TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Justitie Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Afzender: ICB. Datum: 19 oktober 1996. Betreft: BESCHERMING HOUSE OF WINDSOR Aantal pagina's: 1. Geachte Mevrouw Sorgdrager, Ik acht het aan mijn eer verplicht u het volgende te melden. Op 5 augustus jongstleden bezocht ik WINDSOR CASTLE en ETON COLLEGE in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb daar enkele vertrouwelijke gesprekken gevoerd en thans loopt van mij een sollicitatie als educational officer bij de Princess of Wales. In een artikel in The Sun van vandaag las ik dat er in het ETON COLLEGE, op 90 meter afstand van het verblijf van kroonprins William, XTC en cannibis is aangetroffen. Dit jaar zijn er in het Verenigd Koninkrijk reeds acht mensen aan het gebruik van het volgens het blad Elsevier 'Nederlandse exportprodukt nummer één' overleden. Ik wens hiermee niet in verband te worden gebracht. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er criminele partijen zijn die voortdurend trachten in mijn relatiekringen te interveniëren. Daarvan heeft u inmiddels wel een goed beeld, denk ik. Thans is de toekomst van het Verenigd Koninkrijk in het geding en dient er te worden ingegrepen. De hoofdverantwoordelijke dient thans te worden ontmaskerd. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

29 NOVEMBER 1996 NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN