De MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, de Heer DRS. M. RUTTE

PRINSJESDAG 2011

Datum: Donderdag 14 oktober 2010 Betreft: GELUKWENS BENOEMING Kenmerk: 20101014JHMPR Geachte Heer Rutte, Langs deze weg wil ik u als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux van harte gelukwensen met uw benoeming tot MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Het is mij een grote eer u tegelijkertijd op de hoogte te stellen van de correspondentie die ik vanaf het depot van mijn handelsmerk in 1992 met uw voorgangers heb gevoerd. Onderstaand ontvangt u een systematisch overzicht van mijn brieven en faxberichten met uw voorgangers Kok en Balkenende in chronologische volgorde: 11 JUNI 1995 EUROPOL TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 FEBRUARI 1996 DRUGSPROBLEMATIEK TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK, 2 MAART 1996 BENELUXTOP TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK, 20 MAART 1996 UW KENMERK 96M001687 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT GERICHT AAN MR. J.P.M.H. MERCKELBACH, 27 MAART 1996 RELATIE NEDERLAND-FRANKRIJK TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN GERICHT AAN MR. DRS. R.K. VISSER, 4 JULI 1996 VESTIGING PERMANENT RECHTINSTANDHOUDEND GEBRUIK HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT KOK, 13 JULI 1996 UW BRIEF NR. 96MO05297/5382 TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT KOK, 16 JULI 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT KOK, 22 JULI 1996 RAPPORTAGE AAN MINISTER-PRESIDENT KOK, 22 JULI 1996 MIJN FAX VAN 16 JULI 1996 18:40 U TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN, 25 JULI 1996 EXPERIENCIAS HOLANDESAS TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN, 15 AUGUSTUS 1996 UW BRIEF NR. 96MO05714 AAN MR. J.P.M.H. MERKELBACH TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 3 SEPTEMBER 1996 OVERZICHT GEVOERDE CORRESPONDENTIE MET REGERINGSFUNCTIONARISSEN VANAF 1 JANUARI 1996/DECLARATIE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT DRS W. KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 13 SEPTEMBER 1996 AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 15 SEPTEMBER 1996 CORRECTIE, 16 SEPTEMBER 1996 HET JUISTE EFFECT, 18 SEPTEMBER 1996 HET GROTE GEHEIM, 19 SEPTEMBER 1996 DE NIEUWE GOLFBEWEGING, 19 SEPTEMBER 1996 GEROOKTE ZALM TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 19 SEPTEMBER 1996 FAXBERICHT STATE OF THE UNION TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 19 SEPTEMBER 1996 FIRST STATE OF THE UNION TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 21 SEPTEMBER 1996 CONTACTDAG TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT, 19 OKTOBER 1996 96MO06949/6595 TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK, 2 NOVEMBER 1996 GRONDWETSWIJZIGING TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK, 8 DECEMBER 1996 STRATEGISCH PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN MINISTER PRESIDENT DRS W. KOK, 7 JANUARI 1997 BEZOEK BRITSE AMBTGENOOT TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 8 JANUARI 1997 THE NATION DECIDES TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT DRS. W. KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 7 FEBRUARI 1997 BENOEMING - TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 15 FEBRUARI 1997 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 16 FEBRUARI 1997 VERZOEK OM MEDEWERKING AAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 20 FEBRUARI 1997 OPENING SPAANSE VESTIGING VAN ONS BEDRIJF, 22 FEBRUARI 1997 CORRECTIE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 24 FEBRUARI 1997 SYNERGIE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 25 FEBRUARI 1997 SAMENWERKINGSGEDACHTE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 12 APRIL 1997 DIPLOMATIEK VOORSTEL TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 5 MEI 1997 EUROPESE INTEGRATIE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 21 MEI 1997 EUROTOP NOORDWIJK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 21 MEI 1997 CORRECTIE OP MIJN FAXBERICHT VAN HEDENMORGEN 9.30 UUR, 22 MEI 1997 BUREAU GEVERS TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 6 JUNI 1997 EUROTOP AMSTERDAM TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 18 JUNI 1997 GELUKWENSEN AAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 24 JUNI 1997 NIEUW LICHT TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 2 SEPTEMBER 1997 MY LADY DI TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT DRS W. KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 2 SEPTEMBER 1997 FAXBERICHT AAN DE KONINGIN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 2 SEPTEMBER 1997 FAXBERICHT AAN ETON COLLEGE, 2 SEPTEMBER 1997 FAXBERICHT AAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE, 2 SEPTEMBER 1997 THE LAST POST TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK, 20 SEPTEMBER 1997 ERKENNING TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT KOK, 13 OKTOBER 1998 MONDRIAAN TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 1 JANUARI 2001 ACHT JAAR PAARS EN ORANJE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 30 AUGUSTUS 2001 BIJ THE FIFTH ANNIVERSARY OF THE FIRST ENGAGEMENT AFTER MY DIVORCE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 17 OKTOBER 2001 SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 6 MEI 2002 FAXBERICHT DAGBOEK VOOR DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 6 MEI 2002 BRIEF DAGBOEK VOOR DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 17 MEI 2002 CONTINUÏTEIT VAN BELEID TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 22 MEI 2002 BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL VOOR DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 3 JUNI 2002 28 SEPTEMBER 2002 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT JAN PETER BALKENENDE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en 8 JUNI 2010 PAARS TER ATTENTIE VAN DEMISSIONAIR MINISTER-PRESIDENT JAN PETER BALKENENDE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Ik verwelkom ook uw nieuwe kabinet. Terzake ontvangt u hierbij afschriften van mijn brieven GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER PIET HEIN DONNER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER URI ROSENTHAL VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER MAXIME VERHAGEN VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER JAN KEES DE JAGER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER MARJA VAN BIJSTERVELDT VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en 14 OKTOBER 2010 OUDE BEKENDEN TER ATTENTIE VAN MINISTER IVO OPSTELTEN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Ik wens u veel succes met de voortzetting van de verdere uitvoering van mijn uitgangspunten van beleid als vermeld in 19 SEPTEMBER 1996 FIRST STATE OF THE UNION TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Bijgaand ontvangt u een CD met het interview van CONSTANTINO DE MIGUEL van RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP uit het voorjaar van 1989 met de titel EXPERIENCIAS HOLANDESAS dat ik in die tijd voor mijn toenmalige werkgever DE BAAK in NOORDWIJK heb afgegeven waardoor het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en zijn oprichter een wereldwijde naamsbekendheid heeft verworven. Dit houdt in dat ik inmiddels meer dan 21 jaar op wereldwijde schaal verantwoordelijkheid voor deze zaak heb genomen. Ik verzoek u daarom ook om een realistische bijdrage voor deze werkzaamheden gedurende de afgelopen 21 jaar. Te beginnen met overmaking van EUR 35 mio op rekening 4729266 van de STICHTING CERVANTES BENELUX te Nijmegen op basis van FACTUUR 001 d.d. 23 juni 1995 aan de afdeling Interpol van de CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST te Zoetermeer. Teneinde een perfecte start van uw regering mogelijk te maken ontvangt u hierbij ook nog mijn volledige DOSSIER CERVANTES op CD. Onderstaande groepsfoto mag ik THANS als verouderd beschouwen.

Daarom verzoek ik u mij toestemming te verlenen uw groepsfoto van vandaag op de trappen van PALEIS HUIS TEN BOSCH voor publikatie gebruik te maken op mijn websites - tevens met toestemming van de desbetreffende fotograaf - en THANS tot onmiddellijke uitvoering over te gaan van de in deze brieven vermelde ACTIEPUNTEN. Mocht het bovenstaande nog vragen bij u oproepen dan ben ik graag bereid om naar Den Haag te komen voor een persoonlijk onderhoud. Veel succes met uw beleid.

HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN

P.S. Ik ondersteun de acties van uw partijgenoot HANS VAN BAALEN en vice-president ANGELINO GARZON van Colombia om TANJA NIJMEIJER vrij te krijgen uit handen van de FARC en haar amnestie te verlenen. Puur uit strategische overwegingen.

Ontvangen reactie: