FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

TELEFAX Bestemd voor: Dienst van het Koninklijk Huis. T.a.v.: De Algemeen Secretaris van H.M. de Koningin. De Weledele Heer Ph. de Heer. Betreft: LANDGOED DE HORSTEN TE WASSENAAR Afzender: J.L. van der Heyden. Datum: 27 augustus 1996. Aantal pagina's: 1. Zeer geachte Heer de Heer, Gaarne wil ik terugkomen op mijn fax van 14 juli jongstleden. Ik heb vastgesteld dat enige voorbarigheid mij niet ontzegd kan worden. Tijdens een wandeling op het landgoed op woensdag 21 augustus jongstleden is mij gebleken dat het privé-domein van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Christina, de Eikenhorst aan de Beukenlaan, deel uitmaakt van het geheel. Gezien de kennelijke goede relatie van het Koninklijk Huis met makelaarskantoor Zadelhoff heb ik heden bij dit kantoor te 's-Gravenhage geïnformeerd. Men heeft mij laten weten dat het pand niet te koop is. Gaarne wil ik U verzoeken mij te berichten of deze informatie op waarheid berust. Ik blijf in het kader van de ontwikkeling van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux geïnteresseerd in het pand. Op 10 en 11 september aanstaande bevind ik mij in dit verband in de regio NOORDWIJK (de Baak) en zou dit bezoek - indien mogelijk - graag willen combineren met een bezichtiging van de Eikenhorst. Gaarne verneem ik van U of dit mogelijk is. U kunt er uiteraard op rekenen dat ik met deze zeer vertrouwelijke situatie zo zorgvuldig mogelijk zal omgaan. Gaarne ontvang ik Uw reactie. Met gevoelens van de meeste hoogachting,

10 SEPTEMBER 1996 OVERWEGINGEN INZAKE STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000 TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN