26 MAART 2003 VERDERE BELEIDSONTWIKKELING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 4 APRIL 2003 SOLDAAT VAN ORANJE II TER ATTENTIE VAN DRS ELIZABETH HENRIËTTE HALBERTSMA - 8 APRIL 2003 HERVATTING WERKZAAMHEDEN - 10 APRIL 2003 VERMOGENSBEHEER TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 14 APRIL 2003 NIEUW LEIDERSCHAP - 28 SEPTEMBER 2003 ZES JAAR LATER TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 23 DECEMBER 2003 "LAST WILL" - 30 DECEMBER 2003 NIEUWE WONING

LETTERS TO ELIZABETH IN HET JAAR 2004