FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

INSTITUTO CERVANTES BENELUX De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN

Roosevelt Stichting De Weledele Heer Mr. A.C. de Ru Directeur Postbus 6001 4330 LA MIDDELBURG Datum: 21 maart 1996 Betreft: Bezoek Koning Juan Carlos Kenmerk: ICB/Roo960321 Geachte Heer de Ru, In dank heb ik uw brief d.d. 19 maart jl. ontvangen. Het verheugt mij zeer dat u mijn correspondentie inzake het Instituto Cervantes Benelux en mijn dissertatie-onderzoek met belangstelling heeft gelezen. Ik heb er begrip voor dat Zijne Majesteit de Koning van Spanje zich aan het traditionele verloop van de uitreikingsplechtigheid wil houden. Uitreiking van het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux is thans wellicht ook nog prematuur. De beleidsvorming ter zake in Nederland en België begint thans pas op gang te komen. Ik heb de intentie naar een samenwerkingsovereenkomst te werken met het gelijknamige instituut uit Spanje. Ik denk dat het een goede zaak is Zijne Majesteit uit te nodigen zodra deze samenwerkingsovereenkomst definitief gestalte heeft gekregen. Hier in Nijmegen valt op 9 mei aanstaande de beslissing om de Valkhofburcht te herbouwen. Ik heb de Burgemeester van Nijmegen al verzocht in overweging te nemen Su Real Majestad bij de opening van de Valkhofburcht uit te nodigen, mede in het kader van de dan te verwachten Karel de Grote-herdenkingen in het jaar 2000. Nogmaals hartelijk dank voor uw belangstelling. Ik zal de ceremonie met veel belangstelling volgen en voor het nageslacht vastleggen. Ik wens u veel succes bij de organisatie. Met de meeste hoogachting, Instituto Cervantes Benelux

11 MEI 1996 FOUR FREEDOMS AWARD TER ATTENTIE VAN DE ROOSEVELT STICHTING

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN