4 september 1996. Betreft: DON QUIJOTE Kenmerk: ICB/PO960904. Beste Peter, Vandaag ontving ik een anonieme brief van de inmiddels vier eeuwen geleden overleden naamgever van mijn instituut. Ik ben hiervan zeer onder de indruk. Ik denk niet dat het zinvol is om in detail op het schrijven in te gaan, maar dat het van harte goed bedoeld is, dat geloof ik zeker. In deze brief zijn er twee elementen die er voor mij het eerste uitspringen, eigen initiatief en het idee dat vriendschap, collegialiteit en gezelschap de drie pijlers zijn waarop succes steunt. Wat het laatste betreft ben ik in de afgelopen periode zeer zeker te kort geschoten. Dat wil ik in de nabije toekomst zeer zeker gaan uitbouwen. Ik ben mij er zeer goed van bewust welke vrienden mij voortdurend hebben gesteund, ook was direct contact niet mogelijk. Eigen initiatief is van mij wel gevraagd en Cervantes hield van al zijn hoofdpersonen, of ze nu Dulcinea heetten, Sancho Panza of Don Quijote. Verkeerde keuzes kan een mens niet maken als hij zijn hart volgt. Een mens kiest elke dag opnieuw voor de toekomst en zal de pijn uit het verleden moeten verdragen. Cervantes was geen gek. Hij zette wel iemand op de wereld die voor een ander een spiegel betekende. Eeuwen lang zijn mensen geboeid gebleven doordat zij in die spiegel keken. Don Quijote was geen gek, in de Spaanse taal staat hij te boek als 'ingenioso'. Vernuftig dus. Cervantes was een schepper. Dat is wat hij voor mij betekent. Ik heb mijn beperkingen. Die zijn niet gering en ik zal het niet alleen kunnen. Don Quijote heeft zijn smak in de werkelijkheid al gemaakt. De vraag is nu hoe positief Dulcinea en Sancho Panza straks in het voetlicht treden. Als dát draagvlak straks gestalte krijgt zal de werkelijkheid genadig zijn en wordt mijn huis een open huis voor al mijn vrienden die in de toekomst geloven. I love you all.

26 SEPTEMBER 1996 THE PARALLEL PARTNER TER INFORMATIE AAN DRS P. OTTENHOFF