De Minister President van het Koninkrijk der Nederlanden Drs W. Kok Postbus 20001 NL 2500 EB 's-GRAVENHAGE Países Bajos Datum: 17 mei 2002. Betreft: CONTINUÏTEIT VAN BELEID Kenmerk: JH/MPK20020517 Torremolinos, vrijdag 17 mei 2002 Zeer geachte heer Kok, Ik bevestig U de goede ontvangst van Uw brief met kenmerk 417440 d.d. 8 november 2001 (aangehecht). Ik verzoek U hiermede mijn plaats in te nemen in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux zodra U Uw werkzaamheden als demissionair Minister-President heeft beëindigd. Ontwikkelingen gaan zeer snel. De heer Harry Mens zendt mij nog wekelijks zijn informatie via het internet. Ten gevolge van een storing bij mijn provider 'GRN' in Gerona ben ik echter niet in staat hierop te reageren via een email. Zo had ik op 2 mei het volgende bericht voorbereid voor de heer Pim Fortuyn. Beste Pim, Teruggekeerd in De Zevende Hemel aan de Costa del Sol ben ik begonnen de emails te lezen die hier in de afgelopen maand zijn binnengekomen. Eind maart ben ik nog even naar het Kremlin geweest in Moskou om daar enige onduidelijkheden weg te nemen omtrent de rol van 'Paars'. Met belangstelling heb ik van jouw column van 13 maart kennisgenomen. Ik vraag mij in gemoede af wat je hiermee wilt. Op zich is het niet zo'n handige manoeuvre om de rol van de Minister-President te vergelijken met die van de President van de Verenigde Staten. Denk daarbij aan de manipulaties waardoor de huidige President tijdens de laatste verkiezingen in het zadel is geraakt. Die werkwijze heeft nimmer mijn steun gehad. Communicatieproblemen ontstaan dan al heel snel. Vooral op het gebied van de staatsveiligheid. Er komt hier op dit moment weer eens zo'n tweemotorige Chinook-helicopter voorbijvliegen. Ze zullen nu wel weten dat ik hier zit te typen achter mijn computer (17.18). Van zo'n heli heb ik ook veel plezier gehad op 31 augustus 1996 en ik moet er niet aan denken dat een of andere nieuwe Jesús Gil y Gil het in Nederland voor het zeggen zou krijgen. Hij was een gekozen burgemeester. Met alle gevolgen vandien. Ik dank Harry Mens hiermee dat hij mijn voornaam inmiddels in zijn systeem heeft gezet. Ik had nog een gesprek met hem in oktober vorig jaar in Hotel des Indes. Kort na de aanslagen op het WTC. De oorzaken hiervan kun je allemaal lezen in mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES. Ik adviseer jou dit boek te bestellen via internetsite www.trafford.com/robots/01-0341.html Het is in het Engels, maar ik neem aan dat je dat wel kunt lezen. De titel van jouw boek 'De Puinhopen van Acht Jaar Paars' vind ik niet erg gelukkig gekozen. WANT DIE LIGGEN OP MANHATTAN! Hartelijke Groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN ESPAÑA. Dit zijn harde feiten die er niet om liegen. Inmiddels is de heer Fortuyn eveneens begraven in Driehuis-Westerveld. At your service" Ik heb die wortels van Paars I in de eerste week van april 1992 in Hotel des Indes geschoten, nadat ik mijn handelsmerk 'Instituto Cervantes' in maart daarvoor bij het Benelux Merkenbureau heb gedeponeerd. In die week had ik een gesprek met de Spaanse cultureel attaché op de Spaanse ambassade aan de Lange Voorhout, mevrouw Alonso. Ik heb haar in dat gesprek in kennis gesteld van mijn rechten. Teneinde aan de uitvoering van mijn beleidslijnen uitvoering te geven heb ik behoefte aan goede collega's. Ik zou het derhalve zeer op prijs stellen indien U het Voorzittersschap van de Stichting Cervantes Benelux van mij zou willen overnemen in goed overleg met mijn collega's Drs. E.H. Halbertsma, voormalig statutair directeur van de Stichting de Baak te Noordwijk, alsmede de heer Drs P. Ottenhoff, directeur van de STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN te Utrecht. Ik heb de heer OTTENHOFF terzake vorige week de volgende brief doen toekomen: DE GELE STROPDAS Ik hoop U binnenkort op de Winthontlaan 200, B12 in Utrecht te mogen begroeten. Daar is eveneens de Stichting Cervantes Benelux gevestigd. Met een hartelijke groet vanuit het zuiden van de Europese Unie. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN

News Release LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES by John L. Van der Heyden ISBN 1-55212-939-X FOR IMMEDIATE RELEASE CONTACT: phone the author via Trafford Publishing at 1-888-232-4444 or email nblew@grn.es On August 14, 1996, the Dutch author of LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES, John L. Van der Heyden, decided to start a Dutch-English family company, 'Van der Heyden/Spencer', aiming to begin operations two weeks later on the day of Princess Diana's divorce - 28 August 1996. From that day onwards Van der Heyden became Her personal advisor. He proposed marriage to Diana on 28 December 1996, aiming for a 28 September 1997 marriage date - four weeks to the day of Diana's unfortunate kidnapping and death in Paris. "The most important point in this book is the fact that I invited Diana to become my wife and to start together a new worldwide organization with the name 'Cervantes' as a logical consequence of Her 'Quixotic Quest'," says Van der Heyden. "In my vision, Diana was kidnapped on the night of 31 August 1997, and this book will reveal the final outcome of the problem that rose after Diana's fatal accident in Paris." Van der Heyden continues: "I wrote the book in the first place to let the world know what the real truth was about Diana in my vision. LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES also reveals how the British Monarchy was saved by my intervention in April of 1997, although what transpired there could fill another book." Van der Heyden reveals he wrote this diary-like book for personal reasons as well. "I gained some peace of mind. I consider the writing of the book as a finalization of the most difficult period in my life in which I felt the heavy load of a worldwide responsibility on my shoulders and hope that many people are willing to collaborate to reach our objectives as described in the book. "The book describes my strategy to build the new Cervantes Organization," says Van der Heyden. "It deals with the problems that arose in the 16th Century in Spain, The Netherlands and England. It deals with the ideas of humanists such as Erasmus, Cervantes, Heydanus and Thomas More, and the book's main theme is 'Building Bridges'. I want readers to join my organization - the framework is already there." Van der Heyden details the diary-like quality of the book: "It can be called 'The Prince's Diary' or 'Purple Prince.' It is unique because all the letters, save for the last one, must have been read by the Late Princess of Wales and have guided her New Life. This can be confirmed by BUCKINGHAM PALACE and other Royal Palaces in the European Union." LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES started as a type of Government Game, called The Dragon Vision Wizard of Oz. Within this framework Van der Heyden is, as he puts it, "the spider in the WorldWideWeb," and he is specifically interested in the stories of the other participants in the Game and in receiving their feedback. To purchase copies, or read excerpts online, please go to www.trafford.com/robots/01-0341.html For review copies or interviews, phone the author via Trafford Publishing at 1-888-232-4444 or email nblew@grn.es (That's not possible at the moment since last 7th of March). LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES by John L. Van der Heyden 435 pages; paperback; $31.99 US ($51.99 CDN) published by Trafford Publishing ISBN 1-55212-939-X Coming soon! Comments to: webmaster@trafford.com or Trafford's publisher, Bruce Batchelor at bbatchelor@trafford.com TOLL-FREE (US and Canada) 1-888-232-4444 or 250-383-6864, FAX 250-383-6804 East Coast Office: 5804 Jolly Roger Court, New Bern, NC, 28560-9767 West Coast Office: Suite 6E - 2333 Government St., Victoria BC V8T 4P4 URL http://www.trafford.com © 1995-2002 Trafford Publishing, a division of Trafford Holdings Ltd.

Here is the full reference card for this book...
This book is available now at our bookstore....
LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES by John L. Van der Heyden 435 pages; perfect bound; catalogue #01-0341; ISBN 1-55212-939-X; US$31.99, C$51.99 Author John L. Van der Heyden writes: "On the 14th of August 1996 I decided to start a Dutch-English family company 'Van der Heyden/Spencer' as from the day of Princess Diana's divorce - 28 August 1996 - under the name 'Instituto Cervantes'. As from that day I became Her personal advisor. I proposed a marriage to Her on 28 December 1996, starting on 28 September 1997. She was kidnapped in Paris exactly four weeks before."

About the Book

In April of 1992 John L. Van der Heyden registered a trademark for courses, trainings and education at the Benelux Trade Registrar in The Hague with the name Instituto Cervantes and founded the Foundation Cervantes Benelux. Four years later, on the 31st of July he invited the Crown Princes of The Netherlands, Belgium, Luxemburg and Spain to become the government of the foundation. The next day -- the first of August -- Van der Heyden went to England and lighted a candle at Canterbury Cathedral. From that time it became clear to him that Princess Diana was also interested in his project. How things developed from that time is explained in LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES. The story ends with the fatal kidnapping in Paris, exactly four weeks before Diana and Van der Heyden's proposed wedding day in The Netherlands. About the Author John L. Van der Heyden was born in Nijmegen in The Netherlands, shortly after the Second World War. After having finished his secondary education and the teacher's training college he became a teacher of primary education and studied Spanish Language and Literature. From 1979 until 1987 he was a company director of a well-known language institute in The Netherlands. In February 1986 he decided during Expolangues in Paris to start a new company with the basic idea to create a better understanding between Dutch-, English-, and Spanish-speaking people. Therefore he took a course in general management at the Management Institute of the Dutch Employers' Organization 'de Baak' in Noordwijk where he also was a member of the Board until summer 1991. As from that time he planned the new company 'Instituto Cervantes' and advised the Secretaries of State of the Dutch Government in several letters. Therefore the Dutch Government was called 'Purple' because of the house colour of the Instituto Cervantes Benelux. This was also expressed in a British newspaper in the final line of a limerick in the summer of 1997 with the text 'And now their faces are Purple as Heather'. After Princess Diana's awful death in Paris he retired in Spain but still hopes that his Dream will come true by the publishing of this book. Catalogue Information CIP: National Library of Canada Cataloguing in Publication Data Heyden, John L. van der LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES ISBN 1-55212-939-X 1. Diana, Princess of Wales, 1961-1997--Miscellanea. 2. Heyden, John L. van der I. Title. DA591.A45D5335 2001 941.085'092 C2001-902713-3.

22 MEI 2002 BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL VOOR MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN