TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Justitie. Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Afzender: ICB. Datum: 14 april 1996. Betreft: BOMAANSLAG OP JUSTITIETOP Aantal pagina's: 2. Excellentie, Ik heb kennis genomen van het hoofdartikel van de Telegraaf van gisteren onder de titel 'Justitietop ontsnapt aan bomaanslag'. Ik vind het opvallend dat het artikel melding maakt van een grootscheepse actie in ZEIST op 2 april jl. waarbij twee 'kampers' gearresteerd zijn en daarbij het prototype van een kleefbom is aangetroffen. In verband hiermee acht ik het mijn plicht u bijgaand de tekst te doen toekomen van de kaart die ik d.d. 2 april jl. ontving van de heer Drs. Breuker. De heer Breuker vertoeft regelmatig bij zijn tweelingbroer te Stiens (Friesland), niet ver van Oude Bildtzijl, waar volgens 'Operatie Delta' een grote hoeveelheid semtex opgeslagen was. De in mijn fax van 12 april met betrekking tot de RCID Kennemerland genoemde heer "X" woont in de regio ZEIST, t.w. Mesdaglaan 1 te Bosch en Duin. In het vertrouwen hiermede aan mijn staatsrechtelijke verplichtingen te hebben voldaan. Hoogachtend, J.L. van der Heyden. Bijlage: tekst Breuker "Zeer belangrijk" d.d. 2 april 1996.

17 APRIL 1996 UW BRIEF 550342/96 TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VOOR DEZE MR W.E.G. MEURS