DINSDAG 20 APRIL 2010

GOEDEMORGEN NEDERLAND maakt vandaag melding van de vijftigjarige verjaardag van KROONPRINS FILIP VAN BELGIË (geboren15 april 1960). Ik ben benieuwd of hij al op de hoogte is van het verschil tussen een STICHTING en een VERENIGING.

Na terugkeer op mijn pied-à-terre in Nederland ontving ik een welkomstpakket van D66. Met de geschiedenis van de partij. Ik ga er vanuit dat ALEXANDER PECHTOLD er geen bezwaar tegen heeft dat ik grote delen uit zijn brochure hieronder aanhaal, gelinkt aan mijn PERSOONLIJKE BIOGRAFIE, beste MAAGD: Roep mensen bij elkaar voor een zaak die u ter harte gaat. Uw oprechte bezorgdheid zal gunstig op anderen overkomen. Heb vertrouwen in uzelf, maar overschat uw mogelijkheden niet. Stel een werkschema op voor deze en volgende week. Ik hoop dat je in de gelegenheid bent om onze gezamenlijke relaties bij elkaar te roepen om hen massaal achter mijn BELEIDSPLAN te scharen en tot verdere uitvoering te brengen. SCHORPIOEN: Zin in vakantie? Leg vast klaar wat u wilt meenemen en vergeet vooral de boeken niet waar u niet aan bent toegekomen. Steek de handen uit de mouwen als naasten een beroep op u doen. Blijf alert in het verkeer, anderen kunnen fouten maken. In feite ben ik hier al op vakantie in NEDERLAND. Van 6 tot 19 mei ga ik weer naar huis in SPANJE en over negen dagen word ik in DE WITTENBURG in WASSENAAR verwacht, hoewel ik nog geen officiële uitnodiging heb ontvangen van ROB PETERS als vermeld in 2 FEBRUARI 2009: DREAMWEAVER. Daarom heb ik hem om 9:17 uur het volgende bericht gestuurd met kopie aan LIESBETH HALBERTSMA: Beste Rob, Still nine days to go. Graag verneem ik of ik welkom ben op DE WITTENBURG. Inmiddels heb ik mijn relatie met onze voormalige ministers van JUSTITIE en ECONOMISCHE ZAKEN weer redelijk aangetrokken. Ref. BERICHTGEVING VAN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES AAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en BRIEVEN AAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

Er dient alleen nog te worden afgerekend met DE VORIGE REGERING als vermeld op BRIEVEN AAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Een bericht van gelijke strekking heb ik om 10:07 verstuurd aan PETER SCHOLTEN van TOYOTA.

Ik ga nu over naar het APPÉL van D66.

1966 Democraten '66 wordt op 19 oktober 1966 officieel opgericht in Amsterdam. Al een maand eerder presenteerde een groep van 36 initiatiefnemers, waaronder HANS VAN MIERLO een appèl waarin ingrijpende wijzigingen in het parlementaire stelsel worden voorgesteld. In een ontzuild Nederland zijn een nieuwe politiek en een nieuwe manier van besturen nodig. In de zomer van dat jaar ben ik na een jaar studie bouwkunde aan de HTS in Arnhem overgestapt naar de onderwijzersopleiding van de PETER KANIS KWEEKSCHOOL in Nijmegen omdat ik er de voorkeur aan gaf te investeren in levend materiaal boven dood materiaal.

1967 Onder de kiezers leeft een grote behoefte aan een nieuwe democratische stroming. Met zijn Kennedy-achtige uitstraling is VAN MIERLO een aankomend politicus die de belofte van de jaren '60 uitdraagt. Het verkiezingsdebuut van D66 wordt met 7 zetels bekroond! Ik was toen bevorderd van klas 3C naar klas 4C van de PETER KANIS KWEEKSCHOOL. Onder invloed van D66 heb ik die school toen gedemocratiseerd. De instelling van een STUDENTENRAAD, algemene verkiezingen en aansluiting bij de UNIE VAN STUDERENDEN AAN OPLEIDINGSINSTITUTEN VOOR ONDERWIJZEND PERSONNEEL: USOOP.

1971 D66 raakt als 'middenpartij' gevestigd. Met een combinatie van sociale, liberale en progressieve standpunten. De partij is nieuw en bijzonder, omdat ze geen specifieke maatschappelijke of religieuze ideologie voorstaat. Hiervoor groeit de aanhang en dat zorgt voor 4 zetels winst bij de kamerverkiezingen. Ik was toen als eerste niet-katholieke onderwijzer werkzaam op de R.K. Basisschool JOHANNA DE LESTONNAC in Nijmegen en studeerde aan de eerstegraads M.O.-opleiding SPAANSE TAAL EN LETTERKUNDE via de Katholieke Leergangen Tilburg aan de huidige RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN.

1972 D66 werkt samen met andere progressieve partijen en neemt deel aan de verkiezingen met een gedeeld progressief programma Keerpunt 72. D66 stapt vervolgens als kleinste partij in het overwegend linkse kabinet Den Uyl.

1973 JAN TERLOUW volgt HANS VAN MIERLO als fractievoorzitter op. Begin jaren '70 verschuift de publieke aandacht naar economische thema's. De publieke steun voor D66 loopt terug. Na uitgebreide discussie blijft de partij doorgaan en wordt inhoudelijk verbreding ingezet.

1981 Vier jaar oppositie werpt electorale vruchten af. In 1981 behaalt de partij als 'het redelijk altenatief' 17 zetels! Samen met PvdA en CDA, neemt D66 opnieuw deel aan een regering. In dit jaar wordt er besloten tot de fusie van FRANS-SPAANS INSTITUUT, INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES en NATIONAAL INSTITUUT VOOR ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN. TERLOUW wordt vicepremier en minister van ECONOMISCHE ZAKEN van het tweede kabinet VAN AGT. In mei 1982 ontstaat een conflict over sociaal-economische hervormingen en verlaat de PvdA de regeringscoalitie. Dat conflict loopt parallel met het verschijnen van het RAPPORT KLIJNFELD-KRAAYENHOF, ofwel KKC-RAPPORT. PAUL KARIS trekt zich met het in LINGUARAMA NEDERLAND omgezette FRANS-SPAANS INSTITUUT terug uit de NIOW-Groep en vestigt dit bedrijf in de Venestraat te 's-GRAVENHAGE. Door deze organisatieverandering verandert de aandelenverhouding binnen NIOW-TALEN B.V. van 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 in 1/3, 1/3, 1/3. Hierdoor is mijn bedrijf NIOW TALEN B.V. op dat moment gereduceerd tot een MELKKOE.

1985 Met de terugkeer van VAN MIERLO vindt de partij HERNIEUWD ELAN en breekt een nieuwe bloeiperiode aan. Er komt meer aandacht voor immateriële thema's en individuele rechten. D66 blijft zich richten op een 'andere politiek' en streeft naar hervorming van het politieke stelsel. In dat jaar heb ik onderhandelingen geopend met de directie van de LEIDSE ONDERWIJSINSTELLINGEN inzake een fusie met NIOW-TALEN B.V. Dit is niet doorgegaan vanwege de gecompliceerde juridische constructie van de NIOW-Groep.

1989 De partij groeit nóg verder door: naar 12 zetels! Wanneer PvdA en CDA D66 geen plaats gunnen in het derde kabinet Lubbers, keert VAN MIERLO daarop de spelregels om en voert 'oppositie vóór het kabinetsbeleid'. Met veel aandacht voor economische, sociale en politieke hervorming.

1994 D66 krijgt ruime steun voor haar roep om een politieke doorbraak en behaalt een historische verkiezingsoverwinning. Het aantal zetels verdubbeld naar 24. Een regering zonder D66 is feitelijk onmogelijk geworden. HANS VAN MIERLO stuurt succesvol aan op een 'paars' kabinet met PvdA en VVD.

Voor het eerst in 80 jaar regeeert er in Nederland een kabinet zonder confessionele partij. Een kabinet dat onder leiding van D66-ministers HANS WIJERS en ELS BORST hervormt, zowel op economisch als immaterieel vlak.

1998 Na een succesvol Paars I treedt HANS VAN MIERLO terug ten gunste van ELS BORST. D66 weet de populariteit van Paars I niet in verkiezingswinst om te zetten en valt terug naar 14 zetels. Een tweede paars kabinet wordt gevormd. ELS BORST draagt het partijleiderschap over aan THOM DE GRAAF, de nieuwe fractievoorzitter.

1999 De discussie rond het correctief referendum leidt tot een kortstondige breuk in het tweede paarse kabinet. Ik heb dat toen gelijmd met UNIGLUE, een Spaans plakmiddel met verwijzing naar 2 JUNI 1999 PAVO REAL en 3 JUNI 1999 BESCHUIT MET MUISJES.

Onder THOM DE GRAAF wordt als typering van de partij 'sociaal-liberaal' aan de naam gekoppeld en worden in 2000 de 'uitgangspunten van D66' geformuleerd.

2002 Onder leiding van Pim Fortuijn komt er een maatschappelijke tegenbeweging op gang. De politiek staat op zijn kop. De paarse partijen lijden verliezen en D66 valt terug naar 7 zetels in de TWEEDE KAMER. Zetelverlies is aanleiding voor vernieuwing van de partijorganisatie. Het was de tijd van mijn stelling: DE PUINHOPEN VAN ACHT JAAR PAARS LIGGEN OP MANHATTAN als vermeld op 2 MEI 2002: BERICHT VAN HARRY MENS, 6 MEI 2002 DAGBOEK VOOR DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 10 MEI 2002: DE GELE STROPDAS TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN, 17 MEI 2002: BEZOEK AAN FUENTEVAQUEROS EN GRANADA, 17 MEI 2002: CONTINUÏTEIT VAN BELEID TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 27 JUNI 2002: NIEUWSBRIEVEN 009 EN 010, 31 MAART 2003 KIEZEN OF DELEN, 23 SEPTEMBER 2004 POSTBUS 689 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 27 JANUARI 2005 DE GROOTSTE NIJMEGENAAR TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 8 OKTOBER 2006 ALUMNIDAG RADBOUD UNIVERSITEIT 2006 en 4 JANUARI 2007 FORMATIEBESPREKINGEN IN FRIESLAND.

2003 BORIS DITTRICH - voor het eerst vermeld in 28 JANUARI 1998 MUITERIJ OP DE SCHEDELDOEKSHAVEN - volgt THOM DE GRAAF op als partijleider. In MEI 2003 besluit D66 voor het eerst aan een regeringscoalitie deel te nemen zonder sociaal-democraten. Met CDA en VVD vormt D66 het TWEEDE KABINET BALKENENDE. De invloed van D66 ligt met name op het gebied van sociaal-economische hervormingen, individuele rechten en modernisering van de rechtspraak.

2005 Als minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties zet THOM DE GRAAF vaart achter de plannen voor de gekozen burgemeester en een kiesstelsel dat de band tussen de kiezer en gekozene moet versterken. Het gekozen burgemeesterschap strandt echter in de Eerste Kamer op tegensand van de PvdA. Daar had ik geen moeite mee, gezien de ervaringen met onze voormalige gekozen burgemeester van MARBELLA. DE GRAAF besluit af te treden.

2007 Partijvoorzitter ALEXANDER PECHTOLD volgt THOM DE GRAAF op als minister en later als partijleider. D66 stapt uit het derde kabinet BALKENENDE. Na een verkiezingsnederlaag in 2007 legt PECHTOLD in de oppositie nadruk op zaken als de toon van het integratiedebat, de noodzaak tot verdere hervorming van het sociaal-economisch stelsel, verder investeren in onderwijs en duurzaamheid. Het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX biedt daartoe een stevig aanknopingspunt. Ook stelt hij de dreigende vertrutting van Nederland onder dit kabinet aan de kaak. Omdat ik van JAN PETER BALKENENDE nooit een reactie heb ontvangen op mijn brief 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT JAN PETER BALKENENDE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN van 14 FEBRUARI 2007 heb ik mij THANS bij D66 aangesloten. De BEVESTIGING VAN DEELNAME aan het KONINGINNEGALA VOOR OFFICIEREN 2010 op donderdag 29 april 2010 heb ik om 15:30 ontvangen.

21 APRIL 2010 BEVESTIGING VAN DEELNAME AAN KONINGINNENGALA TE WASSENAAR ONTVANGEN