Español English

2.3.6.3 SAMENWERKING MET HET SPAANSE INSTITUTO CERVANTES

Het Spaanse Instituto Cervantes is formeel gerechtigd - met uitzondering van cursussen, opleidingen en trainingen - culturele activiteiten in de Benelux te ontplooien. Bedrijfsmatig kan dit echter tot problemen leiden met betrekking tot het gebruik van de naam. Voor het gebruik van de naam is het Spaanse Instituto Cervantes in de Benelux een fee verschuldigd aan de holding. Zie verder brief Arreglo Amistoso aan de voormalige Minister-President van Spanje.

RESEARCH & DEVELOPMENT