Het Bestuur van de Valkhofvereniging en Valkhofstichting Postbus 1390 6501 BJ NIJMEGEN Datum: Vrijdag 6 november 2009 Betreft: STEMVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE JAARVERGADERING Kenmerk: 20091106SCBValkhof Geacht Bestuur, Met veel genoegen blik ik terug op de jaarvergadering van 10 DECEMBER 2008 waarin onze goede vriend FER BOSHOUWERS afscheid heeft genomen van het bestuur en voor al zijn waardevolle werkzaamheden is gehuldigd door BURGEMEESTER THOM DE GRAAF. Ik dank u voor de uitnodiging voor de komende vergadering op woensdagavond 18 NOVEMBER 2009. Ik kan daarbij helaas niet aanwezig zijn. Op dat moment bevind ik mij in SPANJE. Ik vind CAFÉ GROENEWOUD goed gekozen als lokatie. Daar heb ik in het jaar 2000 een belangrijke ontmoeting gehad met de heer BOSHOUWERS, samen met mijn vriend HERMAN DE KONING als vermeld in mijn brief RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II d.d. 28 maart 2000. Ik reageer nu met name in verband met punt 5. van de agenda inzake het Voorstel structuur Valkhofvereniging en Valkhofstichting:

"Het bestuur heeft op verzoek van de ledenvergadering de structuur van Vereniging en Stichting beoordeeld. Het bestuur stelt aan de vergadering voor om het vermogen van de Stichting over te dragen aan de Vereniging. De Stichting zal blijven bestaan, maar slapend zijn. De ledenvergadering krijgt daarmee directere zeggenschap over dit gevormde vermogen."

Dit voorstel wordt door mij volledig ondersteund. In dit verband kan ik u melden dat de STICHTING CERVANTES BENELUX - die vanaf april 1993 eveneens slapend is geweest ­ vanaf 9 OKTOBER 2009 ook nog slechts één bestuurslid kent (bijlage Kamer van Koophandel ALKMAAR).

Wellicht valt er in de toekomst iets te combineren zoals ik dat al eerder met voormalig burgemeester ED D'HONDT heb afgesproken. Met hartelijke groet, STICHTING CERVANTES BENELUX J.L. VAN DER HEYDEN Alleen/zelfstandig bevoegd P/a NIJMEGEN P.S. U treft deze brief ook op mijn website aan.

28 MEI 2010 VOORJAARS-LEDENVERGADERING 2010 TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VALKHOFVERENIGING/VALKHOFSTICHTING