Español English

1 PERSOONLIJKE GEGEVENS INITIATIEFNEMER

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Naam en voorletters : J.L. VAN DER HEYDEN

Curriculum Vitae

9-11-1947 Geboren in Nijmegen, Nederland
1960-1965 HBS/B, Nijmeegs Lyceum
1965-1966 HTS Arnhem, afdeling bouwkunde
1966-1969 Peter Kanis Kweekschool, Nijmegen.
1970-1977 M.O. Spaanse taal en letterkunde, Katholieke Leergangen Tilburg/Katholieke Universiteit Nijmegen
1970-1979 Leerkracht basisschool Johanna de Lestonnac te Nijmegen
1977-1978 M.O.-A Engels, Katholieke Leergangen Tilburg/Katholieke Universiteit Nijmegen
1978-1979 Oprichter en studiecoördinator Wijchens Talen Instituut
1979-1981 Organisatieontwikkeling en directie Frans-Spaans Instituut BV, vanaf 1981 Linguarama Nederland
1981-1987 Directeur/opleidingsmanager landelijk particulier taleninstituut 1984-1988 Lid werkgroep deficiënties Open Universiteit
November 1982 - augustus 1988 Bestuurslid Vereniging van instellingen voor Buitenschools Mondeling Onderwijs (VBMO) als overlegorgaan met het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake Ministeriële erkenningsregeling
1985-1988 Vertegenwoordiger International Association of Language Centres Madrid
1986 Door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht beëdigd tot vertaler in en uit de Spaanse taal
1986-1987 Oprichter/voorzitter STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN (SBO).
1987-1988 Voorzitter/penningmeester Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Volwasseneneducatie ZEIST

1987-1988 Docent Spaans aan de opleiding voor het Staatsexamen Tolk-Vertaler
1988-1989 Algemene managementopleiding, De Baak/Nieuw Elan/ VNO, NOORDWIJK

1988-1989 Projectmedewerker Nieuw Elan Internationaal: opleidingsproject voor werkzoekende academici in samenwerking met Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO), Nederlands Centrum voor Handelsbevordering en Spaanse werkgeversorganisatie (CEOE)
1989-1990 Docent Spaans HAVO/VWO aan het Goois Dag/Avond College te Hilversum
1989-1991 Stafmedewerker office- en informatiemanagement stichting de Baak/Nieuw Elan
1991-heden Organisatieontwikkeling Instituto Cervantes Benelux
1994-1995
Lid bestuur en redactie van de Vereniging Spaans op School, later Vereniging Docenten Spaans in Nederland
1995-heden Dissertatie-onderzoek 'De Van der Heydens in de Neder-Duits-Spaanse betrekkingen'.
28 augustus 1996
- 31 augustus 1997 Persoonlijk adviseur en Partner van de Prinses van Wales.

1 september 1997- heden Opbouw Instituto Cervantes Holding Limited

INHOUD

LOOPBAAN JOHN L. VAN DER HEYDEN, 1947-1965 VROEGE JEUGD, 1965/1966, 1966-1969, 1970 MILITAIRE DIENST, 1967-2008: ONDERWIJS EN SPANJE, 1979-1990 OPLEIDINGSMANAGEMENT, 1981, SPAANS IN SPANJE, NIEUW ELAN, NIEUWE DROOM: INSTITUTO CERVANTES

INSTITUTO CERVANTES BENELUX ¿DE KIP OF HET EI?, MISSION STATEMENT STICHTING CERVANTES BENELUX, KONINKRIJKSRELATIES, BRIEVEN EN FAXBERICHTEN AAN DE MINISTER-PRESIDENTEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BRIEVEN EN FAXBERICHTEN AAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN, BRIEVEN AAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BRIEVEN AAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, BRIEVEN AAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN, BRIEVEN AAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, BERICHTGEVING AAN DE MINISTERS EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, BRIEVEN EN FAXBERICHTEN AAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE, BRIEVEN AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

VERZONDEN BERICHTEN REGERING NEDERLAND, BRIEVEN AAN DE VOLKSVERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND, CORRESPONDENTIE MET DE REGERINGSLEIDERS VAN HET VERENIGD KONINKRIJK, DE PRINSES VAN WALES EN DE BRITSE KONIKLIJKE FAMILIE, CORRESPONDENTIE MET DE MINISTER-PRESIDENT VAN SPANJE EN HET SPAANSE KONINKLIJK HUIS, VERZONDEN POST AAN DE REGERING VAN BELGIË, CORRESPONDENTIE MET HET GROOTHERTOGELIJK HOF VAN LUXEMBURG

INLEIDING BELEIDSPLAN, PERSOONLIJKE GEGEVENS INITIATIEFNEMER, NAAM VAN DE ORGANISATIE, JURIDISCHE CONSTRUCTIE, EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION, BESTUUR EN DIRECTIE, COLLEGE VAN ADVIES, WERKWIJZE, GEDIVERSIFIEERDE ORGANISATIE, BELEIDSVORMING, ONDERSTEUNING, SAMENWERKING MET SPAANSE INSTITUTO CERVANTES, RESEARCH & DEVELOPMENT, BEHEER ADMINISTRATIEKANTOOR, OVERIGE ACTIVITEITEN, PERSONEEL, VEREISTE PAPIEREN, ADMINISTRATIE, JAARRAPPORT, BELASTINGZAKEN, CORPORATE GOVERNANCE, AARD VAN DE ACTIVITEITEN, BEHOEFTES, MANAGEMENTSTRUCTUUR, ORGANISATIEDOELSTELLING, PRIMAIR PROCES, POSITIE VAN BEDRIJVEN, RISICOBEPERKING, SPAANS EN MANAGEMENT IN NEDERLAND, OPLEIDINGSPROJECTEN SPAANS EN MANAGEMENT, SPAANS EN MANAGEMENT IN SPANJE, SEMINARS EN WORKSHOPS, BEDRIJFSADVISERING, NEDERLANDS-SPAANSE SAMENWERKINGSPROGRAMMA'S, KERNPRODUKT, DOELGROEPEN, WERKGEBIED, VESTIGINGSPLAATS CERVANTES MANAGEMENT CENTRE, LIGGING EN BEREIKBAARHEID, BEDRIJFSRUIMTE, MARKETING: AFNEMERSANALYSE, MARKTANALYSE, ONDERSCHEID, KRACHT VAN DE ORGANISATIE, DIFFERENTIATIE IN BEELDMERK, MARKTCOMMUNICATIE EN PUBLIC RELATIONS, FINANCIËLE PARAGRAAF, GEWENST ORGANISATIEPROFIEL.

INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED, CERVANTES STUDIECENTRA, CERVANTES EMPLEO, CERVANTES MANAGEMENT GROUP, CERVANTES BUSINESS CONSULTANCY, CERVANTES TRAVELS, CERVANTES TRANSLATION SERVICES, CERVANTES INTERPRET SERVICES, CERVANTES PUBLIC RELATIONS, CERVANTES COMMUNICATIONS/COMUNICACIONES CERVANTES, CERVANTES EDITIONS, CERVANTES SPAANS IN SPANJE EN LATIJNS AMERIKA, CERVANTES UNITED STATES OF AMERICA, CERVANTES ENTERPRISES, ROYAL CERVANTES AIRLINES, CERVANTES TECHNOLOGIES, CERVANTESONLINE, CERVANTES PRODUCTIONS, CERVANTES VERZEKERINGEN, HOTELS CERVANTES, BANK CERVANTES BENELUX, FC CERVANTES VITESSE, PRINSES DIANA STADION, CERVANTES TELEVISION, CERVANTES ONROEREND GOED.

LEDENLIJST BAAK-KRING 1998, LEDENLIJST BAAK-KRING 1999, CORRESPONDENTIE MET PROF. J.G. KNOL

NAAM VAN DE ORGANISATIE