28 augustus 1996. Betreft: FOR YOUR EYES ONLY..... Kenmerk: ICB/Baak960828.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dearest, My August Favourites 1996 zijn voor mij de afgelopen maand een voortdurende bron van inspiratie gebleken. Bij 'For your eyes only' denken we uiteraard gelijk aan James Bond. Bond diende de belangen van één koningshuis. Ik heb de eer er vijf te mogen dienen. 'Spidermad' noemen ze dat in Engeland. Voordat het verdere grote werk gaat beginnen en het Instituto zakelijk op poten wordt gezet - inmiddels is ook de Minister van Buitenlandse Zaken in beeld gekomen - heb ik nog even de gelegenheid gehad enkele teksten op me te laten inwerken. Bijgaande tekst heeft mij nog het meest aangesproken. Op 20 en 21 augustus heb ik als toerist de fiets genomen en twee tochten gemaakt: Nijmegen-Ermelo-APELDOORN en Huis ten Bosch-Wassenaar-Noordwijk-Langevelder Slag-Oegstgeest-Leiden. Ook hiervan weer enkele foto-impressies in aangehechte enveloppe.

De beelden spreken hun eigen taal en ik denk dat het goed is dat we met een flinke dosis relativeringsvermogen tegen het verleden aankijken en met een groot gevoel van vertrouwen de toekomst tegemoet zien. In Ermelo ben ik geen paarden tegengekomen. Het Fort hoeft ook niet meer te worden bewaakt, maar we blijven wel een team. In Wassenaar was de brandweer nog volop in de weer. Het schitterende raadhuis en de bijbehorende prinsessetuin was het decor voor een sprookjesachtig huwelijk en onderweg naar de Wassenaarse Slag heeft een Ridder van Sint Jacob mij op de koffie genodigd en belangstellend naar mijn toekomstplannen geïnformeerd. Hij toonde zelfs enige interesse in het financieren van het Instituto Cervantes. "Hoeveel heb je nodig?" vroeg hij. Een paarse dame ben ik aan de Langevelder Slag niet meer tegengekomen - wel een groep ruiters die mij aan die dame deed denken - en Oegstgeest ademde niet meer de geest van weleer. Er is veel veranderd en jouw laatste woorden "Volgend jaar hebben we allebei een bloeiend bedrijf" klinken mij nog steeds na. We moeten daar nu maar eens snel werk van gaan maken. This is of course for your eyes only. Yours, JOHN. Bijlage: Kopie brief 96MO05714 van het Kabinet van de Minister-President d.d. 26 juli 1996.

30 AUGUSTUS 1996 HARTZEER