Español English

2.9 FAMILIEBEDRIJF
In de ontwikkelingsfase van de holding heeft de eigenaar van het handelsmerk in het licht van het geplande Nederlands-Britse familiebedrijf Van der Heyden/Spencer gekozen voor een bestuurlijke structuur zoals die is vastgelegd door de Commissie Corporate Governance. Hij heeft rond het verscheiden van zijn beoogde partner aan de bijeenkomsten terzake op de Baak te Noordwijk deelgenomen. De holding zal door deze richtlijnen worden geregeerd.

2.9.1 INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN

2.9.1.1 PLAATS VAN DE ONDERNEMING IN DE MAATSCHAPPIJ; VERANTWOORDING EN VERSLAGLEGGING
2.9.1.2 BEGRIP CORPORATE GOVERNANCE
2.9.1.3 REIKWIJDTE, DIFFERENTIATIE EN UITVOERING

2.9.2 Raad van Commissarissen; taak profiel, samenstelling, benoeming en honorering

2.9.2.1 RAAD VAN COMMISSARISSEN: TAAK, PROFIEL, SAMENSTELLING, BENOEMING EN HONORERING
2.9.2.2 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN
2.9.2.3 SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN
2.9.2.4 GEGEVENS RAAD VAN COMMISSARISSEN
2.9.2.5 EX-BESTUURDER
2.9.2.6 ONAFHANKELIJKHEID
2.9.2.7 HERBENOEMEN
2.9.2.8 TUSSENTIJDS AFTREDEN
2.9.2.9 TEGENSTRIJDIG BELANG
2.9.2.10 AANTAL COMMISSARISSEN
2.9.2.11 KRUISVERBANDEN
2.9.2.12 EFFECTENBEZIT
2.9.2.13 HONORERING
2.9.2.14 PERSOONLIJKE VOORDELEN

2.9.3 Raad van Commissarissen - werkwijze

2.9.3.1 TAAKVERDELING EN WERKWIJZE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
2.9.3.2 COMMISSIES
2.9.3.3 VERGADERFREQUENTIE
2.9.3.4 AANDACHTSGEBIEDEN
2.9.3.5 VERGADEREN BUITEN AANWEZIGHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
2.9.3.6 GOEDKEURING EN DÉCHARGE
2.9.3.7 GEDELEGEERD COMMISSARIS

2.9.4 Raad van Bestuur

2.9.4.1 TAAK EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
2.9.4.2 DOELSTELLINGEN EN STRATEGIE
2.9.4.3 RISICOBEHEERSING
2.9.4.4 BEZOLDIGING
2.9.4.5 EFFECTENBEZIT
2.9.4.6 PERSONEELSOPTIEREGELINGEN
2.9.4.7 PERSOONLIJKE VOORDELEN

2.9.5 Het functioneren van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de rol van de kapitaal verschaffers

2.9.5.1 HET FUNCTIONEREN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN DE ROL VAN DE KAPITAALVERSCHAFFERS: INLEIDING
2.9.5.2 DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
2.9.5.3 VERTROUWENSRELATIE

2.9.5.4.1 INVLOED VAN DE KAPITAALVERSCHAFFERS: INLEIDING
2.9.5.4.2 BEZINNING BIJ DIVERSITEIT
2.9.5.4.3 INVENTARISATIE EN RAPPORTAGE
2.9.5.4.4 VERDERE AANBEVELINGEN

2.9.5.5 TOETSPUNTEN
2.9.5.6 VEELVOUD EN CUMULATIE VAN REGELINGEN. MENU

2.9.5.6.1 CERTIFICERING
2.9.5.6.2 PRIORITEITSAANDELEN
2.9.5.6.3 PREFERENTE AANDELEN
2.9.5.6.4 STRUCTUURVENNOOTSCHAPPEN

2.9.5.7 AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
2.9.5.8 BELEGGINGSANALYSE EN PERS
2.9.5.9 PROXY SOLLICITATION
2.9.5.10 MINDERHEIDSAANDEELHOUDERS

2.9.6 Opvolging aanbevelingen, externe accountants en rating

2.9.6.1 RAPPORTAGE OPVOLGING AANBEVELINGEN
2.9.6.2 RAPPORTAGE OPVOLGING AANBEVELINGEN EN ACCOUNTANT
2.9.6.3 ACCOUNTANT EN INTERNE BEHEERSINGSSYSTEMEN
2.9.6.4 OVERLEG ACCOUNTANT
2.9.6.5 RATING AGENCIES

2.9.7 Monitoring

2.9.7.1 MONITORING
2.9.7.2 RESULTATEN MONITORING

2.9.8 Inkoop van eigen aandelen

2.9.8.1 INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

2.10.1 REACTIE VNO-NCW FEBRUARI 1998

2.10.1.1. Meningen over Corporate Governance
2.10.1.1.1 REACTIE KABINET 1998
2.10.1.1.2 REACTIE POLITIEKE PARTIJEN IN 1998
2.10.1.1.3 INSTITUTIONELE BELEGGERS
2.10.1.1.4 PARTICULIERE BELEGGERS

2.10.1.2 DISCUSSIES TIJDENS DE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN VAN 1997
2.10.1.2.1 OPTIEREGELINGEN
2.10.1.2.2 PREFERENTE AANDELEN, PRIORITEITSAANDELEN, CERTIFICERING EN STRUCTUURREGIME
2.10.1.2.3 DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
2.10.1.2.4. INFORMATIEVERSCHAFFING
2.10.1.2.5 TOETSPUNTEN

2.10.1.3 VNO-NCW-HANDREIKING BIJ AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE-PETERS
2.10.1.3.1 DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
- Verantwoording en openheid
- Transparant benoemingsbeleid
2.10.1.3.2 DE RAAD VAN BESTUUR
2.10.1.3.3 DE AANDEELHOUDERSVERGADERING
- Transparante verslaglegging
- Invloed van de aandeelhouders
2.10.1.3.4 TENSLOTTE: DE OPVOLGING VAN DE AANBEVELINGEN

AARD VAN DE ACTIVITEITEN