Español English

5.2 MARKTANALYSE
Ten aanzien van cursussen Spaans in de particuliere sector zijn aan de hand van brochures de produkten van marktaanbieders geanalyseerd. Op het gebied van intensief taalonderwijs behoorden in 1992 tot de grootste instituten die Spaans aanboden: Elseviers Talen, Talencentrum Den Haag, Interlingua Taalsupport, Van Dale Talen en Instituut voor Taalonderwijs ITA. Met betrekking tot het produkt
Spaans (in Spanje) zijn don Quijote en Study Travel de belangrijkste aanbieders alsmede de instellingen die hun bijdrage hebben geleverd aan het congres van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL in MÁLAGA IN JULI 2006. Beide organisaties passen in principe binnen het totale Cervantes-concept. Criterium daarbij is een optimale dienstverlening aan de consument.

ONDERSCHEID VAN ORGANISATIES OP DEZELFDE MARKT