Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

 

Mission Statement

De Stichting Cervantes Benelux is een ideële organisatie die middels haar doelstelling tracht samenwerkingsprojecten tussen Nederlandstalige en Spaanstalige organisaties te bevorderen.

De stichting beoogt geen winst. Zij tracht met behulp van haar handelsmerk Instituto Cervantes wél ondersteuning te bieden aan bedrijven die ten behoeve van hun bedrijfscontinuïteit winstafhankelijk zijn. De stichting accepteert geen giften die aantoonbaar afkomstig zijn uit criminele activiteiten, tenzij deze in het kader van de Pluk Ze-wetgeving rechtmatig zijn verkregen.

De Stichting Cervantes Benelux gaat bij haar ondersteuning uit van de universele waarden die door de Spaanse schrijver don Miguel de Cervantes (1547-1616) aan de westerse beschaving zijn toegevoegd.

Deze waarden laten zich vertalen met de eigentijdse termen ethiek, integriteit en menselijke waardigheid.

Eenieder die de vertaling van deze ideeën in Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid zou willen ondersteunen kan hiertoe zijn/haar bijdrage overmaken op rekeningnummer 4729266 van de Stichting Cervantes Benelux met internationaal banknummer IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A.

BERICHTGEVING AAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN

Conform het gestelde in brief Britse Partner wordt deze stichting - vermoedelijk per 1 juli 2005 - omgezet in European Cervantes Foundation.

De ten behoeve van deze stichting door DE OPRICHTER gemaakte kosten zijn vermeld op ONTWIKKELINGSKOSTEN 1991-1992, ONTWIKKELINGSKOSTEN 1993, ONTWIKKELINGSKOSTEN 1994, ONTWIKKELINGSKOSTEN 1995, ONTWIKKELINGSKOSTEN 1996, ONTWIKKELINGSKOSTEN 1997 en ONTWIKKELINGSKOSTEN 1998 STICHTING CERVANTES BENELUX.

Correspondentie van JOHN VAN DER HEIJDEN als voorzitter: 28 MEI 2010 REKENING NUMMER 4729266 TER ATTENTIE VAN ING OPERATIONS AFDELING BETAALREKENING, 28 MEI 2010 VOORJAARS-LEDENVERGADERING 2010 TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VALKHOFVERENIGING/VALKHOFSTICHTING, 28 MEI 2010 VERZONDEN POST TER ATTENTIE VAN DE SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, 11 JUNI 2010 KENNISGEVING TER ATTENTIE VAN DE SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, 14 APRIL 2011 UW ZENDING 2-001-10-05 7320 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN HET NEDERLANDSCHE MUNTENHUIS, 18 JUNI 2011 GESPREK MET DE VOORZITTER VAN LEVENDE TALEN TER ATTENTIE VAN DE SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, 18 JUNI 2011 BEZOEKVERSLAG 17 JUNI 2011 TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, 21 JULY 2011 P.O. BOX 689 UTRECHT ON BEHALF OF HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II OF THE UNITED KINGDOM, VRIJDAG 22 JULI 2011 BERICHT AAN MIJN SUPER-DL, VRIJDAG 22 JULI 2011 BERICHT AAN LIESBETH HALBERTSMA TER ATTENTIE VAN DE ADJUDANT-GENERAAL VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, VRIJDAG 22 JULI 2011 BERICHTGEVING AAN H. MORSINK TER ATTENTIE VAN DE SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, DINSDAG 20 MAART 2012 WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR NEDERLANDSTALIGE HISPANISTEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, DINSDAG 20 MAART 2012 BERICHTGEVING AAN DE SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX. Als hoofdlokatie voor de stichting gaat zijn voorkeur uit naar PALEIS SOESTDIJK.