD961211

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Landgenoten, Voor de goede orde meld ik u dat ik in het kader van de regeling tip-, toon- en voorkoopgelden een declaratie heb ingediend bij de Minister van Financiën groot Hfl. 80.000.841,- alsmede de wettelijk toegestane samengestelde rente vanaf 28 november jongstleden. Dit in verband met het inleveren van mijn netwerkinformatie in mei 1993 bij de Nijmeegse politie, nadat ik door criminelen was bedreigd. Het gevorderde bedrag zal worden aangewend voor de financiering van onderstaande, nog op te richten, vennootschappen:

1. Instituto Cervantes Holding Ltd

2. Cervantes Opleiding & Training B.V. (Education & Training)
3. Cervantes Werving & Selectie B.V. (Recruitment & Selection)
4. Cervantes Management & Organisatie B.V. (Management & Organization)
5. Cervantes Bedrijfsadviezen B.V. (Business Consultancy)
6. Cervantes Reizen B.V. (Travels)
7. Cervantes Vertaalservice B.V. (Translation Services)
8. Cervantes Tolkenservice B.V. (Interpret Services)
9. Cervantes Public Relations B.V. (Public Relations)
10. Cervantes Communicatie B.V.(Communication Services)

In het vertrouwen u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijven wij. Met de meeste hoogachting,

15 DECEMBER 1996 UW KENMERK F586.96 TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN