Mr G. van Amstel Advocaat en procureur Bunnik Datum: 10 oktober 2001 Betreft: BEËINDIGING GEWAPEND CONFLICT Kenmerk: JH/GvA20011010

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Van Amstel,

Afgelopen zondag vertelde iemand mij het volgende verhaal:
"Bush en Bin Laden zitten samen te schaken. Zegt Bush:
"Ik mis twee torens"."

Daarbij was ik geneigd te zeggen: "En ik mis nog steeds een Koningin". Het betrof uiteraard een gesprek omtrent mijn op 31 augustus 1997 in Parijs geschaakte partner en het gewapend conflict in Afghanistan, waarbij nog steeds om de hete brij heen wordt gedraaid, zowel van de zijde van de Amerikanen, de Britten als de Egyptenaren. Dat leidt nimmer tot een oplossing. Afgelopen zaterdag nam ik deel aan de alumnidag van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daar kom ik graag omdat ik dan weer eens in gesprek raak met oude bekenden. Vorig jaar was dat nog de heer Thom de Graaf nadat hij een poging had ondernomen om aan de stoelpoten van Hare Majesteit te zagen. Mijn bevindingen terzake zult u vanzelfsprekend in mijn dagboek hebben kunnen nalezen.

De eerste ontmoeting vond plaats met de heer G.J. Peters uit Nijmegen (no. 0130). In het eerste jaar van het Frans-Spaans Instituut (1979) heeft hij Franse lessen voor mij verzorgd in Cuyk. Ik heb hem daarop laten weten dat ik Cuyk de laatste keer heb bezocht voor een gesprek met Vera Mann, na afloop van haar musicaluitvoering Diana.

FOTO J.L. VAN DER HEYDEN

Ik heb Vera bij die gelegenheid van mijn positie terzake in kennis gesteld. Tijdens de lunch in de Refter stond ik plotseling oog in oog met de heer Frits Bom, voormalig ombudsman bij de Nederlandse televisie. Dit leidde nadien tot een tafelgesprek met onder meer de heren Fer Boshouwers en Dr. André Stapelkamp (0446), beiden verbonden aan de Pedagogische Academie te Nijmegen waar ik mijn opleiding tot onderwijzer heb gevolgd. De heer Boshouwers is directeur geweest van het Oorlogsmuseum in Groesbeek en is thans eveneens conservator van Het Valkhof en verantwoordelijk voor de herbouw van deze voormalige palts van Keizer Karel de Grote.

Uit het programma had de heer Boshouwers opgemaakt dat de heer Frits Bom een presentatie zou houden in het kader van het onderwerp 'Communicatie' hetgeen hem zeer verbaasde. Ik heb de tafelgenoten daarbij in kennis gesteld van een praktijkgeval met de NOS Ombudsman in de periode 1984/1985 dat de doodssteek is geworden voor mijn taleninstituut in 1987. Het is een interessant geval, ook voor uw advocatenpraktijk. Hoewel ik denk dat u die situatie inmiddels wel duidelijk zal zijn. Nochtans een kleine geheugenopfrisser. De 'core business' van mijn instituut bestond in die tijd grotendeels uit talencursussen voor de duur van acht maanden. Cursisten konden het cursusgeld ineens voldoen voor de duur van het gehele jaar of in acht maandelijkse termijnen. Ik hanteerde een wettelijke opzegtermijn van drie maanden, alhoewel vijf maanden wettelijk was toegestaan. Het nieuwste produkt dat ik in die tijd aan het produktengamma had toegevoegd was een driejarige deeltijdopleiding voor het Staatsexamen tolk-vertaler Spaans, Engels en Frans. Ik nam daar als instituut een bedrijfsrisico voor drie jaar, terwijl cursisten door betaling van drie lesmaanden al van hun verplichtingen waren ontheven.

In die tijd werd ik tijdens een gesprek in mijn directiekamer in de Boslaan 6 in ZEIST plotseling telefonisch lastig gevallen door een medewerker van het radioprogramma NOS Ombudsman. De betreffende journalist brak rustig in in mijn onderhoud met mijn districtleidster uit HARDERWIJK, mevrouw E. Prins-Krikke. Ik werd door hem overvallen met een vraag van een cursiste die in de voorlaatste maand van het eerste jaar van haar tolk-vertalersopleiding nog drie lestermijnen cursusgeld verschuldigd was. Na mijn werktijd hoorde ik onderweg van ZEIST naar Maarn het radioprogramma NOS Ombudsman op de autoradio. Daarin werd het gesprek met mij ongevraagd uitgezonden en is mevrouw Prins daarbij nog als een soort 'reddende engel' in het programma binnengekomen om mij terzijde te staan. De schade was op dat moment echter al door de Ombudsman aangericht. Dezelfde avond gaf ik in Doorn Spaanse les aan een groep mensen uit Doorn en WIJK BIJ DUURSTEDE. Een flink aantal cursisten had het programma eveneens op de radio gehoord, waaronder de heer Piet Kort van het communicatiebureau HINT in ZEIST.

Na een brief aan toenmalig NOS-voorzitter Mr. Erik Jurgens - thans republikeins lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal - kreeg ik met mijn toenmalige studiecoördinator Drs. P. Ottenhoff de gelegenheid om onze visie terzake in een uitzending van NOS Ombudsman uiteen te zetten in de AVRO-studio aan de 's-Gravelandseweg in Hilversum. Met name de heer Ottenhoff heeft de problematiek toen helder uiteengezet, terwijl ik nog wat plankenkoorts had voor dit eerste radio-optreden voor een groot publiek. Desalniettemin had het programma al zoveel negatieve reclame over mijn bedrijf uitgestrooid dat de annuleringen met stapels tegelijk binnenkwamen en de schade niet meer binnen redelijke perken te houden was.

Ik heb met de heren Ottenhoff, Kort en Bakker (uit Doorn, echtgenoot van mijn toenmalige docente Spaans, thans aan het Revius Lyceum in Doorn) een professioneel communicatieplan uitgewerkt teneinde het bedrijf toch nog uit de problemen te halen. Ten gevolge van de ongelukkige juridische constructie is dit echter helaas niet meer gelukt en heb ik het 'zinkende schip' onder druk van mijn medeaandeelhouders in 1987 ondanks vele reddingspogingen als laatste moeten verlaten.

Dit heeft diepe sporen achtergelaten bij alle betrokkenen en ik was derhalve uitermate gelukkig dat ik bij Nieuw Elan de mogelijkheid geboden kreeg - samen met u en uw cliënte Liesbeth Halbertsma - een soortgelijke problematiek tot een goed einde te brengen.

Het vervolg van het verhaal heeft u in mijn dagboek kunnen lezen. Op dit moment ben ik weer in Nijmegen en ik beschik niet over het dagboek vanaf 21 augustus tot 11 september, aangezien mijn computer kort voor de aanval op het WTC en het Pentagon is gecrashed. Het verbreken van de communicatie met de 'Spin in het Web' leidt altijd tot grote problemen. Vandaar dat ik niet zo gelukkig was met uw emailbericht van 28 Aug 2001 09:22. Hierdoor heeft u een zeer zware verantwoordelijkheid op u geladen. Nochtans heb ik besloten u in deze brief in kennis te stellen van de brief die ik terzake op 15 september jongstleden aan mijn collega Harry Starren heb doen toekomen, die alsvolgt luidt: I have a dream. Inmiddels is het conflict al aardig geëscaleerd. Het komt in mijn visie voort uit de mededeling van de Chairman of Harrods Knightsbridge te Londen dat Prinses Diana met zijn zoon in het huwelijk zou treden. Dat heeft hij echter nimmer kunnen aantonen. In zijn kringen is het klaarblijkelijk gebruikelijk dat de heren de beslissingen nemen over de toekomst van de dames. Dit komt met name tot uitdrukking in de opvattingen van de Talibanregering in Afghanistan. In dit verband heb ik geen moeite met de pogingen die thans worden ondernomen om onze moslimbroeders dienaangaande voor te lichten. Men blijkt daar immers nogal lichtgelovig. Ik kan mij daarbij voorstellen dat men in Egypte en overige landen van soortgelijke signatuur de woorden van de heer Mohamed Al Fayed moet hebben geloofd. Teneinde verdere escalatie van het conflict te voorkomen verzoek ik u hiermede de heer Mohamed Al Fayed zijn berichtgeving terzake te laten corrigeren. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer Sergeant David Sharp, voormalig bodyguard van The Princess of Wales en Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins William te St. Andrews (Schotland). De heer Sharp is bereikbaar via telefoonnumer ********* (ETON COLLEGE Berkshire - GB). Het telefoonnummer van BUCKINGHAM PALACE is inmiddels gewijzigd. Ik beschik nog over het oude nummer. Het nieuwe netnummer van Londen heb ik nog niet ingeprogrammeerd.

Voor de goede orde laat ik u weten dat ik kort voor mijn computercrash op 11 september een zogenaamd "ALERT!"ontving uit Amerika. Na hierop te hebben gereageerd werd mij voorgesteld onderzoek te laten doen naar mijn familienaam in de VS. Dat zou mij veel geld kunnen opleveren. Na hierop te hebben gereageerd ontving ik het bericht dat ik als lid/abonnee tegen betaling in de administratie was opgenomen als zijnde Instituto Cervantes NBLEW. Het bleek - volgens de verstrekte informatie - een bedrijf te zijn van mevrouw Oprah Winfrey. Aangezien ik geen behoefte had aan een dergelijk abonnement heb ik het direct opgezegd met de boodschap "Give my regards to Oprah Winfrey. She knows me very well already". Hierbij uiteraard duidende op het interview dat zij ooit heeft afgenomen van Lady Sarah Ferguson. In december 1996 heb ik Prinses Diana immers laten adviseren het contact met haar te verbreken, omdat mevrouw Ferguson naarstig op zoek was gegaan naar een nieuwe man voor de prinses, hetgeen uiteraard niet in mijn belang was, noch in het belang van onze nieuwe vennootschap. Ik heb de stellige indruk dat er een virus is meegestuurd teneinde te voorkomen dat ik mijn informatie zou back-uppen voor mijn terugkeer op 13 september van dit jaar. Een paar dagen later leidde mevrouw Winfrey persoonlijk de herdenkingsdienst voor de slachtoffers in New York.

Gisteren heb ik met voldoening gekeken naar het optreden van SIR ELTON JOHN in de show van Ivo Niehe. Ik moest hierbij vanzelfsprekend terugdenken aan mijn bezoeken aan mevrouw Niehe te Bussum in de tijd dat zij onze diploma's van Nieuw Elan calligrafeerde. In het programma werd ook getoond dat de heer John 28 auto's heeft laten veilen voor een goed doel. Het is mij niet bekend of hij daarbij ook aan de Stichting Cervantes Benelux heeft gedacht. Zoals u weet is hij mij vermoedelijk nog royalties verschuldigd voor zijn lied Candle in the Wind. Om die reden heb ik u en uw cliënte verschillende keren op de Engelenburg in Brummen uitgenodigd, zodat u het ook uit de mond van terzake deskundigen kunt vernemen.

Liefde is... ...een streep onder je verleden zetten. Dat is een goed advies, maar een foutje kan nog altijd worden goedgemaakt.

23 DECEMBER 2008 Ontvangen van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken

MET DE MEESTE HOOGACHTING

 

NOUS MAINTIENDRONS

JOHN L. VAN DER HEYDEN

1 MEI 2002 KENNISMANAGEMENT EN DEADLINES TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL TE BUNNIK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN