Tweede Kamerfractie CDA Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 11 december 1996 Betreft: DECLARATIE Kenmerk: ICB/CDA961211 Landgenoten, Voor de goede orde meld ik u dat ik in het kader van de regeling tip-, toon- en voorkoopgelden een declaratie heb ingediend bij de Minister van Financiën groot Hfl. 80.000.841,- alsmede de wettelijk toegestane samengestelde rente vanaf 28 november jongstleden. Dit in verband met het inleveren van mijn netwerkinformatie in mei 1993 bij de Nijmeegse politie, nadat ik door criminelen was bedreigd. Het gevorderde bedrag zal worden aangewend voor de financiering van onderstaande, nog op te richten, vennootschappen:

1. Instituto Cervantes Holding Ltd

2. Cervantes Opleiding & Training B.V. (Education & Training)
3. Cervantes Werving & Selectie B.V. (Recruitment & Selection)

4. Cervantes Management & Organisatie B.V. (Management & Organization)
5. Cervantes Bedrijfsadviezen B.V. (Business Consultancy)
6. Cervantes Reizen B.V. (Travels)
7. Cervantes Vertaalservice B.V. (Translation Services)
8. Cervantes Tolkenservice B.V. (Interpret Services)
9. Cervantes Public Relations B.V. (Public Relations)
10. Cervantes Communicatie B.V. (Communication Services)

In het vertrouwen u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijven wij. Met de meeste hoogachting,

8 OKTOBER 2001 GELUKWENS AAN DE FRACTIEVOORZITTER VAN HET CDA, DE HEER JAN PETER BALKENENDE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN