28 maart 2000. Betreft: RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II Kenmerk: JH/HdK20000328. Beste Herman, Aansluitend aan mijn brief Retour Nijmegen-Wassenaar I ontvang je hierbij deel II van Retour Nijmegen-Wassenaar. VERSTREKT ONDER EMBARGO. Retour Nijmegen-Wassenaar II. Nijmegen, zondag 19 maart 2000. Mijn laatste brief binnen het kader van de afspraken met Mr. G.van Amstel betreffende Spijkers met Koppen is verzonden. Tot 1 juni aanstaande treedt er nu een informatiestop in, terwijl de voortekenen van de inwerkingtreding van mijn businessplan al zichtbaar worden. Zo lees ik in de Telegraaf van gisteren: Vuurwerk bij beursgang World Online blijft uit Het ziet er dus naar uit dat World Online op termijn wordt overgenomen door CERVANTESONLINE. De Cervantes-organisatie in ontwikkeling biedt immers wél een totaalpakket. Het wordt een organisatie die op wereldwijde schaal economische activiteiten gaat ontplooien op alle segmenten van het intermenselijk verkeer. De overname van Endemol door Telefónica past exact binnen de door mij voorgestelde strategie. De omzetting van Endemol in CERVANTES PRODUCTIONS en Telefónica in CERVANTES COMUNICACIONES is nu nog slechts een kwestie van tijd. Ik lees: Telefónica koopt John de Mol én zijn bedrijf. Dat betekent dat Terra al meteen kan worden omgezet in CERVANTESONLINE. Klaarblijkelijk hebben de brieven van de heer Van Amstel al effect op de koersen van Endemol gehad. Ik maak dat op uit het artikel:

"Onderzoek. AMSTERDAM, zaterdag. Handelaren en analisten plaatsen openlijk vraagtekens bij de koersontwikkeling van het aandeel Endemol sinds begin deze week. Vooruitlopend op het overnamenieuws liep het aandeel Endemol op de Amsterdamse effectenbeurs deze week op van 99,50 euro (maandag) tot 124 euro(donderdag). "We hebben de koersontwikkeling natuurlijk ook gezien", aldus een woordvoerder van de beurs, "en de handel stilgelegd."

Het is de 'deskundigen' klaarblijkelijk nog niet duidelijk wat het synergie-effect gaat worden van de overname van CERVANTES PRODUCTIONS in wording naar ik opmaak uit het artikel Prijs goed, synergie niet. Spaans moet hij nog leren. Daarvoor is hij bij ons aan het goede adres. Zijn functie als creatieve locomotief past geheel en al binnen het concept van de Clever Line. Vandaar dat ik gisteren nog even naar Kleef ben gefietst en daar nog enkele shots heb gemaakt van dit inmiddels vervallen lijntje.

Ik ben bereid met mijn naamgenoot te gaan samenwerken in Madrid.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

De Gelderlander meldt tevens dat Telefónica GTST naar Sao Paolo brengt. Dat laatste betwijfel ik ten zeerste. Ik denk dat het Latijns-Amerikaanse publiek op de eerste plaats geïnteresseerd zal zijn in een programma met de naam LA RUTA DE CERVANTES, zodat zij in kennis worden gesteld van de wijze waarop het nieuwe CERVANTESCONCERN tot stand is gekomen. Daar zullen ongetwijfeld ook Nederlanders een bijdrage aan kunnen leveren. Zij dienen dan uiteraard wel perfect Spaans te spreken. Dat feestje wordt nu dus gevierd in Aalsmeer. Binnenkort in Brummen. Het uitstapje met opvoedkundige waarde gaat ongetwijfeld naar Madrid en nadien naar Buenos Aires. Daar dient immers nog een lezingenprogramma te worden uitgevoerd voor het Nederlandse bedrijfsleven. De kruiwagen staat al klaar. Ik heb nog steeds een oogje op de Purple Sovereign 4.0 van De Koning in Arnhem.

Wat de zich ontwikkelende relatie betreft denk ik dat het goed is dat er een goed gesprek met Alex van 't Hooft plaatsvindt (de hotelmanager van de Baak) tussen betrokkenen. Ik wacht die ontwikkeling met belangstelling af. Liefde is... ...wanneer woorden overbodig zijn. Dat past geheel in de communicatiestop tot 1 juni. Tot zover deze berichtgeving (21.34).

Maandag 20 maart 2000
Het belangrijkste nieuws is dat Minister Klaas de Vries van Sociale Zaken naar Binnenlandse Zaken vertrekt en dat de huidige staatssecretaris van Financiën, Willem Vermeend, naar alle waarschijnlijkheid de plaats van de Vries op Sociale Zaken inneemt. Er wordt wel erg gemakkelijk geschoven daar in Den Haag. Ik vraag mij af wat er met de beleidsstukken van de voorgangers wordt gedaan en of er nog een stukje continuïteit in het beleid zit. Ik denk dat ik niet zozeer meer van de Nederlandse regering afhankelijk ben, gezien de ontwikkelingen van het afgelopen weekend. Ik heb het artikel Nooit meer een stap in ROTTERDAM gelezen, waarin Bram Peper commentaar geeft op hetgeen KPMG over zijn declaraties heeft geschreven. Ik heb er geen oordeel over. Het is wel vreemd dat men de heer Peper niet bij het onderzoek heeft betrokken, zodat hij zijn directe motieven voor de uitgaven kon geven alvorens men tot publikatie is overgegaan. Ik stel vast dat het beginsel van hoor en wederhoor hier niet is toegepast. Dat kan aanleiding geven tot een vertekend beeld. Voor mijn verdere beleid is het vervolg op deze zaak niet meer van belang, voor zover ik dat op dit moment kan overzien. Het spel van de poppetjes heeft dus wederom een aanvang genomen.

HET IS MIJN INTENTIE EENIEDER DIE EEN POSITIEVE BIJDRAGE AAN MIJN PLANNEN LEVERT OOK OP EEN POSITIEVE WIJZE EEN GOEDE PLAATS IN DE NIEUWE ORGANISATIE TE GEVEN

Ieder op zijn eigen niveau en ieder naar eigen kunnen. Aandacht dus voor de genealogie. Een leuke hobby.

Liefde is... ...dichtbij elkaar zijn. Ik vraag mij af wat trouw betekent voor de ander. Vanmiddag heb ik alle correspondentie richting Professor Knol samengevoegd in het document Back to Knole Castle. Het is een verzameling van 33 bladzijden en omvat mijn brieven en faxberichten van 22 juli 1997 tot en met 6 april 1998.

Dinsdag 21 maart 2000. Liefde is... ...liefdesbrieven naar haar faxen. Daar moet ik voorlopig nog even mee wachten. Vanmorgen heb ik de volgende brief van gisteren 23.02 op de bus gedaan: De Stalker. Er zijn weer tekenen dat mijn adviezen op dit moment punt van orde zijn. Thans is Cervantes Air in beeld middels het artikel: BIJNA-FUSIE KAN NOG TOT 15 APRIL WORDEN AFGEBLAZEN. Dit biedt dus ook mogelijkheden voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijf. In de groei van 5 procent in het wereldluchtvaartverkeer kan Royal Cervantes Airlines een niche vinden. Het afvloeiende personeel, met name het management, kan in de holding worden opgenomen. De financiering lijkt me een goede zaak voor de overige partners in het project. World Online is daarbij - zoals verwacht - niet de meest geschikte partner, zoals vandaag ook alweer blijkt uit het artikel Koersdaling World-Online maakt 'het spelletje' lastig. Het is dus zaak om CERVANTESONLINE zo snel mogelijk van de grond te trekken. Dat zal ik doen zodra er een voorstel ligt van mijn NOORDWIJKSE COLLEGA'S. Voor die tijd ga ik in alle rust naar Spanje. Vanavond naar de Lions en vanmiddag naar de Heuvelrug: to relax.

Woensdag 22 maart 2000. Liefde is... ...je door haar laten inpalmen. Nou vooruit dan maar. Ik heb gistermiddag nog het genoegen gehad om met enkele bekenden in mijn Dianatempel plaats te nemen. Het was een prettig weerzien van mijn kant. De heer Wijffels was al van mijn geplande congres in Spanje op de hoogte, gezien zijn korte, maar bevestigende reactie. Uiteraard heb ik er verder niet meer over gesproken. Afspraak is afspraak, maar ik kan mezelf niet verstoppen. Waar ik ook kom heb ik altijd mijzelf nog en dat is een onvervreemdbaar gegeven. Het deed mij in elk geval veel deugd nog goed bekend te zijn bij de twee bewoners van het pand dat ik in het verleden voor de SBO op het oog had. Het ziet ernaar uit dat De Eikenhorst voor ons vrijkomt nu ik op de voorpagina van de Telegraaf lees:

MAXIMA GAAT IN BRUSSEL WONEN Dat is een uitstekende lokatie. Het is ook niet ver van het kantoor van de Chef van de Generale Staf, dat ik op 4 december nog met een bezoek heb vereerd.

Bovendien komt er nu ook ruimte voor het bedrijf, althans de Stichting Cervantes Benelux in het pand in Wassenaar. Ik ben gisteren ook nog bij postbus 689 langsgegaan. Daar trof ik de acceptgiro van de Kamer van Koophandel t.b.v. de Stichting ad Hfl. 62,87 d.d. 13-03-2000. Die heb ik thans voldaan. Onze nieuwe beleidsmedewerkster in Brussel kan op deze wijze ook de onderhandelingen voeren met de vertegenwoordigers van ING Barings dat nauw met de BBL is verbonden. Bij Herz in Utrecht heb ik gisteren een Mitsubishi Colt gehuurd met kenteken: 71-DN-XB Kosten Hfl. 102,- met Hfl. 19,- benzinekosten, totaal Hfl. 121,-. Ik breng hem nu terug naar de Berg en Dalseweg 20A, tel. 024-3234479(12.40). Kreeg telefoontje uit Groningen (12.45 ter bevestiging van de ontvangst van mijn brief De Stalker van eergisteren). De afhandeling van deze zaak ligt thans bij het Ministerie van Justitie. Ik heb kennis genomen van het artikel: TORENHOGE GRIJZE KOERS World Online GEBAKKEN LUCHT. Ik heb zojuist (16.25) de auto teruggebracht naar de Berg en Dalseweg 20a. Vandaar naar het Keizer Karel Plein gelopen en de Rabobank binnengegaan in verband met het te verhuren pand. Men verwees mij naar Makelaardij Verbeek. Ik heb daar gesproken met assistent makelaar P.J. Haanappel en hem in kennis gesteld van het bestaan van de verschillende rechtspersonen waaraan mijn naam verbonden is. De kantoorruimte aan het Keizer Karel Plein lijkt mij geschikt voor alle CERVANTES-activiteiten.

Met name het onderdeel arbeidsbemiddeling voor hispanisten zouden we hier kunnen onderbrengen. Er zal nog heel wat 'geschoven' moeten worden met gezamenlijk geld. Wat gaat er naar de holding? Wat gaat er naar de stichting? Wat gaat er naar de Limited? Wat gaat er naar de werkmaatschappijen? Wat doen we met de aandeelhouders als ze ontevreden worden, zoals ongetwijfeld de aandeelhouders van World Online op dit moment. Is er aanleiding om het faillissement van World Online al aan te vragen? Of is Nina Brink in de markt om zich bij het CERVANTESPLAN aan te sluiten en de naam van haar bedrijf te wijzigen, zodra zij kan meeprofiteren van het synergie-effect van de samenwerking tussen alle onderdelen van de organisatie? Betrekken we Content Beheer nog bij de zaak, of laten we Toco Beheer nu invloed op het beleid doen gelden? De Telegraaf meldt Creyf's, de nieuwe Belgische eigenaar van Content Beheer, heeft financieel directeur F. van Male van het uitzendbureau op staande voet ontslagen. Het lijkt mij daarom een goede zaak dat mejuffrouw Zorreguieta haar baan als vice-president van de afdeling Latijns-Amerikaanse effecten van de Deutsche Bank in New York heeft opgegeven. Dat maakt een frisse start mogelijk binnen het bedrijf. From Scratch dus. Ook Sylvia Tóth kan zich nu - voor zover ik kan overzien - volop aan ons nieuwe bedrijf gaan wijden. Ik verneem zojuist van het RTL4-journaal dat de heer Simons uit ROTTERDAM, die mij ooit een sollicitatiegesprek heeft afgenomen, vergeten heeft voor zo'n kleine Hfl. 10.000 aan bonnetjes te bewaren ten behoeve van de accountant. Dat ondermijnt uiteraard het gezag van deze gezagsdrager. Zeker gezien het feit dat ik met mijn gezin anderhalf jaar gegijzeld ben geweest voor onder meer een bedrag van circa Hfl. 100,- aan onkosten, waar een besparing van grosso modo Hfl. 5000,- tegenover stond. Reken maar eens uit: 2500 vervolgsetjes, verzendkosten Hfl. 1,- per setje en Hfl. 1,- inpakkosten bij een professioneel bureau = Hfl. 5000,-. De 'Poppetjes' zijn nu inderdaad aan het dansen. Ik hoop dus dat men in het vervolg iets zorgvuldiger gaat werken bij de overheid. De heer Van Amstel is daarvoor - naar mijn bescheiden inzichten - een uitstekende gesprekspartner. Zijn voormalige collega Jan Boone was zoëven ook nog in het journaal te zien. Hij heeft zijn advocatenkantoor nog steeds aan de Markt 14a in WIJK BIJ DUURSTEDE. Hij was de advocaat van de Hakkelaar. Ik vind het een goede zaak dat de heer Van Amstel zijn dossiers volledig van de heer Boone heeft afgescheiden en zijn praktijk naar Bunnik heeft verplaatst. De praktijk van de heer Van Amstel op de Markt 25 is overgenomen door mevrouw Driessens. Zij heeft mij ooit nog een advies gegeven ten tijde van mijn huwelijksperikelen in 1991.

Het begrip verliefdheid zal ik weer eens dienen te onderzoeken. Het boekje Verliefd op een ander, dat ik in 1991 met betrekking tot dat thema heb bestudeerd, bevindt zich nog ergens in een verhuisdoos. Herman belde voor een rit naar het artilleriemuseum De Harskamp en nadien het gemeente-archief in Arnhem. Afspraak vrijdag tussen 10 uur en 10.30. Ik denk dat ik niet dezelfde fout kan maken als Prins Charles tijdens zijn eerste interview met Diana ("Are you in Love?" Diana: "Of course". Charles: "Whatever that may be"). Máxima schijnt een goed contact te hebben met Prinses Marilène van den Broek. Ik heb ook nog een telefoongesprek gevoerd met een medewerker van Reaal onder het motto

VAN DER HEYDEN
REGELT HET ALLEMAAL

Donderdag 23 maart 2000. Liefde is... ...alles filmen. Ik ben benieuwd naar de film die er van mij is gemaakt in de afgelopen jaren. Vooral uit de lucht. Ik had zoëven fietsenfabriek Gazelle nog aan de telefoon (11.45) in Dieren in verband met de maten van mijn fiets. Ik heb hen laten weten dat ik in Spanje mijn reclamecampagne voor hun fabriek, zoals verwoord in de Cable Turtle van Rob Hoogland, zal gaan voortzetten. Voorts ben ik benieuwd naar alle beelden die er door de camera's van de Koninklijke Paleizen van mij zijn gemaakt in de loop van de tijd. Uiteraard ook naar de videobeelden van de familie Boogaard uit Bosch en Duin. Ik ben benieuwd of ze al die bonnetjes nog hebben bewaard uit 1987. Uiteraard ook de uitgaven die zij zelf hebben verricht ten behoeve van het bedrijf. Er zijn weer ontwikkelingen m.b.t. de voorloper van CERVANTESONLINE. Zo lees ik vandaag in de Telegraaf: Grootaandeelhouder World Online brengt belang terug. Baystar meldde gisteren overigens tot 15 mei van dit jaar geen aandelen WOL meer van de hand te zullen doen. Dat is een goede gedachte. Ná die datum kunnen ze in principe worden omgeruild in aandelen CERVANTESONLINE. Sylvia Tóth lijkt nu immers terzake handelingsbevoegd nu ik lees in het artikel VEB, Creyf's en Justitie treffen unieke schikking. Dan is er nu weer Werk aan de Winkel voor ons aller Sylvia. De uitdrukking mission impossible doet mij immers denken aan mijn historische bezoek aan Staines in het Verenigd Koninkrijk op 5 en 6 augustus 1996.

Ik kreeg toen een cassettebandje cadeau met die titel. Ik heb dat veranderd in Mission Possible onder het motto dat alles mogelijk is met een beetje goede wil. Dat geldt zelfs voor mensen zonder werk die de armen uit de mouwen willen steken, zoals aangegeven in het artikel: Campagne KvK's over dienstverlening. Dat is een uitstekende ontwikkeling. Met name wanneer deze startende bedrijven op franchisebasis mijn handelsmerk gaan gebruiken in Nederland. Dat is goed voor het bedrijf, het gehele bedrijfsleven, de gehele economie, alsmede de wederzijdse betrekkingen tussen Nederland en het Spaanssprekende deel van onze wereldbevolking. Het zou bijvoorbeeld aardig zijn als er iemand onder mijn label op franchisebasis activiteiten als makelaar gaat ontwikkelen in Spanje. Ik ben daarvoor al gevraagd, maar heb daar uiteraard geen tijd voor. Er is ook goed nieuws voor ons nageslacht nu ik lees: CDA: Adellijke titel ook van moeder erven. Ik juich dit initiatief ten zeerste toe. Het zou betekenen dat mijn nazaten zich in de toekomst ook weer jonkheer, jonkvrouw, baron, barones, graaf of gravin mogen noemen. Mijn aanvraag voor de grafelijke titel is nog lang niet van de baan. Hij ligt in de ijskast zogezegd. De nazaten van Mark en Caroline worden dan ook automatisch jonkvrouw of jonkheer (of baron/barones). Deze keer verwacht ik dat van mijn beoogde partner. Ik heb tot op heden al meer dan genoeg geïnvesteerd en ik ga ervan uit dat de betrokkenen nu ook hun aandeel gaan leveren in het totaalconcept. De medewerker van de fietsenfabriek heeft niet meer teruggebeld. Ik heb de maten echter zelf opgenomen: hoogte 1,06; breedte 0,19; lengte 1,76. Van TRANSAVIA kreeg ik het groene licht. Voor Hfl.100,- kan de fiets mee naar Málaga op 10 april aanstaande om 16.30, de vertrouwde HV 6117. Ik kom terug op 9 juni met de HV 6114, vertrek Málaga 11.35, aankomst Schiphol 14.25. De reis is geboekt en de kosten (Hfl. 648,10) betaald, factuurnummer 370.24334.01 F. Privé vooralsnog. KPMG kan bepalen of deze reis ten laste van de holding kan worden gebracht. Ik vond ook nog de betaling terug van Hfl. 1.466,50 d.d. 18 september 1996 van de heer F. Schyfsma e/o uit Altea Alicante, dat aangeeft dat mijn handelsmerk definitief in gebruik is genomen. Vandaag gescanned. Ik zal dat met de volledige boekhouding doen.

Dat geduld in het verkeer ben ik absoluut niet gewend van mijn Number One 'Poppetje'. Integendeel. Maar ja, dat kan veranderen met de tijd. Gevoelens van jaloezie zijn inderdaad fnuikend voor het opzetten van een bloeiend bedrijf. Wellicht kan Jan Willem Snippe hier nog een mouw aan passen. "De Stalker" is immers aardig tussen het schip en de wal terecht gekomen. In het ravijn tussen rood en geel zogezegd. In Ronda is een mooie brug. Een goed symbool om aan dat probleem een eind te maken. Bij het woord nieuweling denk ik steeds aan Neuman. Ik ben benieuwd of hij nog een goede bijdrage kan leveren aan de opbouw van ons bedrijf. Het betreft uiteraard de liefde voor veel geld. Uiteraard vanuit onze befaamde win-win-strategie. 17.20 De heer Paul Busser van Gazelle in Dieren belde op. Hij gaf mij de maten van de fiets: hoogte: 1.00, breedte 0,50 en lengte 1,70. Ik heb hem toegezegd in de zomer eens op die fiets bij hem langs te komen, in combinatie met een bezoek aan de sauna Wellecom in Ellecom. Ik verwacht uiteraard wel dat zij ons bedrijf gaan sponsoren. 18.10 Frans Jozef van der Heijden komt eindelijk ook weer eens in beeld. Het begint er weer een beetje op te lijken. Leuk voor Ivo. Het bevordert het goede klimaat tussen de familie en het Stadhuis Opstelten.

Vrijdag 24 maart 2000. 01.00 Ik heb zoëven het vraaggesprek gezien tussen Robert Turk en Sylvia Tóth. Op de vraag Margaret Thatcher of Prinses Diana antwoordde zij "Margaret Thatcher". Ik beschouw dit als een tijdelijke tactische opmerking van Sylvia. Zij is thans ook aan zet in dit simultaanspel. Ik blijf daarbij aan alle borden spelen. De TOP in Portugal is naar wens verlopen. 22.10 Leuke autorit gemaakt met Herman. Om 10.30 in Nijmegen vertrokken. Bezoek aan de gemeentelijke bibliotheek van Arnhem. Herman attendeerde mij al direct op het boek De Nederlandse Adel van de Hoge Raad van Adel. Op de pagina's 115 en 116 trof ik de volgende informatie:

Van der Heyden
Bij Keizerlijk (Frans) besluit van 27 jan. 1813 werden Judocus Henricus Antonius Adrianus Josephus Joannes van der Heyden van Baack, lid van de algemene raad van het departement van de Boven-IJssel, geb. te Wijnbergen in hetzelfde departement, Clemens Fredericus Wilhelmus van der Heyden, oudste zoon van de voorgaande, geb. te Baak in hetzelfde departement, Augustus Alexander Wilhelmus van der Heyden, zijn tweede zoon, geb. te Zutphen, Maximilianus Joannes Aegidius Everhardus Canisius van der Heyden, zijn derde zoon, Ludovicus Wilhelmus Joannes Josephus van der Heyden, zijn vierde zoon, en Adolphus Clemens Carolus van der Heyden, zijn vijfde zoon, allen geboren te Baak, die, evenals hun vader, in het voormalige Holland de titel baron voerden, baron de l'Empire; geen diploma's. Bij S.B. van 14 jan.1815, nr 18, werd Judocus Henricus Antonius Adrianus Josephus Joannes van der Heyden van Baak benoemd in de ridderschap van Gelderland; acte van bewijs 8 juni 1819. Bij K.B. van 6 sept. 1822, nr. 114, werd aan jonkheer Judocus Henricus Antonius van der Heyden van Baak (1815) verleend de titel baron. Wapen 1822: in zilver, zilver omboord, een zwarte adelaarsvleugel. Een halfaanziende helm; wrong en dekkleden: zilver en zwart; helmteken: drie rode heidebloemen met groene stengels en bladeren tussen een vlucht, zilver en zwart.

Een leuk stukje familiegeschiedenis om op voort te bouwen. Vandaar dat wij ook nog een korte stop hebben gemaakt bij het kasteel Zypendaal van de Brantsen van der Zyp Stichting.

Deze stichting heeft zich nauw met de familie beziggehouden. Het kasteel wordt thans - volgens Herman - bewoond door de heer Quarles van Ufford. Vervolgens via Schaarsbergen naar Harskamp gereden. 'Onze' heli was weer in de lucht. Het artillerriemuseum was gesloten. We hebben er echter wel een goed gesprek gevoerd met de beheerder. Opvallend was een foto uit 1966 van PRINSES IRENE met een paars-oranje versiersel. Het zou aardig zijn om mijn film uit Madrid met Corthea Goeman Borghesius te digitaliseren. (woensdag 26 oktober 2005: is gebeurd) Ik noteerde de volgende familiegeschiedenis:

1. Carlos Hugo de Bourbon Parma prins
Geboortedatum: 1930. Echtgenote: IRENE Emma Elisabeth van Lippe Biesterveld prinses. Geboortedatum: 5 augustus 1939. Geboorteplaats: Paleis Soestdijk. Gedoopt: 31 mei 1940 in BUCKINGHAM PALACE te Londen. Beroep: Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld. Echtgenote Vader: Bernhard L.F.E.J.K.K.G.P. van Lippe Biesterveld prins (1911-). Echtgenote Moeder: JULIANA Louise Emma Maria Wilhelmina van Mecklenburg Schwerin koningin (1909-2004).

Echtgenote aantekeningen:
Een half jaar na de geboorte van deze prinses valt Duitsland ons land binnen. Haar ouders wijken uit naar Engeland waar de prinses met de symbolische naam Irene (= vrede) op 31 mei 1940 wordt gedoopt in de hofkapel van BUCKINGHAM PALACE. Irene bezoekt de kleuterschool in ballingschap te Ottawa (Canada), maar kan haar 6de verjaardag in het bevrijde Nederland vieren. Zij krijgt lager onderwijs aan de school van Kees Boeke te Baarn 'waar je mocht doen wat je wou, met het gevolg dat ik niets deed', en volgt hierna de MMS-opleiding aan het Baarns Lyceum (eindexamen 1957). De prinses is 'helemaal dol op sport, vooral paardrijden' en rijdt tijdens haar schooljaren elke dag. Ook schermt en skiet zij graag. Het studiejaar 1957-1958 volgt de prinses diverse cursussen aan de universiteit van Lausanne en van 1958 tot 1962 bezoekt zij te Utrecht colleges
Spaanse taal en letterkunde. Met enige vriendinnen woont zij hier op kamers. Irene toont grote interesse voor cabaret, toneel en poëzie en zij is enige tijd presidente van de Utrechtse studententoneelclub. Bij het huwelijk te Athene van de Griekse prinses Sophia met de latere koning Juan Carlos van Spanje (1962) is de prinses bruidsmeisje. In december 1963 behaalt zij het examen tolk-vertaler Spaans. Kort hierna laat zij zich te Rome door de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Alfrink, in stilte dopen. 'Het protestantse geloof was voor mij zo drukkend. Nee, als je katholiek bent kun je altijd ter absolutie', zegt ze later. Direct na het bekend worden van Irene's stap (januari 1964) wordt gepoogd deze overgang van een Oranjetelg naar de katholieke kerk te ontdoen van haar politieke lading. Het 'strikt persoonlijk karakter' van het besluit van de prinses wordt beklemtoond. Kort daarop blijkt evenwel dat Irenes overgang verband houdt met haar voorgenomen huwelijk met de carlistenleider Carel Hugo van Bourbon van Parma die zijn rol als Spaans troonpretendent wil blijven vervullen. Dit leidt tot diverse gemoedsbezwaren, vooral vanuit protestantse bevolkingsgroepen. Velen hebben grote moeite met een katholieke Oranjeprinses en tonen zich afkerig van het katholicisme in het Spanje van generaal Franco dat het monopolie van staatsgodsdienst heeft. Door deze oppositie neigt het katholieke volksdeel ertoe het voor Irene op te nemen. KVP-fractievoorzitter Schmelzer bijvoorbeeld spreekt over 'zeer tendentieuze en harteloze VARA- en NCRV-uitzendingen'. Volgens hem gebruikt men het carlisme als voorwendsel om tegen de katholieke Irene te zijn. Volgens een in deze roerige dagen gehouden NIPO-enquête blijkt dat 77 procent van de ondervraagden 'ja' zegt op de vraag of de troonopvolger het recht heeft katholiek te worden. Overigens geeft de prinses reeds bij de aankondiging van haar verloving door koningin Juliana te kennen geen toestemming voor haar huwelijk te vragen van de Staten-Generaal, zodat zij evenals later haar zuster Christina het recht van troonopvolging verliest. Tijdens de huwelijksvoorbereidingen verscherpen de conflicten zich. Vooral vanwege de politieke implicaties van het carlisme alsook vanwege het feit dat de bruiloft te Rome zal plaatsvinden besluiten koningin Juliana en prins Bernhard niet aanwezig te zijn bij het huwelijk. Terzijde zij opgemerkt dat Oranjevoorvader koning Willem I als aanhanger van het legitimiteitsbeginsel in de jaren 1834-1836 de carlisten financieel heeft gesteund. Uit eigen middelen schonk hij Don Carlos en zijn klerikale aanhangers een half miljoen gulden. Aanvankelijk vestigt het paar zich te Madrid, doch in 1968 wordt Carel Hugo Spanje uitgewezen. Het echtpaar woont sedertdien te Parijs. Irene die wel in Spanje wordt toegelaten, neemt de volgende jaren de rol van haar man als carlistenleider waar, onder meer bij de jaarlijkse herdenking op de berg de Montejurra. In 1978 mag Carel Hugo terugkeren naar Spanje en het paar vestigt zich wederom te Madrid. In 1979 vormen de carlisten een splinterpartij bij de verkiezingen. De prinses heeft zich deze jaren in de vrouwenemancipatie verdiept en publiceert het boek LA MUJER Y LA SOCIEDAD (de vrouw en de maatschappij). Sedert de echtscheiding leidt Irene in Nederland het leven van een gewone burger onder de naam Irene van Lippe. Carel Hugo woont in de Verenigde Staten. Reeds als kind vindt Irene het prinses-zijn 'moeilijk om te aanvaarden. Ik heb wel geroepen: ik wil geen prinses zijn. Ik wil vrij zijn.' Irene van Lippe is actief in de vrouwenbeweging en publiceert in 1987 een boek over de omstandigheden van buitenlandse vrouwen in ons land. Zij heeft vier, alle te Nijmegen geboren kinderen. Sinds 1991 bewoont zij de Villa Mariënhove te Wijk bij Duurstede. Echtgenote Research: Drs R.E. van Ditshuyzen: Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek.

Huwelijk Datum: 29 april 1964. Huwelijk Plaats: Rome. Gescheiden: 27 mei 1981. Kinderen: Carlos Javier Bernardo, Margarita Maria Beatriz, Jaime Bernardo, Maria Carolina Christina. De kinderen zijn dus alle vier geboren op de plaats waar ik vanaf mei 1993 tot december 1994 gastvrijheid heb genoten. De beheerder van het museum had een brede historische kennis, teruggaand op Hertog Reinoud van Gelder. De hertogen Van Gelder woonden naar zijn zeggen onder meer op de Dukenburg bij Nijmegen en het kasteel te Buren. Voorts hebben we een bezoek gebracht aan het museum van de schietbaan. Daar trof ik het wapen aan van mijn voormalige garderegiment Huzaren van Boreel. Het bevond zich rechts boven in de hoek naast dat van het regiment Huzaren Prins van Oranje. De informatie was aanleiding om even bij het kasteel Doornenburg langs te gaan. De Van der Heyden-kamer was gesloten in verband met een trouwpartij. De Doornenburg is bewoond geweest door de zeven elkaar opvolgende geslachten Van Doornick, Van Bylandt, Van Homoet, Van Voorst, Van Amstel, Van Heemskerk en Van Bemmel. De laatste bewoonster was Maria Clara von Delwig, barones van Bemmel. De familie van Delwig kwam regelmatig op de Wezenlaan 169 op bezoek. Maria Clara is in 1847 op hoogbejaarde leeftijd overleden. Daarna is het kasteel nog lange tijd eigendom geweest van de familie Van der Heyden. Na dit korte bezoek zijn wij naar het café Groenewoud getogen en hebben daar enkele toekomstscenario's de revue laten passeren. Toevallig kwam Fer Boshouwers ook binnen. Hij had goed nieuws. Er is weer beweging in de herbouw van de Valkhofburcht. Ik kan daar binnenkort dus als kasteelheer mijn intrek nemen, volgens afspraak. Het is wel wenselijk dat ik daarbij een partner aan mijn zijde krijg, zoals oorspronkelijk was gepland. Dit thema hebben we gezamenlijk uitgediept en hebben vervolgens genoeglijk getafeld in het Orient Plaza, niet ver van de oude Dukenburcht.

Liefde is... ...alles nakijken voor hij gaat fietsen.
Vandaar dat ik Herman in kennis heb gesteld van mijn twee fietstochten in augustus 1996 naar respectievelijk Ermelo en Noordwijk. De fiets kan thans worden ingepakt voor mijn tocht langs de Spaanse Zuidkust. De Telegraaf heeft vandaag slechts één relevant berichtje: "Korthals ziet niets in legaliseren softdrugs". Dit geheel in overeenstemming met mijn uitgestippelde beleidskader. 'Groenewoud' doet mij overigens denken aan het gelijknamige kasteel in Baarn, alsmede aan mijn collega in de Hoofddorpse tijd. We hebben samen nog heel wat voor de boeg. Het zal een heel geschrijf worden om te reageren op mijn Letters to Elizabeth. Ook onze Houtense manager is ter sprake gekomen. Hierbij denk ik aan het bestuursbesluit om de Stichting Cervantes Benelux op de Winthontlaan te lokaliseren. Het zou goed zijn als mijn materiaal daar naartoe kan. Uiteindelijk krijgen we toch een plaats in de Valkhofburcht. Het lijkt mij een goede zaak dat de Lionsclub Keizer Karel daar ook een plaats krijgt. Ik heb afgelopen dinsdag een uitnodiging ontvangen voor een bezoek aan deze club van de heer Bernhard (B.E.M.) van Welzenes sdb, voorzitter Oecumenische Europese Conferentie Schipperspastoraat van het KSCC schipperscentrum Waalhaven. Postbus 390. 6500 AJ Nijmegen, woonachtig aan de Waalbandijk 6651 KB Druten. Voorts is het van belang dat de geldstromen binnen de nieuwe organisatie op een verantwoorde wijze plaatsvinden en juridisch 'einwandfrei'. Standaardisatie van die processen dus. Ik heb met Herman afgesproken dat een versie van dit dagboek bij hem terecht komt. Deel III van Retour Nijmegen-Wassenaar zal ik dan in Spanje schrijven.

Zaterdag 25 maart 2000. Liefde is.... ...hem een boot laten kopen in plaats van een nieuwe bank. Dat lijkt mij een goed idee. De Nassaublauwe bank, die ik vorig jaar bij Pryca heb besteld in Málaga, is nooit geleverd. Ik denk dus inderdaad dat we beter af zijn met een nieuwe boot. Daartoe zal ik mij wenden tot Holland Yachting in Benalmádena en Astrid Thomas in Puerto Banús. Ik ontving namelijk ook nog een brief van Ros Halley uit Schotland d.d. 23 maart als reactie op de ingezonden 'questionnaires'. Het heeft haar klaarblijkelijk heel wat hoofdbrekens gekost om de informatie te verwerken, gezien haar aanhef "I have finally recovered from the new year programme... well to tell the truth I've not quite returned to normal - I don't know if I ever will!"

Dat kan ik mij goed voorstellen. Zeker nu opnieuw het onlogische verhaal de ronde doet dat Diana's auto in Parijs in aanraking zou zijn gekomen met een witte Fiat Uno in plaats van een witte Citroën AX. Men zou sporen van de Fiat op de Mercedes hebben aangetroffen. Ros heeft laten weten dat haar contract bij de Scottish Borders Tourist Board aan het eind van deze maand afloopt. Zij kan dus worden ingezet om ons bedrijf vanuit Edinburgh in Schotland uit te bouwen. De franchiseformule biedt daartoe een uitstekende basis om op verantwoorde wijze in de Benelux, Engeland, Schotland en Wales aan het werk te gaan getuige de advertentie van "De Spaarbelegger" in de Telegraaf van vandaag. Deze formule is ook toepasbaar op CERVANTES SEGUROS, zodra dit bedrijf tot de holding is toegetreden. Ik denk dat het een goede zaak is als daar (oud)-cursisten van de SBO-opleiding tot Internationaal Communicatie Specialist bij worden ingezet. In de Telegraaf hebben de artikelen 'EU gaat Europese economie op Amerikaans peil brengen, 'Zalm boft weer' en 'Zalm: scherpere regels overname' mijn bijzondere aandacht. In Lissabon is een begin gemaakt met de inhaalrace in de vorm van drie maatregelen: de transformatie van de Europese Economie naar een echte kennis- en informatiemaatschappij waarin alles draait om ICT ("Instituto Cervantes Technologies") en internet, de modernisering van het sociale model naar de "actieve welvaartsstaat" en het scheppen van voorwaarden voor een gezonde economische groei. Onder het eerste hoofdstuk is het volgende afgesproken: Eind 2001 moet de Europese telecommarkt volledig geliberaliseerd zijn, zodat heel Europa goedkoper kan internetten. Alle scholen moeten zijn aangesloten op internet. Alle resterende nationale barrières moeten verwijderd worden uit de Europese binnenmarkt. Liberalisering van energie, (Lucht)transport en post wordt versneld doorgevoerd (Cervantes Air), maar zonder er een streefdatum op te plakken. In 2005 moet de markt voor financiële dienstverlening volledig zijn vrijgemaakt. De lidstaten zullen hun economische beleid beter onderling afstemmen, om de belasting op arbeid te verlagen en een oplossing te vinden voor het opdoemende probleem van de vergrijzing, waardoor miljarden extra nodig zijn voor pensioenen en gezondheidszorg. Het tweede hoofdstuk over de modernisering van het sociaal beleid omvat o.a.: Meer geld voor onderwijs voor iedereen. Halvering in 2010 van het aantal 18- tot 24-jarigen met alleen lager Onderwijs.

Op deze punten is aan mijn wensen op het gebied van het streven naar een Europees Onderwijssysteem voldaan. Instituto Cervantes Holding zal binnen deze ontwikkelingen een leidende rol gaan vervullen in de wereld. Vooral als Gerrit Zalm de rekening heeft betaald. Dat mag nu helemaal geen probleem meer zijn nu hij aan de aanpak van de milleniumproblematiek weer eens 300 miljoen gulden heeft overgehouden. Daar kan wel een bedrag van Hfl. 100.653.254,79 vanaf. Hij zal aan Professor Smalhout een warm medestander vinden, mede gezien diens artikel Een droevig jubileum in De Telegraaf van vandaag, m.b.t. de definitieve beëindiging van het zogenaamde gedoogbeleid in dit land, oftewel het met twee maten meten van sommige medewerkers van Justitie. Volgens planning zal daar thans een eind aan worden gemaakt. Wellicht heeft de heer Smalhout thans wel belangstelling voor een plaats in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Hij heeft nu jaren de tijd gehad om die stap te overwegen. John de Mol staat op het punt om in onze holding te stappen.

Dienaangaande is de gele achtergrond op de foto met Joop van den Ende bij het artikel DE NACHT VAN JOOP & JOHN uitstekend gekozen. Zelfs het lichtblauwe koppelteken is geheel in stijl met mijn Royal Mission op Eerste Kerstdag 1997.

Dit jaar dient in Nijmegen het historische feit te worden herdacht dat Karel de Grote 1200 jaar eerder tot Keizer werd gekroond. De organisatie van die gebeurtenis is bij Fer Boshouwers in goede handen. Het artikel over het toekomstige CERVANTES PRODUCTIONS past in dit verband geheel binnen onze bedrijfsstrategie. Telefónica past ook in mijn concept van CERVANTES COMUNICACIONES. Maar het was Big Brother dat Telefónica op het spoor zette van Endemol. Dat heeft Joop goed gezien, zeker het feit dat mijn businessplan inmiddels aan zijn 16de redesign toe is en ik er al vanaf 1991 mee bezig ben. In feite al vanaf 1985. De oprichting van de SBO werd mij ingegeven door Peters sollicitatie bij BSO, het Bureau Software Ontwikkeling, in Utrecht. De oprichter van dit bedrijf, Eckart Wintzen, staat vandaag ook met een artikel in de Telegraaf, over beeldtelefonie. Hij was prominent aanwezig tijdens het congres De Nieuwe Economie II op de Baak in het voorjaar van 1997. Hij geeft in het artikel het verschil aan tussen beeldtelefonie en de nu nog vigerende gewone telefoon. Daarom heb ik ook de foto van mijn 'Number One 'Poppetje' in deze brief opgenomen. In verband met de bovenstaande ontwikkelingen heb ik besloten (15.10) Herman aanstaande dinsdag 28 maart dit document al te doen toekomen onder embargo. Het lijkt mij immers goed dat hij van de ontwikkelingen op de hoogte raakt. Ik denk dat hij het Hart van Dulcinea harder kan doen slaan, vooral als onze 'Gele Rijder' daaraan zijn bijdrage levert. Ik reken er dus op dat hij ook getuige zal worden van onze verbintenis. Zijn huwelijk heb ik ook met bijzonder veel genoegen bijgewoond. Ik heb op die dag (1 september 1985 als ik mij goed herinner, tijdens het bloemencorso van Lisse) nog een reclamevliegtuig de lucht ingestuurd. Dat was ook het begin van het einde van mijn taleninstituut. Opmerkelijk in het artikel van Endemols Droomdeal is de mededeling: "En het geld mag John, zoals hij opmerkt," eigenlijk niets zeggen", het moment in die nacht van 13 maart - het was kwart over vier (op Peters verjaardag) - dat telefonisch de overname met Villalonga in Miami vanuit Hilversum rond kwam, vielen JOHN EN JOOP elkaar in de armen." Dit vooral in verband met het feit dat mijn goede vriend Ramon Soers, voormalig medewerker van de Engelenburg onlangs naar Miami is verhuisd.

Zijn vader is daar impressario. Het ziet er dus naar uit dat Het Kompas van Frigiliana nog steeds in de juiste richting wijst. Op dit moment is dat Nijmegen Dukenburg. Ik heb vanmorgen de foto's gescanned van de reünie van de Peter Kanis Kweekschool op 2 oktober vorig jaar in de basisschool de Dukendonk. De kosten van gisteren declareer ik aan de holding. De accountant bepaalt in hoeverre er sprake is van zakelijk of privé.

Zondag 26 maart 2000
15.07 De zomertijd is ingegaan. Teneinde na 1 juni de kroon volledig op het werk te kunnen zetten neem ik in deze brief als bijlage ook mijn epistel Back to Knole Castle op. Dit kasteel ligt in Kent, niet ver van Folkestone, waar de Britse tak van mijn bedrijf vooralsnog kantoor houdt. Het kasteel heb ik even in de verte zien liggen tijdens mijn reis naar de Britse Koninklijke paleizen in de voorlaatste week van augustus 1997. Op 17 augustus1997 om precies te zijn. Ik kwam op deze titel in verband met mijn veelvuldige contacten met Professor Knol in Utrecht. Hij bleek in die tijd er niet van op de hoogte te zijn dat ik de grondlegger ben van het erkend particulier mondeling onderwijs in Nederland. Om daarin duidelijk te zijn in de bijlage de briefwisseling. Ik zag hem vorige week nog op de televisie. Af en toe werkt hij voor TELEAC. Net als Harry Starren en George Görtemöller. 20.30 Gekeken naar Van Koninklijke Huize. Aan het woord was adjunct-directeur Eelco Elzinga van Paleis Het Loo. Ik ben benieuwd of ik dat paleis weer nodig heb op 28 september aanstaande. Volgens Myrna Goossen staat er veel te gebeuren het komende halfjaar. Ik hoop dat Bo Rent Successful Party de zaak nu iets serieuzer oppakt dan in 1997.

Maandag 27 maart 2000

Liefde is... ...de auto afstaan. Zo kun je er ook tegenaan kijken. Ik heb mijn auto in mei 1995 afgestaan, zoals vijftig jaar eerder met onze fietsen is gebeurd, nadat ik als een soort Boris Jeltsin bij Hartenstein op een tank ben gaan staan. Het zou prettig zijn als ik gauw weer kan gaan rijden.

Bij voorkeur met mijn vrienden en collega's.

Dinsdag 28 maart 2000. Liefde is... ...haar vertroetelen. Dat is slechts aan weinigen voorbehouden. Zo vernam ik gisteravond dat er tijdens het staatsbezoek van Koningin Elizabeth aan Australië grote beroering was ontstaan omdat HRM was aangeraakt. Vandaag wordt mijn aandacht getrokken door het artikel Wiegel, Peper en de zuiverheid van Kees Lunshof. Welaan. Ik weet dus waar ik mij aan te houden heb. Ik denk dat ik op dat punt mijn best heb gedaan. In dat verband noemt de heer Lunshof nog een goede bekende: Ivo Opstelten. Hij heeft in de tijd dat wij beiden in Utrecht woonachtig waren nog de volgende brieven van mij ontvangen: AANMELDING.

Die schildwacht is er nooit gekomen. Er is echter wel een camera op de hoek van het postkantoor geplaatst, zodat de ingang van het pand nadien goed in de gaten is gehouden door de medewerkers van KPN, dat binnenkort - wellicht - samen met de Telefónica in CERVANTES COMUNICACIONES overgaat. Kort na de Eurotop in Amsterdam, waarbij al mijn collega's uit het buitenland een fiets kregen aangeboden, heb ik hem de volgende brief doen toekomen: Business Plan. Nadat ik hem op 8 april 1998 nog een keer heb verzocht een aantal werkzoekende afgestudeerde hispanisten bij het plan te betrekken, heeft hij mij uiteindelijk naar de Kamer van Koophandel verwezen. Dit heeft geresulteerd in mijn deelname aan het Business Plan Contest dat ik niet heb gewonnen. Dat lijkt mij ook niet meer nodig. Met name gezien alle publikaties rond World Online. Als bijlage bij dit werkstuk tref je derhalve de artikelen: FIJN BIJ WORLDONLINE, Nina Brink lag dwars bij openheid WOL-prospectus en World Online ook ramp voor EuroStockMasters. Aangezien ik je deze informatie ONDER EMBARGO verstrek, loont het wel de moeite dit te lezen. Slechts in overleg met mijn partners en de heer Van Amstel kan - in deze fase - hieruit informatie worden vrijgegeven. Ik benadruk dat tijdens mijn ontmoeting met de heer Wijffels vorige week hieromtrent geen informatie is uitgewisseld. Het enige dat ik heb gemeld is dat ik een congres in Spanje in het vooruitzicht heb. Vandaar dat ik mijn collega's in Noordwijk op 24 november 1998 een transparant dambord heb geschonken met het volgende gedicht:

24 NOVEMBER 1998

Waarde Collegae

Na zeven hele lange jaren
Komt de Kerstman weer naar de kust gevaren
In de
Baak-kring aan de zee
Vindt Santa Claus een goed idee

Santa Claus schreef ooit een gedicht
Voor de lange termijn en waterdicht
Toen moest hij Noordwijk gaan verlaten
En stopte sokken met paarse gaten

Naar Spanje ging het de eerste keer
Ook aan de kust, maar met beter weer
Het was een tijd van jachten en van jagen
Hij kon alleen niemand meer behagen

Van Spanje ging hij weer naar huis
Maar in dit land was het niet pluis
Hij dook toen onder in een tehuis
Maar bleef al bij al een opper Zeus

Elke dag een nieuwe slag
Was zijn motto toen geworden
Hij keek naar Theo en naar Thea
Maar miste wel zijn
Dulcinea

Transparantie was haar devies
Zij hield van dammen en van Schaake
Dus dacht de kerstman bij zichzelf
Daar kunnen we iets leuks van maken

Eerst ging hij naar de overkant
Naar dat mooie engelenland
Hij zag een engel op een brug
En kwam gauw naar Noordwijk terug.

Hij ging op zoek naar Kings and Queens
Naar Princes and Princesses
Daarmee heeft hij veel geleerd
Wat wel een wijze les is.

Toen kwam Jaap Peters op de Baak
En was het helemaal toen raak
Hij creëerde een transparante basis
Je kon dus zien wie er écht de baas is.

Het spel gaat door vanaf vandaag
Met rijmpjes en presenten
Wie gaat er met de winst vandoor?
En uit de pap de krenten?

Dat wordt weer teamwork beste vrinden
We zullen het samen weer goed vinden
Daarom wenst de kerstman everybody
Merry Christmas to anybody.

De kerstman komt van de Noordpool
De sint die komt uit
Spanje
Beiden geven je deze sleutel thans
- Je had het nooit verwacht -
Van
kamer 108!

The Business kan nu ook gaan draaien
Daar aan de Overkant
En mochten er nog twijfels rijzen
Praat dan met
Dries van Agt!

Net
Werken
Dat is de leus
Nu zijn er nog eens honderd
Die aan "the business" mee gaan doen
Dus zet nu maar jullie schoen
Want het gaat alleen maar om de poen.
En mocht je het ergens anders om willen doen,
krijg je van Sint een dikke zoen

Dat geldt alleen voor Liesbeth.
Voor de andere twee is er een spel
En wie daarvan de winnaar wordt
Dat zien we later wel

De medewerkers en medewerksters van World Online houden de moed er nog even in, maar ik denk dat ze binnenkort zullen zeggen:

Het was fijn
Bij
World Online
Maar je kunt beter
Bij
Cervantes zijn!

Vooral nu de TNT Post Groep (TPG) veel verwacht van de afhandeling van e-commerce. Ongetwijfeld zal INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED daar op korte termijn ook zijn graantje van gaan meepikken. Ik denk dat mijn collega's alles in het werk zullen stellen om van ons bedrijf een groot succes te maken. Ik zie de nabije toekoemt dus ook met (ver) trouwen tegemoet. Ik ben nog een dikke week in Nederland, maar ben uiteraard wel benieuwd naar jouw feedback. Van afgelopen vrijdag heb ik al enkele foto's binnen. Het rolletje van Quarles moeten we nog vol maken. Laat maar weten wanneer het je schikt. Vrijdag kunnen we nog naar Leiden en omstreken. Gegroet.

7 APRIL 2000 GEBED ZONDER VAN DEN ENDE