De fractievoorzitter van de VVD. De weledele heer MR DRS F. BOLKESTEIN. Postbus 20018. 2500 EA 's-GRAVENHAGE. Datum: 10 juni 1998. Betreft: 'Uw brief van 9 juni'. Kenmerk: SCB/VVD980610.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Bolkestein, Uw brief van gisteren, als reactie op mijn brief van 7 mei jongstleden, heb ik in dank ontvangen.

U meldt hierin onder meer dat het mij vrij staat individuele leden te benaderen met een verzoek tot deelname aan mijn stichting en het budget van de partij een zaak is van het hoofdbestuur van de VVD. Ik dank u zeer voor uw succeswensen met mijn werkzaamheden in het kader van het Instituto Cervantes en kan u laten weten dat ik de heer Drs P. Ottenhoff, lid van uw partij en directeur van de door mij opgerichte Stichting Beroepsgerichte Opleidingen te Utrecht heb verzocht aangaande uw advies nadere actie te nemen. Met vriendelijke groet en hoogachting,

7 APRIL 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER HANS DIJKSTAL VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN