Vrijdag 24 januari 2003

Beste Collega's, Vrienden en overige Landgenoten,

Het is wederom een mooie dag vandaag. De zon schijnt weer volop op het balkon van De Zevende Hemel. Inmiddels heeft Boris Dittrich het fractieleiderschap van D66 van Thom de Graaf overgenomen en al direct laten weten geen belangstelling te hebben voor een regeringsverantwoordelijkheid. De Telegraaf schrijft in dit verband vandaag: Balkenende als eerste naar Beatrix  Daarom heb ik gisteren al het volgende bericht aan de publieksvoorlichtingsdiensten van VVD en CDA doen toekomen:

-------- Original Message --------
Subject:
Kabinetsformatie
Date: Thu, 23 Jan 2003 15:53:14 +0100
Organization: Instituto Cervantes NBLEW
To: cda.publieksvoorlichting@tk.parlement.nl, vvdvoorlichting@tk.parlement.nl CC: Drs E.H. Halbertsma

Waarde Collegae,

In verband met het verzoek om na de verkiezingen als informateur op te
treden inzake een Nieuw Nederlands Kabinet treft u mijn advies aan op
website
<http://www.cervantesonline.nl/GranHermano.html>
Dit advies is bindend. Hiervan kan niet worden afgeweken.

Met referte aan mijn faxbericht d.d. 31 juli 1996 aan Hare Majesteit de
Koningin
ga ik ervan uit dat Zij dit initiatief volledig ondersteunt.

VEEL SUCCES MET DE FORMATIE

HOOGACHTEND,

J.L. VAN DER HEYDEN
COSTA DEL SOL

Ik ben derhalve van mening dat Boris Dittrich zich in dit verband absoluut niet aan zijn historische verantwoordelijkheid kan onttrekken. Indien D66 deze verantwoordelijkheid niet neemt betekent dat automatisch de doodssteek voor zijn partij. Ik heb Thom de Graaf daarvoor al eerder gewaarschuwd in mijn brieven. Bij de formatie van Paars II heb ik Boris Dittrich nog aanbevolen als nieuwe Minister van Justitie vanwege de steun die hij aan zijn collega Winnie Sorgdrager heeft gegeven tijdens moeilijke debatten voor haar in de Tweede Kamer. Boris komt uit Alkmaar. Daar is op 10 april 1993 de heer Jaap van der Heijden vermoord door de Nederlandse Politie. Zonder vorm van proces. Op die zaak is de Regering González hier nog gevallen. Procureur-Generaal Graaf van Randwijck heeft er nog twee miljoen Nederlandse guldens aan overgehouden en een rustig leven. Vanaf dat moment heb ik geen enkel initiatief meer kunnen ontplooien inzake de ontwikkeling van mijn bedrijf. Vervolgens heeft Boris in Nederland het begrip 'stalking' geïntroduceerd. Met alle gevolgen van dien. Ik heb hierover gisteravond nog van gedachten gewisseld met twee heren uit Het Gooi in Bar Number One.

DEZE HISTORISCHE VERANTWOORDELIJKHEID MAG JIJ DUS NIET MEER UIT DE WEG GAAN BESTE BORIS!

In dit verband kijk ik opnieuw naar de horoscoop van de Gouden Driehoek. MAAGD: Vergeet dan vooral mijn voormalige echtgenote niet. Jij hebt ooit eens een uitnodiging afgeslagen om samen met haar een kopje koffie te drinken na ons bezoek aan Mr. Gijsbrecht van Amstel te Wijk bij Duurstede Op dinsdag 28 januari is zij jarig. Zij heeft grote verdiensten. Met name voor de opbouw van ons bedrijf en de opvoeding van onze kinderen. Nadat mijn werk ophield op de Baak heeft zij het niet gemakkelijk gehad en zeer zware persoonlijke beslissingen moeten nemen. Don't forget that! Op de eerste plaats is het van groot belang dat GERRIT ZALM de rekening betaalt aan de Stichting Cervantes Benelux. Bloemetjes worden verkocht op de Plaza de la Independencia in Torremolinos. Vóór de UNIDAD DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO. Ik vond vandaag weer eens een berichtje van hen in de brievenbus met de volgende tekst: UNIDAD DE RECAUDACION REQUERIMIENTO. Habiendo sido dictada Providencia de Apremio sobre el recibo referenciado, e intentada su notificación, por dos veces en día y hora diferentes, sin resultado positivo, se le requiere para que comparezca en la Unidad de Recaudación, a efectos de ser notificado de la deuda, informado sobre la misma y poder realizar, en su caso, las reclamaciones recursos que procedan. Así mismo pongo en su conocimiento que transcurridos quince dias sin comparecer por si, o por medio de representante, se procederá a citarle para notificación por comparecencia por medio de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. Torremolinos, a 22 del 1 de 2003 EL NOTIFICADOR 22 Plaza de la Independencia n° 1 tlf. 952380166 - 952380038 OFICINA N° 2 Ik ben inmiddels al 'tig' keren bij die mensen langs geweest om die zaak te regelen en hun administratie te checken. Wat dat betreft is er hier nog heel wat werk aan de winkel voor het Cervantes Management Centre. Maar ik ga wel weer even bij hen langs. DE BAL LIGT NU BIJ BORIS.

¡HASTA MAÑANA!

27 JANUARI 2003 STABILITEIT EN DAADKRACHT