Español English

In ontwikkeling.

Dit instituut kan worden aangemerkt als Instituto acreditado por el Instituto Cervantes de España. Nochtans binnen de reikwijdte van mijn handelsmerk. Het logo wordt dan

Cervantes Studiecentrum
Instituto Cervantes Benelux
acreditado como
centro de estudios por el
Instituto Cervantes
de Alcalá de Henares

INSTITUTO CERVANTES BENELUX dient zich te wijden aan cursussen, trainingen en opleidingen Spaans voor het bedrijfsleven ref. VERZELFSTANDIGING.

In NEDERLAND geeft de oprichter van de STICHTING CERVANTES BENELUX als hoofdvestiging voor deze werkmaatschappij de voorkeur aan PALEIS SOESTDIJK.

CERVANTES EMPLEO