AANGETEKEND De voormalige fractievoorzitter van de VVD De heer Hans Dijkstal Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 21 mei 2002 Betreft: CONTINUÏTEIT VAN BELEID Kenmerk: JH/HD20020521 Torremolinos, dinsdag 21 mei 2002 Geachte Heer Dijkstal, Aansluitend aan mijn brief Paars III van 7 mei jongstleden, waarvan de heren Balkenende, De Graaf en Melkert een gelijkluidend exemplaar hebben ontvangen, heb ik vandaag met belangstelling kennis genomen van het volgende artikel in de Telegraaf. Vice-premierschap is Dijkstal beloofd Ze zijn welkom in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Ik ben het volledig met uw handelwijze eens. Bovendien ben ik van mening dat U samen met de heer Herman Wijffels van de SER een uitstekende combinatie zult vormen als respectievelijk Minister-President en Vice Minister-President. De naam van de heer Wijffels is als meest geschikte premier al eens eerder door Jan Peter Balkenende genoemd in het programma Buitenhof. Het is een goede zaak dat u zich niet hebt laten verleiden om voortijdige uitspraken te doen alvorens de gehele Cervantes Organisatie op de rails staat. Zojuist (17.57) heb ik vernomen dat de heer Balkenende streeft naar een regeringscombinatie CDA-VVD-LPF. Daar kan ik in meegaan. Ik heb er echter wel ernstige bezwaren tegen indien een advocaat van het voormalige grootste misdaadsyndicaat van Nederland een plaats zou verwerven op het Ministerie van Justitie. Een rechter of een procureur-generaal kan als Minister van Justitie dienstdoen (als het een goede is), maar geen advocaat. Dat is niet in overeenstemming met het beleid van het Instituto Cervantes Benelux. Een deelname van de VVD aan een nieuwe regering juich ik ten zeerste toe. De uitspraak dat het kiezersbedrog zou zijn als de VVD zou meeregeren onderschrijf ik niet. De verkiezingen zijn immers sterk beïnvloed geraakt door de moord op Pim Fortuyn. Vanuit het zuiden van de Europese Unie naar Nederland kijkend kan ik niet anders dan vaststellen dat een groot deel van het Nederlandse electoraat op emotionele gronden haar stem heeft uitgebracht en niet op basis van verkiezingsprogramma's. Die situatie dient derhalve zorgvuldig te worden afgewogen. Vandaag heb ik aangehechte brief naar de huidige voorzitter van de Europese Unie gezonden. Er waren vandaag weer paarse stropdassen te zien op de Nederlandse t.v. Dat is een gunstig voorteken. Ons beleid dient immers met kracht te worden voortgezet op Europese Schaal. Ik ga ervan uit dat u het dossier Instituto Cervantes Benelux zorgvuldig heeft bewaard in goed overleg met Winnie Sorgdrager. De heer Zalm is de Stichting Cervantes Benelux immers nog een substantieel bedrag verschuldigd, zoals vermeld op blz. 6 van mijn Letters to Diana, Princess of Wales. Zoals ik aan de demissionaire Minister-President heb medegedeeld ben ik ook bereid tot een schikking. Ik zie het voorstel van de heer Zalm terzake dan ook met belangstelling tegemoet. Eén van de meest wezenlijke eigenschappen van een goed bestuurder is immers dat hij zijn betalingsverplichtingen nakomt. De vordering is inmiddels al bijna zeven jaar oud. Dat loopt snel op, zo'n onbetaalde rekening met wettelijke rente. Ook heb ik deze maand mijn WAO-uitkering nog niet ontvangen (zie bijgevoegde 'últimos movimientos'). Ik hecht er echter wel aan dat ik thans met terugwerkende kracht tot maart 1992 - depot handelsmerk - een maandelijks inkomen ga ontvangen dat in overeenstemming is met mijn wereldwijde verantwoordelijkheden als eigenaar van het Instituto Cervantes in de Benelux, Engeland en Wales. Sinds mijn mailing van 7 maart jongstleden omtrent de publikatie van mijn boek ben ik per email niet meer bereikbaar maar - wellicht vanaf morgen - via tiscali.es Dit laatstgenoemde bedrijf dient op korte termijn in Cervantesonline te worden omgezet, conform de afspraak die ik met mijn Spaanse vrienden en het voormalige World Online heb gemaakt in Maarssen. Daartoe heb ik zonder meer behoefte aan goede bestuurders. Veel succes met de kabinetsformatie. Met hartelijke groet vanuit de Costa del Sol, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS Málaga - Spanje

14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER PRESIDENT RUTTE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN