De fractievoorzitter van de VVD De heer Hans Dijkstal Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 7 mei 2002 Betreft: PAARS III Kenmerk: ICB/VVD20020507 Torremolinos, dinsdag 7 mei 2002

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer Dijkstal, De ontwikkelingen in Nederland gaan hier aan de Spaanse Zuidkust niet aan ons voorbij. Zojuist heb ik de laatste verklaringen van de Minister-President op de televise gevolgd. De liquidatie van Pim Fortuyn - vóór zijn vertrek naar Leeuwarden - is een aanslag op de democratische beginselen van de Europese Rechtsstaat, hoewel dat in andere landen klaarblijkelijk nog niet is begrepen, afgaande op de 'tabloids'. Gisteren had ik een brief in voorbereiding met als hoofdthema: "De lijsttrekker die mijn boek het beste kan verkopen wordt de nieuwe Minister-President". Pim Fortuyn was op dat punt al aardig onderweg zonder specifiek nog te verwijzen naar mijn boek. De verkiezingen van 15 mei zullen gewoon doorgang vinden. Ik hecht er daarbij aan dat er Recht wordt gedaan ten aanzien van alle brieven die ik de afgelopen jaren aan onze bewindslieden heb doen toekomen. Hiervan de volgende opsomming:

1. De Minister President: Wim Kok Europol, Drugsproblematiek, Beneluxtop, Uw kenmerk 96M001687, Relatie Nederland-Frankrijk, Vestiging permanent rechtinstandhoudend gebruik handelsmerk, uw brief Nr. 96MO5297/5382, Declaratie, Rapportage, Mijn fax van 16 juli 1996 18:40 u., Experiencias Holandesas, Uw brief Nr. 96MO05714, Overzicht gevoerde correspondentie met regeringsfunctionarissen vanaf 1 januari 1996/Declaratie, Agendamutatie kabinetsberaad, Correctie, Het juiste effect, Het grote geheim, De Nieuwe Golfbeweging, Gerookte Zalm, Faxbericht State of the Union, State of the Union, Contactdag, 96MO06949/6595, Grondwetswijziging, Strategisch Perspectief, Bezoek Britse ambtgenoot, The Nation Decides, Benoeming, Declaratie, Verzoek om medewerking, Opening Spaanse vestiging, Correctie, Synergie, Samenwerkingsgedachte, Diplomatiek Voorstel, Europese Integratie, Eurotop Noordwijk, Correctie, Bureau Gevers, Eurotop Amsterdam, Gelukwensen, Nieuw Licht, My Lady Di, Faxbericht aan de Koningin, Faxbericht aan Eton College, Faxbericht aan de Minister van Justitie, The Last Post, Erkenning, Mondriaan, Acht jaar Paars en Oranje, Bij 'The Fifth Anniversary of the First Engagement after my Divorce', Spaans Staatsbezoek, Dagboek voor de Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden, Continuïteit van Beleid, Bericht uit de Zevende Hemel

2. De Minister van Binnenlandse Zaken: Dijkstal 950711, Correctie van mijn fax van 20.59 u, Uw brief SG95/U179/Instituto Cervantes Benelux (1), Uw brief SG95/U179/Instituto Cervantes Benelux (2), Instituto Cervantes Benelux (1), Instituto Cervantes Benelux (2), Instituto Cervantes Benelux (3), Instituto Cervantes Benelux (4), Brief van de Burgemeester van Nijmegen, Exportbevordering, Instituto Cervantes Benelux (4), Uw kenmerk:SG96/U1 (1), Uw kenmerk SG96/U1 (2), ICB/Justitie960229, Politiecaroussel, Paars Beleid, Bezoek van uw Franse ambtgenoot en De Kroon op het Werk.

3. De Minister van Buitenlandse Zaken: Beleidsontwikkeling, Instituto Cervantes Benelux, Spaanse plannen tot tunnelaanleg, Uw kenmerk DCV/96/562 (1), Uw kenmerk DCV/96/562 (2), Mijn brief d.d. 17 januari 1996, Uw kenmerk DCV/96/562 (3), Uw kenmerk DIE/AE-436/96, Beleidsplan ICB en Samenwerkingsvoorstel.

4. De Minister van Economische Zaken: Beleidsontwikkeling, Instituto Cervantes Benelux, BEB/DEUR/IEG96011581 (1), BEB/DEUR/IEG96011581 (2), Scholing allochtonen, Deltaplan, Carrièreplanning, Emplyability, Uw bedankbrief (1), Uw bedankbrief (2), Adreswijziging en Acht jaar Paars en Oranje.

5. De Minister van Financiën: Vordering (1), Nieuw Bedrijf, Nog een nieuw bedrijf, Aandelentransactie, Nieuwe Bedrijfsstructuur, Uitstaande Vordering (2), Specificatie, Betaling, Faxbericht, Acht jaar Paars en Oranje, Paarse Wensen en Openstaande Post.

6. De Minister van Justitie: Brief aan de Minister van Justitie, Tipgeld, Beschikking 8509286, Brief van 22 april 1995, uw kenmerk Corr.nr. 25108, Ontwikkelingen, Half krat bier, Beschikkingsnummer: 8509286 (1), Beschikkingsnummer: 8509286 (2), Fax 30-10-1995, Berichtgeving, Inzake Opsporing § 3.13.3, Declaratie (1), Voortgangsrapportage, Declaratie (2), Declaratie (3), Beëindiging gedoogbeleid, Referendum, RCID Kennemerland, NIETS BV, Vereniging Spaans op School, Bomaanslag op justitietop, Uw brief 550342/96, Brief ICB/Justitie960229, Justitie Arnhem, Mensensmokkel, Naamswijziging, Levenslied, Een avond aan zee..., Uw brief C 024/549568 (1), Uw brief C 024/549568 (2), Brief C 024/549568 (3), Correspondentie-overzicht, Bescherming House of Windsor, Adeldom, Uw kenmerk NM 964/275 (1), Uw kenmerk NM 964/275 (2), Nieuwe Bedrijfsstructuur, Recht, Octopus, Dossier Cervantes, Uw kenmerk NM 964/275 (3), Vermissing bankbescheiden, Hakkelaar Proces, ICB/OMA, Felicitatie, Berichtgeving, Openstaande Post, Nog een openstaande post, Strategisch Perspectief, Uw kenmerk HW/ab/97/062, Correctie, Uw kenmerk NM 964/275 (4), Security Measures (1), Security Measures (2), Security Measures (3), Bevestiging, Uw kenmerk NM 964/275 (5), Naamswijziging, Procedure 97 / 2152 RWNL AZ (1), Procedure 97 / 2152 RWNL AZ (2), Vermissing, Opsporing, Veiligheidsmaatregel, Procedure 97 / 2152 BELEI RO8 II G32 (1), Verjaardag, For the Love of a Princess, Berichtgeving, Procedure 97 / 2152 BELEI RO8 G32 (2), Alimentatie, Uw kenmerk NM 964/275 (6), Procedure 97 / 2152 BELEI RO8 G32 (3), Procedure 97 / 2152 BELEI RO8 G32 (4), Procedure 97 / 2152 BELEI RO8 G32 (5), Procedure 97 / 2152 BELEI RO8 G32 (6), Therapie, Vacature, Rechercheonderzoek, Procedure 97 / 2152 BELEI RO8 G32 (6) en Gerookte Zalm.

7. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Brief aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Instituto Cervantes Benelux, AM/ARV/96/166, Uw kenmerk 96003365, Brief van de Minister-President, Scholing allochtonen, Sociale Paragraaf, Beleidsplan (1), Beleidsplan (2), Beleidsplan (3), Kroon op het Werk, Missie en Paars III.

8. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Referendum en Uw brief GVM/Vz/962394/BB

9. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Brief aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Taalcongres, Beleidsontwikkeling (1), Beleidsontwikkeling (2), Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, Uw 2 brieven van 26 april 1996, Uw brief VO/TAB-96011849, Uw kenmerk VO/TAB-96013953, Correctie, Basisonderwijs, Stille reserve en Correspondentie-overzicht. Vanzelfsprekend ben ik ook de volksvertegenwoordiging niet vergeten. Ik heb onlangs begrepen dat het een politieke zonde zou zijn om de Kamer niet in te lichten. Zo verzond ik eveneens de volgende brieven aan de fractieleiders van CDA, VVD, D66 en PvdA: Declaratie (CDA), Gelukwens (CDA), Declaratie (D66), Declaratie (PvdA), Declaratie (VVD), Uw kenmerk F586.96, Statuten Stichting Cervantes Benelux (D66-1), Statuten Stichting Cervantes Benelux (D66-2), Statuten Stichting Cervantes Benelux (D66-3), Statuten Stichting Cervantes Benelux (D66-4), Ontvangstbevestiging (Thom de Graaf D66), Nieuwe Bestuurssamenstelling (PvdA), Nieuwe Bestuurssamenstelling (VVD) en Uw brief van 9 juni 1998 (Frits Bolkestein VVD).

Ik hecht er bovendien aan dat er Recht wordt gedaan aan de nagedachtenis van mijn beoogde partner die op 31 augustus 1997 op soortgelijke wijze als de heer Fortuyn in de Franse hoofdstad om het leven is gekomen. Daartoe ontvangt U hierbij de informatie van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales, met de authentieke teksten van de brieven die ik Haar in de periode 1 augustus 1996 t/m 31 augustus 1997 heb geschreven. Ik beveel de inhoud van het boek graag onder Uw aandacht aan. Ik wens U veel succes met de verkiezingen. Met vriendelijke groet, John L. van der Heyden Oprichter/eigenaar Instituto Cervantes Benelux, Engeland en Wales; Oprichter Stichting Cervantes Benelux Voormalig adviseur van THE PRINCESS OF WALES.

21 MEI 2002 CONTINUÏTEIT VAN BELEID TER ATTENTIE VAN DE HEER HANS DIJKSTAL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN