De Minister President Drs W. Kok Postbus 20061 2500 EB 's-GRAVENHAGE Datum: 2 november 1996 Betreft: GRONDWETSWIJZIGING Kenmerk: ICB/REGNL961102

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Hiermede teken ik bezwaar aan tegen uw voorgenomen wijziging van artikel 131 van de Grondwet zoals vermeld in het artikel Staatshoofd dreigt een recht te worden ontnomen in het NRC van vandaag. Ik beschouw dit voornemen als een zeer ernstige aantasting van de positie van HET STAATSHOOFD DER NEDERLANDEN. Met de meeste hoogachting,

8 DECEMBER 1996 STRATEGISCH PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN MINISTER PRESIDENT DRS W. KOK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN