In onderstaande chronologische opsomming per jaar treft u de brieven aan die ik heb verzonden naar mijn collega en rechterhand - of rechter hersenhelft zo u wilt - vanaf 1 NOVEMBER 1989 - LIESBETH HALBERTSMA - vanaf het moment dat ik aan MIJN KONINKLIJKE MISSIE ben begonnen: 1991 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012