Datum: Maandag 23 juni 2008 Betreft: VERZELFSTANDIGING Kenmerk: 20080623JHLH Beste Liesbeth, Na verzending van mijn brief HAAGS JURISTEN COLLEGE met de documentatie van het seminar van TOINE MANDERS had ik afgelopen vrijdagavond in Velp een gesprek met de heer Jan Struyk als vermeld in onderstaande brieven aan jou: HERBEVESTIGING IV, REMINDERS I, MAX LUCAS CHRISTIAAN, BIJ JOUW 49STE VERJAARDAG, PRINS HENRY CHARLES ALBERT DAVID 21 JAAR, EN DAN NU.... HET SYSTEEM, EARL CHARLES SPENCER EN RONALD BLANKENSTEIN,THE DAILY EXPRESS EN KROONPRINS CONSTANTIJN, UITNODIGING en BRIEF AAN JOHAN AGRICOLA VAN DE ENGELENBURG. Gespreksonderwerp was het donderdag door de heer Manders geschetste model. Zijn lezing tref je op video aan in het Engels. Op basis van dat model kies ik bij voorkeur voor verzelfstandiging van het Instituto Cervantes Benelux. De rechten op het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux dienen dan door de STICHTING CERVANTES BENELUX aan deze nieuwe vennootschap te worden overgedragen.

INKOMSTEN
Het wordt tijd dat ons bedrijf thans geld gaat verdienen. Hiertoe staan mij drie mogelijkheden ter beschikking:
1. Auteursrechten: Royalties van Trafford Publishing
2. Merkenrechten: Instituto Cervantes in de Benelux
3. Exploitatie domeinnamen www.cervantes.nu,
www.cervantesweb.nl, www.cervantesweb.be, www.cervantesonline.nl, www.cervantesonline.be, www.cervantesonline.info, www.cervantesonline.biz, www.cervantesonline.tv, www.cervantesonline.co.uk, www.cervantesonline.com, www.cervantesonline.net, www.cervantesonline.name, www.cervantesonline.org, www.cervantes.be, www.cervantessite.nl, www.cervantes.eu, www.cervantesonline.eu, www.cervantesonline.ch.

Hierbij ga ik uit van de door het Haags Juristen College geschetste Dividend-structuur en Royalty-structuur:

Dividend-structuur

Ontwijken van
. Vennootschapsbelasting
. Aanmerkelijkbelangheffing
. Belasting op (inkomsten uit) vermogen
. Successierechten

Werkmaatschappij in Dubai, of
Werkmaatschappij op Cyprus

Royalty-structuur

Ontwijken van
. Vennootschapsbelasting
. Aanmerkelijkbelangheffing
. Belasting op (inkomsten uit) vermogen
. Successierechten
Overdracht intellectueel eigendom
Intellectual Property Holding in Dubai
Royalty Conduit Company op Cyprus of in NL

Volgens de heer Manders is Dubai een geschikte vestigingsplaats voor een internetbedrijf. De prioriteit dienen wij nu dus te leggen bij de exploitatie van CERVANTESONLINE als zelfstandige business unit. Hiertoe heb ik behoefte aan een goed management-team en investeerders.

Ik loop de binnen mijn beleidsplan beschreven vennootschappen na en pas ze in in het schema van het Haags Juristen College. Te beginnen bij de belastingvrije Dividend-structuur.

1. INSTITUTO CERVANTES BENELUX kan als werkmaatschappij worden gehangen aan een Holding in Nederland. De Holding in Nederland heeft recht op deelnemingsvrijstelling. Dividend wordt uitgekeerd aan de Holding op Cyprus, i.c. INSTITUTO CERVANTES LIMITED ENGLAND AND WALES. Deze kan ­ zonodig ­ dit dividend doorsluizen naar een Offshore Investment Holding. Vandaaruit vervolgens naar een Offshore Nexus Foundation welke schenkingen kan doen aan haar begunstigden. INSTITUTO CERVANTES BENELUX dient zich te wijden aan cursussen, trainingen en opleidingen Spaans voor het bedrijfsleven.

2. STICHTING CERVANTES BENELUX. Hiervoor is een statutenwijziging noodzakelijk. Dient uitsluitend te blijven bestaan ter invordering van de openstaande post d.d. 23 juni 1995 vermeerderd met de wettelijke rente en verrekening van de door mij ten behoeve van de stichting germaakte kosten. De stichting kan blijven bestaan als overlegplatform van de door mij bij het beleidsplan Instituto Cervantes betrokken partijen. Ik trek mij terug uit het bestuur. Nieuwe bestuurders nodig.

De overige in mijn beleidsplan geplande werkmaatschappijen dienen in dit plaatje ook een plaats te krijgen. Ik stel ook aan jou voor om jouw bureau om te zetten in CERVANTES BUSINESS CONSULTANCY binnen deze structuur.

Vanmiddag heb ik CYPRUS gebeld voor het openen van een bankrekening op Cyprus ten behoeve van INSTITUTO CERVANTES LIMITED ENGLAND AND WALES. Kosten 480 Euro.

Dit is even een klein begin van mijn gedachtengang. Ik verzoek jou hierover goed mee te denken. Ik heb behoefte aan een helder beeld. Ook in verband met de acties die jij binnen het kader van de door mij in 1997 verstrekte VOLMACHT hebt verricht. Ik neem mij voor afschriften van mijn brieven aan de heer Manders te doen toekomen en houd je op de hoogte.

24 JUNI 2008 CLAIM OP HARRODS TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA