Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

Onderstaand de berichtgeving die ik inzake de ontwikkeling van het Instituto Cervantes aan onze volksvertegenwoordiging heb doen toekomen, in casu de VVD:

11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE, 15 DECEMBER 1996 UW KENMERK F586.96 TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE, 7 MEI 1998 NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER FRITS BOLKESTEIN VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE, 10 JUNI 1998 UW BRIEF VAN 9 JUNI 1998 TER ATTENTIE VAN MR DRS FRITS BOLKESTEIN en 7 APRIL 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER HANS DIJKSTAL VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE.

De fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 hebben(bijna) gelijkluidende brieven van mij ontvangen. Dit mede in de lijn van het advies dat Suzan Polet van MCC Nederland mij op 14 mei 1997 heeft gegeven om in de politiek te gaan, t.w.

CDA: 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CDA, 8 OKTOBER 2001 GELUKWENS AAN DE FRACTIEVOORZITTER VAN HET CDA, DE HEER JAN PETER BALKENENDE en 7 MEI 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER JAN PETER BALKENENDE VAN HET CDA.

PvdA : 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID, 7 MEI 1998 NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER WIM KOK VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID en 7 MEI 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER AD MELKERT VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID.

D66 : 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN D66, 7 MEI 1998 NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ELS BORST VAN D66, 16 MEI 1998 STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN DE HEER M.A. VAN GAAL VAN D66, 22 MEI 1998 STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ELS BORST VAN D66, 24 MEI 1998 STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (3) TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ELS BORST VAN D66, 21 JUNI 1998 ONTVANGSTBEVESTIGING VAN BRIEF D.D. 19 JUNI 1998 TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER THOM DE GRAAF VAN D66, 7 MEI 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER THOM DE GRAAF VAN D66, 13 APRIL 2010 EDUCACIÓN, EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ALEXANDER PECHTOLD VAN D66 en 20 APRIL 2010 ORDE OP ZAKEN TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ALEXANDER PECHTOLD VAN D66.

1) Tweede Kamerfractie VVD: DECLARATIE, UW KENMERK F586.96., NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING, UW BRIEF VAN 9 JUNI, PAARS III en CONTINUÏTEIT VAN BELEID.

2) Tweede Kamerfractie PvdA: DECLARATIE, NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING en PAARS III.

3) Tweede Kamerfractie D66: DECLARATIE, NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING, STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (1), STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (2), STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (3), ONTVANGSTBEVESTIGING, PAARS III en verdere berichtgeving in NIEUW ELAN BIJ D66.

4) Tweede Kamerfractie CDA: DECLARATIE, GELUKWENS, PAARS III en GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT JAN PETER BALKENENDE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.