De fractievoorzitter van D66, de heer ALEXANDER PECHTOLD, Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: Dinsdag 13 april 2010 Betreft: EDUCACIÓN, EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN Kenmerk: 20100413JHAPD66 Geachte heer Pechtold, Het is zover. Sinds SUSAN POLET van het bureau MCC Nederland mij op 14 mei 1997 had geadviseerd in de politiek te gaan heb ik mij THANS na dertien jaar aangemeld als lid van D66 en deelnemer aan het komende congres in Amsterdam. Op onderstaande foto van de GOVERNMENT GAME COMPETITIE ziet u mij afgebeeld temidden van enkele prominente leden van uw partij, t.w.

Voorste rij: HANS VAN MIERLO en WINNIE SORGDRAGER en achterste rij ELS BORST en HANS WIJERS. De aanleiding voor mijn aanmelding is uw recente uitspraak: "Ik heb maar drie prioriteiten: Onderwijs, Onderwijs en Onderwijs". Het deed mij onmiddellijk denken aan de uitspraak van TONY BLAIR die ik op 29 APRIL1997 via de BBC op mijn autoradio hoorde toen ik in het VERENIGD KONINKRIJK onderweg was van WARWICK naar KING'S LYNN en CAMBRIDGE: "I've got only three priorities: Education, Education and Education" nadat ik HIS ROYAL HIGHNESS THE DUKE OF EDINBURGH op 21 december 1996 mijn brief EDUCATION had doen toekomen. Voorts ben ik geïnteresseerd in uw congres vanwege het aangekondigde optreden van HANS WIJERS en ALEXANDER RINNOOY KAN. Ik heb beide heren al vanaf mijn vertrek bij het VNO-NCW management centrum DE BAAK in NOORDWIJK in 1991 bij de ontwikkeling van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX betrokken. HANS WIJERS heeft ten tijde van zijn werkzaamheden als MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN de volgende brieven van mij ontvangen: 12 JANUARI 1996: BELEIDSONTWIKKELING, 17 JANUARI 1996: INSTITUTO CERVANTES, 30 OKTOBER 1996: SCHOLING ALLOCHTONEN, 10 DECEMBER 1996: DELTAPLAN, 20 SEPTEMBER 1997: CARRIÈREPLANNING, 27 APRIL 1998: EMPLOYABILITY, 9 JULI 1998: BUSINESS PLAN, 17 AUGUSTUS 1998: STARTER VAN HET JAAR, 19 AUGUSTUS 1998: UW BEDANKBRIEF (1), 19 SEPTEMBER 1998: UW BEDANKBRIEF (2) en 28 JANUARI 1999: ADRESWIJZIGING. ALEXANDER RINNOOY KAN heb ik tijdens mijn werkzaamheden voor DE BAAK/NIEUW ELAN in 1991 in een brief welkom geheten als voorzitter van de in die tijd in ontbinding verkerende STICHTING NIEUW ELAN. Nadien heeft hij van mij nog de volgende brieven ontvangen: 18 MAART 1996: BELEIDSONTWIKKELING en UW BRIEF 96.00.370/Hst/dH TER ATTENTIE VAN DR A.H.G. RINNOOY KAN. De laatste keer dat ik de heer RINNOOY KAN heb ontmoet was op DONDERDAG 20 NOVEMBER 2008 tijdens het eNederland Congres in Figi in ZEIST. Ik had u toen ook verwacht volgens het programma, maar er waren nogal wat moeilijkheden bij de spoorwegen en ik zag u toen al schichtig in de trein richting DEN HAAG springen op het station EDE-WAGENINGEN. Ik ben toen uit dezelfde trein in DRIEBERGEN-ZEIST uitgestapt en heb u niet meer gezien. Ik ben zaterdag om 11:30 ook graag aanwezig bij de Herinnering HANS VAN MIERLO. Hij is voor mij altijd een groot voorbeeld geweest vanaf de oprichting van uw partij in 1966. Het was de tijd van de democratiseringsprocessen in de studentenwereld. Ik was toen student aan de toenmalige PETER KANIS KWEEKSCHOOL in Nijmegen, die ik mede ten gevolge van de toenmalige ontwikkelingen heb gedemocratiseerd, waarna deze vorm van onderwijs met PEDAGOGISCHE ACADEMIE werd aangeduid. Ten tijde van zijn werkzaamheden als MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN heeft de heer VAN MIERLO van mij de volgende brieven ontvangen: 12 JANUARI 1996: BELEIDSONTWIKKELING, 17 JANUARI 1996: INSTITUTO CERVANTES, 7 FEBRUARI 1996: SPAANSE PLANNEN TOT TUNNELAANLEG en 24 APRIL 1998: SAMENWERKINGSVOORSTEL. De laatste keer dat ik de heer VAN MIERLO in levende lijve heb meegemaakt was na de inauguratie van THOM DE GRAAF als Burgemeester van Nijmegen op 8 januari 2007 als vermeld in BRAND IN MALIBU. Bij die gelegenheid heb ik ook nog even gesproken met uw/onze partijgenoot ROGER VAN BOXTEL. Het doet mij deugd dat zaterdag ook uw voorganger BORIS DITTRICH aanwezig is. Ik heb hem slechts één keer persoonlijk ontmoet, op 10 SEPTEMBER 2005 om 17:38 op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag ter hoogte van het gebouw van de SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD. Ik heb voor BORIS speciaal bewondering gekregen in de tijd dat hij WINNIE SORGDRAGER ten tijde van haar werkzaamheden als MINISTER VAN JUSTITIE te vuur en te zwaard heeft verdedigd in de TWEEDE KAMER toen zij daar door enkele parlementariërs onder vuur werd genomen. Ik heb haar in die tijd verzocht een dossier INSTITUTO CERVANTES BENELUX aan te leggen en haar de volgende brieven en faxberichten doen toekomen: 12 OKTOBER 1994: TIPGELD, 6 JUNI 1995: ONTWIKKELINGEN, 7 JUNI 1995: HALF KRAT BIER, 1 NOVEMBER 1995: FAX 30-10-1995, 23 DECEMBER 1995: BERICHTGEVING, 24 FEBRUARI 1996: INZAKE OPSPORING § 3.13.3., 29 FEBRUARI 1996: DECLARATIE (1), 9 MAART 1996: VOORTGANGSRAPPORTAGE, 11 MAART 1996: DECLARATIE (2), 13 MAART 1996: DECLARATIE (3), 19 MAART 1996: BEËINDIGING GEDOOGBELEID, 27 MAART 1996: REFERENDUM, 12 APRIL 1996: RCID KENNEMERLAND, 12 APRIL 1996: NIETS BV, 13 APRIL 1996: VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 14 APRIL 1996: BOMAANSLAG OP JUSTITIETOP, 17 APRIL 1996: UW BRIEF 550342/96, 18 APRIL 1996: BRIEF ICB/JUSTITIE960229, 25 JUNI 1996: JUSTITIE ARNHEM, 2 JULI 1996: MENSENSMOKKEL, 29 JULI 1996: NAAMSWIJZIGING, 14 AUGUSTUS 1996: LEVENSLIED, 19 AUGUSTUS 1996: EEN AVOND AAN ZEE, 23 AUGUSTUS 1996: UW BRIEF C 024/549568 (1), 27 AUGUSTUS 1996: BRIEF C 024/549568 (2), 4 SEPTEMBER 1996: CORRESPONDENTIE-OVERZICHT, 19 OKTOBER 1996: BESCHERMING HOUSE OF WINDSOR, 29 NOVEMBER 1996: NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR, 5 DECEMBER 1996: RECHT, 9 DECEMBER 1996: DOSSIER CERVANTES, 17 JANUARI 1997: VERMISSING BANKBESCHEIDEN, 20 JANUARI 1997: HAKKELAAR PROCES, 9 FEBRUARI 1997: FELICITATIE, 12 FEBRUARI 1997: OPENSTAANDE POST, 13 FEBRUARI 1997: NOG EEN OPENSTAANDE POST, 19 FEBRUARI 1997: STRATEGISCH PERSPECTIEF, 6 APRIL 1997: SECURITY MEASURES (1), 14 APRIL 1997: SECURITY MEASURES (2), 14 APRIL 1997: SECURITY MEASURES (3), 15 APRIL 1997: BEVESTIGING, 20 JULI 1997: VERMISSING, 21 JULI 1997: OPSPORING, 22 JULI 1997: VEILIGHEIDSMAATREGEL, 28 AUGUSTUS 1997: VERJAARDAG, 29 AUGUSTUS 1997: FOR THE LOVE OF A PRINCESS, 21 SEPTEMBER 1997: BERICHTGEVING AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN D.D. 21 SEPTEMBER 1997, 16 APRIL 1998: THERAPIE, 4 MEI 1998: VACATURE en 20 MEI 1998: RECHERCHEONDERZOEK. U zult in mijn bericht NIEUW ELAN BIJ D66 van 4 februari 2006 ongetwijfeld wel gelezen hebben "En TOT OVERMAAT VAN RAMP zitten we nu met ALEXANDER PECHTOLD opgescheept die openlijk heeft aangegeven het gedoogbeleid weer in te voeren zonder zich iets gelegen te laten liggen aan het CENTRAAL GEZAG". Verandering is echter de enige constante volgens mijn voormalige werkgever H.W. LULOFS en inzichten kunnen veranderen in de tijd van CHANGE MANAGEMENT. Het doet mij verder deugd dat u veilingmeester bent geweest. Ik zag u deze week dan ook in GOEDEMORGEN NEDERLAND samen met de huidige directeur van CHRISTIE'S in Amsterdam. Ik heb daar clientcode 361106. Graag tot zaterdag en hartelijke groet uit de KEIZER KARELSTAD. CC EH.

20 APRIL 2010 ORDE OP ZAKEN TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ALEXANDER PECHTOLD VAN D66