FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Woensdag 28 mei 2003 Top 100 van 141 verwijzende pagina's
60. Verzonden Faxberichten 79. Beëindiging Gewapend Conflict 90. Nieuwe Kans
Raad Utrecht akkoord met reddingsplan FC Utrecht Dit is een stuk jurisprudentie voor de zaak 'Vitesse'. Hoewel de eigenaar van de Velpse sauna mij al heeft laten weten dat ik binnenkort de 'trotse bezitter' ben van een voetbalclub en ik de voorkeur geef aan het bezit van een bedrijf zonder schuldenlast met winstperspectief is het dus nog prematuur om morgen al naast de heer Jan Snellenburg op de tribune plaats te nemen. Daarom heb ik zojuist het volgende bericht verzonden: Date: Wed, 28 May 2003 15:09:48To: cda publieksvoorlichting Subject: BERICHT VOOR DE MINISTER-PRESIDENT Waarde Collegae, Aangezien ik niet beschik over het emailadres van de heer Jan Peter Balkenende verzoek ik u dit bericht in verband met de start van ons nieuwe kabinet per direct te doen toekomen aan onze Minister-President. Bij voorbaat dank.

Nijmegen woensdag 28 mei 2003

CONTINUÏTEIT VAN BELEID

Geachte Heer Balkenende (BesteJan Peter),

Graag breng ik u mijn emailbericht van 23 januari van dit jaar in herrinnering, zoals vermeld in mijn Bericht uit de Zevende Hemel d.d. 24 januari 2003 Subject: Kabinetsformatie Date: Thu, 23 Jan 2003 15:53:14 Organization: Instituto Cervantes NBLEW To: cda publieksvoorlichting, vvd voorlichting CC: Drs E.H. Halbertsma alsmede alle overige Berichten uit de Zevende Hemel. 28 mei is een historische dag. Het getal 28 is immers wezenlijk voor de ontwikkeling van de Benelux als economisch middelpunt van de Europese Unie en de leidende rol die Nederland als oprichter van de Benelux dient te vervullen. Daartoe ben ik in 1979 met een particulier taleninstituut gestart in de Nachtegaalstraat 28 te Wijchen bij Nijmegen teneinde Nederlanders de mogelijkheid te bieden zich de Spaanse taal eigen te maken. Deze ontwikkeling leest u in mijn persoonlijke biografie (1). Het werd een samenwerkingsverband met het particuliere Institute of English Studies. In het voorjaar van 1992 heb ik het handelsmerk Instituto Cervantes gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds eigenaar van dat handelsmerk en heb de rechten tot minimaal 2012 op mijn naam staan.

Op 6 oktober 1992 heb ik de Stichting Cervantes Benelux opgericht. In het voorjaar van 1996 heb ik de rechten op die naam definitief gevestigd en in een brief aan uw voorganger Wim Kok gemeld (2). Nadat ik op 31 juli 1996 de kroonprinsen van de Benelux en Spanje heb uitgenodigd zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux is het getal 28 een daadwerkelijk symbolische waarde gaan krijgen binnen de ontwikkeling van mijn beleid. Op 28 februari 1995 heeft een herhalingsdepot van mijn handelsmerk plaatsgevonden. Op 28 augustus 1995 ben ik toegelaten tot de promotie aan de KUN.

Op 28 augustus 1996 is het huwelijk ontbonden tussen Z.K.H. de Prins van Wales en diens echtgenote Lady Diana Spencer. Ik heb mijn collega Drs E.H. Halbertsma van de Baak toen verzocht Haar namens het Instituto Cervantes Benelux 28 rozen te bezorgen. Op 28 november 1996 heb ik de Minister van Financiën een brief gezonden teneinde de ontwikkeling van ons beleidsplan te kunnen bekostigen (3). Na met kerstmis door Prinses Diana te zijn uitgenodigd op Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden heb ik haar op 28 december 1996 het volgende bericht gezonden: Decision. Dear Diana, If we can reach a business agreement I will marry you. If not, I will marry you too. If you want. Yours, John Van der Heyden. Tegelijkertijd heb ik de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales opgericht met het doel dit bedrijf te ontwikkelen tot een Nederlands-Brits familiebedrijf VAN DER HEYDEN/SPENCER. Van alle ontwikkelingen heb ik toenmalig Minister-President Kok in kennis gesteld alsmede overige bewindslieden van Paars I. Op 28 april 1997 heb ik de Engelstalige versie van mijn beleidsplan overgedragen aan de Economic Development Manager van Stratford on Avon in het Verenigd Koninkrijk (4). 28 september 1997 was de beoogde start van ons bedrijf op Paleis Het Loo te Apeldoorn. Hiervan heb ik H.K.H. Prinses Margriet in kennis gesteld (5). De fatale ontvoeringspoging in Parijs met dodelijke afloop heeft de ontwikkeling op wrede wijze verstoord (6), alsmede de gebeurtenissen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten en het boek "De Puinhopen van Acht jaar Paars" van wijlen de heer Pim Fortuyn. Op 28 april 2000 is in Madrid het Tweede Kabinet Aznar van start gegaan (20). Het doet mij deugd dat u thans over een groep bewindslieden beschikt met inzicht in de situatie en een constructieve visie op de toekomst, die vandaag met haar werkzaamheden een aanvang neemt. Toevallig viert mijn aanstaande schoondochter vandaag ook haar 28ste verjaardag. In mijn First State of the Union van 19 september 1996 (8) heb ik gesteld "De Troonrede van 17 september 1996 maakt geen specifieke melding van de wijze waarop de relatie tussen de Nederlands- en Spaanstalige landen kan worden verbeterd. Ter aanvulling op het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en in aansluiting op Uw beleidsvoornemens doe ik hierbij als eerste aanzet enige aanbevelingen voor ontwikkelingstrajecten." Tot op heden heb ik echter nog geen praktische aanwijzingen aangetroffen waarin ik in mijn redelijke verzoeken tegemoet ben gekomen als eigenaar van het Instituto Cervantes in de Benelux. Aan de hand van de profielen uit het NRC Handelsblad van de leden van uw kabinet zal ik hieronder koppelingen leggen tussen uw bewindslieden en de correspondentie met hun voorgangers inzake de ontwikkeling van Nederland in de Nederlands-Spaanstalige relatie. Ik verzoek u de nodige maatregelen in uw regeringsverklaring van 11 juni op te nemen.

Johan Remkes (VVD) Laconiek bestuurder Binnenlandse Zaken
Ik hoop van ganser harte dat de heer Remkes in het spoor van zijn voorganger Hans Dijkstal (9) treedt. Op mijn aangetekend schrijven van 1 december 1995 (10) is echter nog geen actie genomen. Ik verzoek de heer Remkes dit alsnog in orde te maken. Uiteindelijk heeft mijn correspondentie met de heer Dijkstal geleid tot de onderbouwing van de rechtmatigheid van mijn vordering ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. De heer Zalm is voor de uitbetaling terzake verantwoordelijk. Het lijkt mij verstandig dat hij uitspraken over justitiële aangelegenheden vanaf heden overlaat aan de
Minister van Justitie. Een zorgvuldige communicatiestrategie als onder 'Paars I' leidt tot minder verwarring en meer helderheid bij het grote publiek.

Thom de Graaf (D66) Niet geheel krachteloos Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties Mijn hartelijke gelukwensen aan mijn oude stadgenoot. Ik heb hem laatstelijk nog gesproken tijdens de reünistendag van de Nijmeegse Universiteit op 6 oktober 2000 (11). Thom kan - als voormalig lid van de parlementaire enquêtecommissie 'Opsporingsmethoden' - de rechtmatigheid van mijn vordering volledig onderbouwen. Niet de moord op Pim Fortuyn was de eerste politieke moord in Nederland na de liquidatie van Willem de Zwijger, maar de moord op J. van der Heijden op 10 april 1993 te Alkmaar. Een twijfelachtige 'eer'. Vanaf dat moment heb ik mijn werkzaamheden voor mijn organisatie -belangenbehartiging van alle Nederlandstalige hispanisten - moeten beëindigen. Met alle gevolgen vandien. Ook met hem heb ik gecorrespondeerd in het kader van mijn beleidsplan (12). Gisteravond heb ik het interview in 'Het Elfde Uur' gezien. Hieruit heb ik opgemaakt dat Thom vooral in ontwikkelingsprocessen is geïnteresseerd: het stellen van doelen in de toekomst en deze realiseren. In dat verband zal mijn promotiethema de rol van de monarchie binnen de Europese Integratie behelsen. Het lijkt mij aardig dit samen met de heer De Graaf uit te werken. Dit met name binnen het kader van de totstandkoming van een Europese Grondwet. Als ik op zijn steun kan rekenen is dat wederzijds. 'Love is a two way street'. Ik ben steeds in zijn ontwikkeling geïnteresseerd gebleven, hetgeen moge blijken uit al mijn Berichten uit de Zevende Hemel (13).

Gerrit Zalm (VVD) Machtiger dan ooit Ministerie van Financiën
Vanaf het moment dat ik heb gekozen voor een scheiding van commerciële en niet-commerciële activiteiten binnen het kader van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux -
13 november 1996 op de Baak te Noordwijk - heb ik de heer Zalm van alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden (14). Als vice premier rust thans de plicht op hem om terzake zijn verantwoordelijkheden na te komen. Dit geldt ook ten aanzien van zijn collega Rodrigo Rato in Madrid (15).

Piet Hein Donner (CDA) Besturen als plicht Justitie
Een bekwaam jurist die af en toe ook eens op de fiets op bezoek gaat op Paleis Huis ten Bosch. Ik adviseer hem mijn brieven en faxberichten aan zijn collega Sorgdrager uit
'Paars I' goed te bestuderen voor de broodnodige 'transparantie' (16).

Rita Verdonk (VVD) Doelgericht manager Vreemdelingenzaken en Integratie
Goede zaak dat zij uit het liberale vrouwennetwerk kafkomstig is en directeur Atos KPMG Consulting is geweest. Vooral in verband met het Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux (17).

Agnes van Ardenne (CDA) Vrouw van stavast Ontwikkelingssamenwerking
Ik heb de indruk dat zij te veel aandacht aan Afrika besteedt aan projecten zonder economisch rendement voor ons land. De economische positie van Landen in Latijns-Amerika is nog steeds een bron van zorg. Projecten in het kader van de European Cervantes Foundation i.o. (18) kunnen door haar worden ondersteund.

Jaap de Hoop Scheffer (CDA) Voorzichtig diplomaat Buitenlandse Zaken
Tijdens een van mijn laatste bezoeken aan de Tweede Kamer in 1998 heb ik de Heer De Hoop Scheffer de term
'Gaten in de Paarse Sokken' horen noemen. In mijn visie betrof dat de declaratie die ik als 'Paars I' op 23 juni 1995 al heb ingediend ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. Hij is thans in de voetsporen getreden van de heer H.A.F.M.O. van Mierlo. Ik heb de heer van Mierlo toendertijd verzocht een samenwerkingsverdrag tot stand te brengen met de Spaanse Vereniging Instituto Cervantes in Madrid (19). Hierin is de heer Van Mierlo niet geslaagd. Ik heb van deze Minister van Staat immers nog geen bericht ontvangen dat hij terzake actie heeft genomen anders dan het regelen van een bezoek van mij aan de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Brussel op 6 november 1996. In de week van 21 tot 26 juli ben ik te gast in Alcalá de Henares, Cervantes' geboorteplaats. Ik verzoek de heer de Hoop Scheffer hiermee die zaak voor die tijd te regelen met de Spanjaarden. Inzake de relatie met de Verenigde Staten is het zaak dat er over twee jaar wederom een Democratische President in het Witte Huis komt. Ik heb de indruk dat de huidige machthebber aldaar heeft getracht onze huidige Minister van Buitenlandse Zaken zijn wil op te leggen. Daar zijn WIJ echter niet van gediend. Tijdens het komende Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie dienen WIJ terzake weer het voortouw te nemen.

Aart Jan de Geus (CDA) Harde werker (Dat heb ik vaker horen zeggen. Alleen de betaling laat nog steeds te wensen over) Sociale Zaken en Werkgelegenheid partner Boer en Croon Management Consultants Hij treedt in de voetsporen van Ad Melkert en Frank de Grave. Ook vanuit dit departement verwacht ik nog initiatieven terzake (21). Als voormalig consultant van Boer en Croon en partner van Boer en Croon Management Consultants heb ik het volste vertrouwen in deze minister. Mijn gevolmachtigd President van de Raad van Bestuur van onze holding i.o. is ook van dat bureau afkomstig (22).

Laurens Jan Brinkhorst (D66) Deftige vechtjas Economische Zaken
Dit is de grootste aanwinst van ons
derde paarse kabinet onder leiding van een Christen Democraat. In mijn visie heeft de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit ook geleid tot het grotendeels wegvallen van een stuk drugseconomie. Dat is een tijdelijk verschijnsel zodra alternatieve bedrijfsactiviteiten met een milieuvriendelijker karakter worden gestmuleerd. Ten onrechte is gesteld dat wij afhankelijk zijn van de wereldeconomie. Ons Poldermodel heeft echter het tegendeel aangetoond. Vanaf het moment dat er Nieuw Elan in Nederland actief is geworden is ook de economie weer aangetrokken. Daarvoor zijn WIJ verantwoordelijk. Deze kracht kan thans weer in werking worden gesteld. De heer Brinkhorst draagt daarin een belangrijke verantwoordelijkheid. Als vader van de echtgenote van de - wellicht - toekomstige Koning Constantijn zal hij ook een belangrijke sturende functie te vervullen krijgen. Gezien vanuit de visie van het Instituto Cervantes Benelux zullen de huidige kroonprins en zijn Argentijnse echtgenote in de nabije toekomst een belangrijke missie te vervullen krijgen in de relatie tussen de Benelux, Spanje en Latijns-Amerika. Ook de afwerking van de werkzaamheden van zijn voorganger Hans Wijers behoort tot de verantwoordelijkheden van de heer Brinkhorst (23). Ik wens de heer Brinkhorst veel succes bij het vervullen van zijn belangrijke taken.

Maria van der Hoeven (CDA) Realistisch bestuurder Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Het onderwijs in de Spaanse taal zal vanaf heden een zeer belangrijke rol gaan vervullen ten behoeve van het Nederlandse bedrijfsleven en bijgevolg de Nederlandse economie. Ondermeer in verband met de start van Mercosur in 2005. Hierin zal stevig dienen te worden geïnvesteerd. Terzake heb ik gecorrespondeerd met de voormalige Staatssecretaris van OC&W, mevrouw Netelenbos (24) en de voormalige voorzitter van het VNO/NCW (25). De voorgestelde beleidsvoornemens dienen thans met kracht tot uitvoering te worden gebracht. Ook is het van belang dat er een permanente voorziening voor het Spaans wordt gecreëerd op het Ministerie van O,C&W. Dit in goed overleg met de Vereniging Docenten Spaans in Nederland (26).

Atzo Nicolaï - Staatsscretaris van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken
Ik verzoek hiermede de heer Nicolaï de belangen van het
Instituto Cervantes Benelux in Brussel te behartigen. Mijn volledige correspondentie terzake staat hem daartoe ter beschikking.

Clémence Ross-Van Dorp - Staatssecretaris van VWS, Welzijn, Medische Ethiek en Sport Ethica Met de benoeming van deze staatssecretaris ben ik gelukkig omdat zij de ethiek in haar vaandel heeft, evenals de Stichting Cervantes Benelux.

Karien van Gennip - Staatssecretaris van Economische Zaken, Buitenlandse Handel Vliegende carrière Buitenlandse Handel Voorkomen is beter dan genezen. Handelen in aandelen met voorkennis heeft de ontwikkeling van mijn geplande bedrijf ernstige vertragingen opgeleverd. Als voormalig medewerkster van de Autoriteit Financiële Markten kan zij thans voorkomen dat er op dat gebied nog verdere vertragingen ontstaan. Ik hecht eraan dat er wordt gewaakt voor belangenverstrengeling. WELKOM dus.

Medy van der Laan (D66) - Staatssecretaris van OC&W, Cultuur, ICT. Ontdekking

Ooit heb ik de afkorting ICT gebruikt voor Instituto Cervantes Technologies. Watts in a name? Ik hoop van ganser harte dat deze veelbelovende nieuwelingen hun schouders onder mijn beleidsplan kunnen en willen zetten.

Tenslotte:

Met grote waardering heb ik gisteravond uw brief van 10 maart gelezen inzake de kwestie-Margarita. Naar mijn mening is die zaak op deze wijze naar behoren afgehandeld. Zodra de Nederlandse Regering haar verplichtingen jegens de Stichting Cervantes Benelux heeft voldaan nodig ik Prinses Margarita van harte uit om in het bestuur van de Stichting zitting te nemen. IK WENS U VEEL SUCCES IN DE KOMENDE ACHT JAAR Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN Instituto Cervantes NBLEW Stichting Cervantes Benelux Postbus 689 3500 AR UTRECHT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

Referenties: (1) LOOPBAAN (2) VESTIGING PERMANENT RECHTINSTANDHOUDEND GEBRUIK HANDELSMERK (3) UITSTAANDE VORDERNG (4) BUSINESS PLAN ENGLISH VERSION 1996 (5) ANNOUNCEMENT (6) LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES (8) STATE OF THE UNION (9) BRIEVEN EN FAXBERICHTEN AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN e.v. (10) INSTITUTO CERVANTES BENELUX D.D. 1 DECEMBER 1995 (11) TWEEMAAL VEERTIEN (12) ONTVANGSTBEVESTIGING e.v. (13) CERVANTESONLINE NEDERLAND BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL (14) VORDERING e.v. (15) POPPETJES AAN HET DANSEN (16) BRIEVEN AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE (17) MISSION STATEMENT STICHTING CERVANTES BENELUX (18) EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION (19) BRIEVEN AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN (20) FRESAS CON NATA (21) BRIEVEN AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID (22) INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED (23) BRIEVEN AAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN (24) BERICHTGEVING AAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN e.v. (25) VERANTWOORD ONDERNEMEN e.v. (26) VDSN - VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND Ik ga nu naar Utrecht. TOT MORGEN, JOHN. Verzonden: Date: Wed, 28 May 2003 15:24:22 To: Drs E.H. Halbertsma Subject: CONTINUïTEIT VAN BELEID In de lift trof ik de heer en mevrouw Van Graafeiland. De man keek mij aan of hij water zag branden met de woorden "Zo multimiljonair, moet je nog niet terug naar Spanje? Of moet je nog naar Jan Peter Balkenende in Den Haag?" Dat gaf wel een goed gevoel, maar ik ben nog in afwachting van de uitwerking van de details. Ik hoop dat je die nog deze maand rond krijgt. Met de trein van 15.51 ben ik naar Utrecht vertrokken. Weinig post. Rekening van Viva España en $ 5,54 aan royalties van Trafford. Die verkoop moet dus nog flink op gang komen om minimaal honderd miljoen te kunnen ontvangen. Met de sneltram naar Nieuwegein. Gezellig gebarbecued. Ingrid Groenen kwam iets later. Het was een prettig weerzien sinds 27 oktober vorig jaar ref. Subject: Regeren is vooruitzien/Vertrouwen Date: Wed, 30 Oct 2002 12:34:42 Organization: Instituto Cervantes NBLEW To: Drs E.H. Halbertsma Leuk om te zien hoe goed zij overweg kan met de voormalige echtgenote van haar huidige partner. Vanaf nu dien ik mij iets nadrukkelijker bezig te gaan houden met het huwelijk van Mark en Caroline op vrijdag 5 september in Bilthoven. Mark hoopte op de oldtimer van de echtgenoot van mijn sectie Engels te kunnen rekenen. Hij heeft hem echter onlangs verkocht. Wellicht kunnen wij onze Rolls Royce beschikbaar stellen. Bespreek dat eens met Ingrid als je tijd hebt (Groenen Consultancy, Vision- and Leadership Development: Cross-cultural Competence Training, Transforming Corporate Cultures, Palmgracht 22 NL-1015 HM Amsterdam T/F.). Met de sneltram van 22.27 ben ik uit Nieuwegein vertrokken. In de trein van Nijmegen naar Arnhem las ik in Spits inzake de start van ons derde paarse kabinet "Maandag hadden de zestien ministers en tien staatssecretarissen elkaar al ontmoet op een geheime locatie in de Haagse binnenstad, onthulde Balkenende na de beëdiging tijdens een persconferentie." De Volkskrant was echter specifieker omtrent die "geheime lokatie". Elaine de Boer en Jan Hoedeman schrijven in het artikel "Het einde van de omtrekkende bewegingen" op pagina 3: "Aan teambuilding kun je niet vroeg genoeg beginnen, moet minister-president Jan Peter Balkenende hebben gedacht. Dus verzamelden de zesentwintig bewindslieden van zijn kabinet zich op de dag voor de bordesscène op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar namen zij de bus naar de Spaanse Hof op het Haagse Westeinde." Het begin is er dus. Als de Baak een landgoed kan kopen kunnen WIJ het ook.

29 MEI 2003 DE SPAANSE HOF