Het Bestuur van de Valkhofvereniging en Valkhofstichting Postbus 1390 6501 BJ NIJMEGEN Datum: Vrijdag 28 mei 2010 Betreft: VOORJAARS-LEDENVERGADERING 2010 Kenmerk: 20100528SCBValkhof Geacht Bestuur, Uw uitnodiging voor de voorjaars-ledenvergadering op woensdagavond 23 juni 2010 in Café Groenewoud heb ik in dank ontvangen. Ik neem mij voor hierbij aanwezig te zijn. Aansluitend aan mijn brief STEMVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE JAARVERGADERING TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VALKHOFSTICHTING EN VALKHOFVERENIGING van vrijdag 6 november 2009 onder kenmerk 20091106SCBValkhof kan ik u mededelen dat het bestuur van de STICHTING CERVANTES BENELUX vanaf 22 april 2010 bestaat uit ondergetekende als voorzitter en de heer G.C.L.M. Peters als secretaris/penningmeester. Het bericht van registratie van de Amsterdamse Kamer van Koophandel treft u hierbij aan. Hoogachtend, STICHTING CERVANTES BENELUX J.L. VAN DER HEIJDEN Voorzitter

25 JUNI 2010 HET VALKHOF IN MIJN BRIEVEN AAN DIANA, PRINSES VAN WALES