Centros de Estudio, Empleo, Management Group, Business Consultancy, Viajes, Traducciones, Interpretaciones, Relaciones Públicas, Comunicaciones, Cervantes Ediciones, Español en España y América Latina, Estados Unidos, Cervantes Enterprises, Royal Cervantes Airlines, Tecnologías, Cervantesonline, Producciones, Cervantes Seguros, Hoteles, Fútbol, Estadio Princesa Diana, Televisión, Inmobiliaria.

Instituto Cervantes Benelux. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor: Instituto Cervantes Utrecht. Datum: 21 april 1996. Afzender: J.L. van der Heyden. Aantal pagina's: 1. Betreft: Uw aankondiging in Levende Talen. In Levende Talen 509 van deze maand las ik dat u sinds januari cursussen geeft en op langere termijn ook andere activiteiten gaat verzorgen. Het bevreemdt mij dat hierover met mij geen vooroverleg heeft plaatsgevonden aangezien het u bekend is dat ik in de Benelux over het handelsmerk Instituto Cervantes beschik voor de categorie onderwijs, opleidingen en cursussen. De door u gehanteerde naam is derhalve de facto onrechtmatig. De door u aangekondigde activiteiten lijken mij wel complementair aan de in het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux opgenomen activiteiten. Dit beleidsplan is al in 1991 geboren in de denkwereld van de Baak te NOORDWIJK, het management opleidings centrum van het VNO/FNV (correctie 10 maart 2011: VNO-NCW).Het gebruik van de naam Instituto Cervantes door twee verschillende partijen blijft echter nog wel een probleem. Ik denk dat het goed is dat we binnenkort van gedachten wisselen over de wijze waarop we dit probleem kunnen oplossen. Wellicht kunt u hiertoe een start maken door mij de informatie over uw activiteiten te doen toekomen. Bij voorbaat hartelijk dank. Hoogachtend, J.L. van der Heyden.

18 DE OCTUBRE DE 1996 DERECHO PERMANENTE - CARTA DIRIGIDA A MIS COLEGAS EN ALCALÁ DE HENARES