De fractievoorzitter van het CDA De heer Jan Peter Balkenende Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 7 mei 2002 Betreft: PAARS III Kenmerk: ICB/CDA20020507 Torremolinos, dinsdag 7 mei 2002

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Jan Peter, De ontwikkelingen in Nederland gaan hier aan de Spaanse Zuidkust niet aan ons voorbij. Zojuist heb ik de laatste verklaringen van de Minister-President op de televise gevolgd. De liquidatie van Pim Fortuyn - vóór zijn vertrek naar Leeuwarden - is een aanslag op de democratische beginselen van de Europese Rechtsstaat, hoewel dat in andere landen klaarblijkelijk nog niet is begrepen, afgaande op de 'tabloids'.

Gisteren had ik een brief in voorbereiding met als hoofdthema: "De lijsttrekker die mijn boek het beste kan verkopen wordt de nieuwe Minister-President". Pim Fortuyn was op dat punt al aardig onderweg zonder specifiek nog te verwijzen naar mijn boek.

De verkiezingen van 15 mei zullen gewoon doorgang vinden. Ik hecht er daarbij aan dat er Recht wordt gedaan ten aanzien van alle brieven die ik de afgelopen jaren aan onze bewindslieden heb doen toekomen. Hiervan de volgende OPSOMMING. Ik hecht er bovendien aan dat er Recht wordt gedaan aan de nagedachtenis van mijn beoogde partner die op 31 augustus 1997 op soortgelijke wijze als de heer Fortuyn in de Franse hoofdstad om het leven is gekomen. Daartoe ontvangt U hierbij de informatie van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales, met de authentieke teksten van de brieven die ik Haar in de periode 1 augustus 1996 t/m 31 augustus 1997 heb geschreven. Ik beveel de inhoud van het boek graag onder Uw aandacht aan. Ik wens je veel succes met de verkiezingen. Met vriendelijke groet, John L. van der Heyden Oprichter/eigenaar Instituto Cervantes Benelux, Engeland en Wales; Oprichter Stichting Cervantes Benelux Voormalig adviseur van THE PRINCESS OF WALES

14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT JAN PETER BALKENENDE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN