De fractievoorzitter van D66, de heer ALEXANDER PECHTOLD, Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: Dinsdag 20 april 2010 Betreft: ORDE OP ZAKEN Kenmerk: 20100420JHAPD66 Geachte heer Pechtold, Aansluitend aan mijn brief EDUCACIÓN, EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN en onder dankzegging voor uw brief van 14 APRIL 2010

ontvangt u hierbij mijn getuigeverslagen aangaande uw zeer geslaagde Congres 91 getiteld DE GROENE LOPER en KROONPRINS FILIP VAN BELGIË VIJFTIG JAAR. Mijn collega LIESBETH HALBERTSMA heb ik een gelijkluidend verslag doen toekomen. Ref. 20 APRIL 2010 VERSLAG CONGRES D66 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA. Ik wens u veel succes met de verkiezingen. CC EH.