Korps Landelijke Politiediensten Divisie CRI. t.a.v. de Kasbeheerder. Postbus 3016. 2700 KX ZOETERMEER. Datum: 15 november 1996. Betreft: VORDERING Kenmerk: ICB/CRI961115. Geachte Heer, Gaarne breng ik u mijn factuur van 23 juni 1995 in herinnering. Inmiddels heb ik deze omgezet in een vordering op de Staat der Nederlanden en op 13 september jongstleden aan de Minister-President verantwoord. Het uitstaande bedrag, inclusief enkelvoudig samengestelde wettelijke rente, bedroeg op die datum Hfl. 80.000.841,-. Dit bedrag kan uiteraard nog iets oplopen in verband met de vertraging van uw betaling. Aangaande de genoemde schuld aan mij heb ik de Minister-President in een brief van 19 oktober jl. alsvolgt gemeld: "Als wereldwijd bekend eigenaar van het het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux is het mij in april 1993 duidelijk geworden dat ik een doelwit was van criminele organisaties. Vele signalen in die richting had ik inmiddels ontvangen. Teneinde aan dit probleem een structureel einde te maken heb ik eind april/begin mei 1993 een case-study, mijn omgevingsnetwerk en sleutelinformatie overgedragen aan de politie te Nijmegen. Uit persberichten heb ik nadien opgemaakt dat met behulp van de door mij verstrekte informatie tal van criminele organisaties zijn opgerold en er voor een straatwaarde groot Hfl. 733 miljoen aan drugs door de Nederlandse Politie is 'geveegd'. Op grond van de in het rapport 'Inzake Opsporing' van de Commissie Van Traa vermelde criteria aangaande de regeling tip-, toon- en voorkoopgelden maak ik aanspraak op 10% van dit bedrag alsmede de wettelijke rente vanaf de datum van indiening bij de Centrale Recherche Informatiedienst. Dit bedrag heb ik in mijn fax van 13 september aan u verantwoord". Inmiddels heb ik besloten de vordering om te zetten in aandelen van een nog op te richten Instituto Cervantes Holding Limited. Ik houd u op de hoogte en reken uiteraard op de allerhoogste vorm van discretie. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

20 DECEMBER 1996 UW KENMERK SMO.PT/96.257 TER ATTENTIE VAN HET HOOFD VAN DE DIVISIE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIE VAN HET KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN