Español English

5.4.2 Differentiatie in beeldmerk

Er wordt gedacht in het beeldmerk een differentiatie aan te brengen ten behoeve van de verschillende divisies waaronder Cervantes gaat werken. De huiskleur is PAARS, code 512 uit het Pantone Matching System (zie Diana-postzegel).

Op 23 oktober 2005 viel op het treinkaartje van de Spaanse spoorwegen de beeltenis op van Don Quijote en Sancho Panza in de paarse huiskleur van het Instituto Cervantes Benelux tegen de rode achtergrond van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales. Het lijkt mij goed deze beeltenis te gaan gebruiken als logo van het Instituto Cervantes Benelux binnen het kader van het voorgestelde Arreglo Amistoso. Er dient dan een contract te worden opgemaakt met de ontwerper tot overdracht van recht op het gebruik van dit logo. Dit logo dient dan te worden gebruikt in het kader van de belangenbehartiging van Nederlandstalige hispanisten op de Ministeries van Onderwijs in de Benelux en de verschillende universiteiten met een faculteit Spaanse taal en letterkunde.

a. Spaans in Spanje
Ten aanzien van het aanbod
Spaans in Spanje heeft don Quijote in Nederland een monopolypositie.
Met steun van de Asociación de Escuelas de Español para Extranjeros en Andalucía, Study Travel, het Malaca Instituto en de Spaanse verkeersbureaus in Den Haag en BRUSSEL heeft Instituto Cervantes Holding Ltd het aanbod Spaans in Spanje uitgebreid met Spaans in Andalusië.

b. Geen ongewenste marktpenetratie van buitenlandse concurrenten
Instituto Cervantes Holding Ltd acht het nog steeds onwenselijk dat de Spaanse overheidsorganisatie Instituto Cervantes, gevestigd te Alcalá de Henares, educatieve activiteiten op de Nederlandse, Belgische, Luxemburgse en Britse markt ontplooit zonder onderlinge afspraken met betrekking tot de lange termijn-beleidslijnen. Het is hen bovendien wettelijk verboden. Het Spaanse instituut te Utrecht wordt thans gedoogd teneinde tot een goede overlegstructuur te geraken. De verantwoordelijkheid inzake de onderhandelingen hieromtrent zijn gedelegeerd aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en Zijne Majesteit de Koning van Spanje.

c. Promotie Spaans voor het bedrijfsleven
Teneinde de top van de markt te bereiken wordt in samenwerking met de Spaanse werkgeversorganisatie Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) te Madrid een programa de promoción voor hoge bedrijfsfunctionarissen ontwikkeld. Hierbij heeft de eigenaar van het
Instituto Cervantes NBLEW een belangrijke verantwoordelijkheid weggelegd voor het Nederlandse Management Centrum van het VNO/NCW de Baak in Noordwijk en Driebergen. Gedacht wordt in dit verband aan een cruise ten behoeve van captains of industry. Uitgangspunt is een programma van de allerhoogste kwaliteit dat een maximaal PR-effect beoogt en 'spin off'. Wij streven naar de opbouw van een CervantesKring, analoog aan de Baak-kring.

d. Samenwerking met de Nederlands-Spaanse Kamer van Koophandel
In 1992 is er een samenwerking afgesproken met de Nederlands-Spaanse Kamer van Koophandel. Deze Kamer is echter in 1993 failliet gegaan en de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven in Spanje worden thans behartigd door het Nederlands-Spaans Centrum voor Handelsbevordering. De Heer J.L. Van der Heyden heeft enkele jaren geleden contact met dit NSHC opgenomen teneinde deze voorheen overeengekomen samenwerking binnen het kader van deze nieuwste ontwikkelingen voort te zetten. Gezamenlijk kan dan worden overwogen om het uit 1992 daterende advies van de Nederlands-Spaanse Kamer van Koophandel op te volgen om behoefteonderzoek te doen, of te laten doen, bij personeelsfunctionarissen van Akzo, KLM, Heineken, Philips, Mudanzas De Haan, Océ Van der Grinten, Bührmann-Tetterode, Nationale Nederlanden, AEGON, ABN-AMRO, ING, Rabobank, Nedlloyd, DSM, PTT-Telecom. Op 2 december 1996 heeft bij 32 hoofddirecties van op de Nederlands-Spaanstalige markt opererende multinationals de behoefteprognoses van de komende vijf jaar opgevraagd op het gebied van werving, selectie, opleiding en training. Hiervan verslag op pagina 34 van Letters to Diana, Princess of Wales. Het artikel 'Geen financiële reserves bij veel scholingsfondsen' in De Telegraaf van 4 december 1996 maakte melding van de beschikbaarheid van een bedrag van 650 miljoen gulden voor werkgelegenheidsverbetering in de bouwsector. Om deze reden is hij op 6 december 1996 ook begonnen met een marktonderzoek in deze sector.

e. Overige samenwerkingsvormen
Instituto Cervantes Holding Ltd zal in samenwerking met belanghebbende hispanisten, meewerken aan de bevordering van de behoefte aan kennis van het Spaans. Instituto Cervantes Holding Ltd stelt hoge eisen aan de continuïteit van de nieuwe organisatie. Divisiemanagers zullen in de toekomst zorgdragen voor de voortgang van de bestaande activiteiten. De directie - die meerhoofdig kan zijn - houdt zich met name bezig met het voortdurend zoeken naar nieuwe markten en het ontwikkelen van nieuwe produkten, in overleg met de divisiemanagers. Door middel van samenwerking met op Spanje en Latijns-Amerika georiënteerde consultancy-bureaus zal Instituto Cervantes Holding Ltd op maat gesneden trainings- en opleidingsprogramma's en seminars verzorgen. Het Instituut Iber Lingua te Haarlem en andere in de gids Spaans in Nederland vermelde particuliere opleidingsinstituten komen in principe in aanmerking om onder de naam Cervantes Studiecentra deze activiteiten te verzorgen. De onder auspiciën van het Spaanse bedrijf vormgegeven gids maakt geen melding meer van deze instellingen, die in de editie 1996 van de sectie Spaans van de Vereniging van Leraren in Levende Talen is samengesteld onder redactie van Karin Haan, Pauline Roffel en Jan Peter Nauta.

f. Eisen aan samenwerkingspartners
Geen banden met de georganiseerde misdaad.

MARKTCOMMUNICATIE EN PUBLIC RELATIONS