Maandag 27 januari 2003

Beste Collega's, Vrienden, overige Landgenoten, en Zuiderburen.

Afgelopen vrijdag was de site druk bezocht. En ook in het weekend. De ontwikkelingen gaan snel in Nederland. Inmiddels is Piet Hein Donner wederom informateur. Ook heb ik Herman Wijffels door Frits Wester horen noemen als mogelijke informateur of formateur. Dat zal dan eerder een formateursfunctie worden. Het informatiewerk heb ik immers al verricht. En waarom zou Herman geen Minister-President kunnen worden? Jan Peter Balkenende heeft hem zelf al genoemd als mogelijke kandidaat tijdens de vorige verkiezingen. De kiezer rekent dus niet alleen op jou, Jan-Peter. Het enige probleem is dan wel wie Herman als voorzitter van de SER moet opvolgen. Paars III wordt inmiddels ook niet meer uitgesloten. Ik hecht op de eerste plaats aan een vooraanstaande positie van Nederland in de Wereld van Vandaag. Stabiliteit en Daadkracht zijn daarvoor een eerste vereiste. Ook de heren Schröder en Chirac dienen te beseffen dat Wij het beleid bepalen in de Europese Unie. Dat laat een goede belangenbehartiging van de minder bedeelden in onze samenleving onverlet. Daar ligt op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Partij van de Arbeid. Thom de Graaf stopt er naar zijn zeggen mee als fractieleider van D66. Je bent van harte welkom in ons bedrijf Thom. Waar een korte ontmoeting in De Refter van de Nijmeegse Universiteit al niet goed voor is. Gerrit Zalm zie ik graag terug als Minister van Financiën. Hij heeft immers nog een zware onderhandelingsverantwoordelijkheid jegens zijn Spaanse collega Rodrigo Rato in Madrid. Echter wel onder één keiharde voorwaarde. De heer Maas van de LPF gaf het al aan. Hij dient eerst de rekening te betalen. Naar mijn stellige overtuiging duidt de heer Maas hierbij op mijn rekening van 1995 plus wettelijke rente vanaf 28 november 1996. Ik heb er in principe vanaf gezien om dat geld in de holding te steken na Prinses Diana's overlijden, maar ten goede te laten komen aan de Stichting Cervantes Benelux in de Winthontlaan in Utrecht. Vorige week ontving ik het onderstaande dagafschrift van deze stichting:

Het huidige saldo bedraagt op dit moment dus slechts 32,03 euro. De kosten die ik voor deze stichting heb gemaakt heb ik op de CD verantwoord bij mijn brief die ik de heer Zalm op 1 januari 2001 heb doen toekomen. Ik wil alleen mijn gemaakte kosten terug en trek mij daarna ogenblikkelijk uit die stichting terug. De Stichting Cervantes Benelux is volgens mijn laatste opgave van de Amsterdamse Kamer van Koophandel op hetzelfde adres gevestigd als de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen (SBO). Deze stichting heb ik in oktober 1986 opgericht met de heer Drs. P. Ottenhoff met het doel werk te creëren voor werkzoekende hispanisten. In dezelfde tijd als 'don Quijote', een idee dat eveneens uit mijn koker komt en door RENÉ DE JONG voortreffelijk is opgepakt. Al mijn activiteiten zijn vanaf het moment van afstuderen op deze doelstelling gericht.

Vrijdagavond ben ik op bezoek geweest in een nieuwe bar naast Bar Number One van Aletta. De bar heet Timeless en lijkt mij een uitstekend ontmoetingscentrum voor leden van de Baak-kring ofwel Cervanteskring als zij in Hotel Cervantes logeren en een alternatief zoeken voor de Bar Dulcinea. Je staat er al bekend als mijn compagnon. Dan zou ik zaterdag naar de rommelmarkt van Fuengirola hebben moeten gaan. Daar is ook een winkel van Bookworld gevestigd. Ik heb de manager een exemplaar van mijn boek verstrekt om het in Spanje op de markt te brengen. Uit BUCKINGHAM PALACE heb ik echter nog niets vernomen. Dat is alweer vijf jaar geleden.

Bar Number One heeft wel een nieuwe barkeeper uit Engeland en is van de situatie op de hoogte. Het is een leuke bar. Ook dit weekend was het erg druk en gezellig. Veel Engelse Ladies. Met beelden uit het Hyde Park van de Prince's Trust. Het is ook alweer een hele tijd geleden dat ik iets van Prins Charles heb vernomen.

Dat is dus ook bijna vijf jaar terug. En Diana's Testament ligt mijns inziens nog steeds bij Anthony Julius in de kluis. Ik mag aannemen dat Christie's mij niet voor niets client code 361106 heeft gegeven. Voor die veiling zal ik dus naar Christie's moeten. De laatste keer was in Kasteel Haarzuilens toen ik nog in Utrecht woonde. Naar aanleiding hiervan heb ik de baron Van Zuylen van Nijevelt van de Haar nog een paar brieven gestuurd en tevens het manuscript van mijn boek verstrekt. Hierover had ik vrijdagavond ook nog een gesprek met een Engels echtpaar. Aardige mensen. In Engeland hecht men thans kennelijk ook wel waarde aan THE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH zoals ik die aan de COUNTY COURT OF JUSTICE OF NORTHAMPTON heb gemeld inzake claim no. XH 2 04462. Maar ze moeten er nog wel aan wennen. Ik heb het hen ook nog gemakkelijk gemaakt . Het hele verhaal staat immers in mijn boek. It's as simple as that! Ook werd mij de vraag gesteld "What do you think about James Hewitt?" Antwoord: "He was my stand in until the 4th of March 1992, because he's got the same initials". Dit wat betreft dat probleem met de buren. Als dat probleem is opgelost kan Tony Blair zijn troepen ook weer terugtrekken uit het Midden-Oosten en een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de European Cervantes Foundation zodra Gerrit Zalm aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Afgaande op de nieuwsberichten bevinden de massavernietigingswapens van Irak zich uitsluitend tussen de oren van George Busch. Het doet mij derhalve deugd dat de heren Schröder en Chirac zich aan mijn buitenlandse beleidslijnen hebben geconformeerd. Ik kreeg ook nog een Engelstalig briefje van 'the neighbours'. Het sloeg nergens op. Maar nu ik dit verhaal lees heb ik wel een idee uit welke hoek het komt. Zo is in dit weekend de verbinding met het internet verbroken geweest. Nochtans acht ik het bekendmaken van mijn beleidslijnen in het kader van de ontwikkeling van onze organisatie niet in strijd met de gebruiksregels van Tiscali. Mocht dat wel het geval zijn, dan ben ik genoodzaakt om tot ogenblikkelijke operationalisering van cervantesonline als internetprovider over te gaan conform de afspraken die ik met mijn Nederlandse collega's

heb gemaakt. Het ziet er toch naar uit dat Tiscali uiteindelijk in Ons Bedrijf wordt ingebracht. Ik zoek nog een commercieel bedrijf dat tot exploitatie van mijn domeinnaam cervantesonline overgaat vanaf 1 februari aanstaande.Te beginnen als electronisch 'booking office' met een uitgebreid pakket aan reizen naar Spanje en Latijns-Amerika; cursussen, opleidingen en trainingen Spaans en Management, tolken en vertaaldiensten, etc. etc. Hierover ging ook het Engelstalige briefje dat onder mijn huisdeur werd doorgeschoven. THE NEIGHBOURS hebben mijn reactie inmiddels al ontvangen. Vanaf dat moment had ik geen verbinding meer met Tiscali en was derhalve goodzaakt een brief te schrijven aan mijn advocaat. Maar gelukkig bent u nu weer bereikbaar.

Ik heet nu ook de Belgische kijkers welkom op mijn website. Want de Belgische paragraaf moet nog worden ingevuld van mijn beleidsplan. Vandaag over drie maanden is onze kroonprins jarig. Ik ga ervan uit dat we tegen die tijd terecht kunnen op De Eikenhorst in Wassenaar.13.30 Ik ontving opnieuw een anoniem Engelstalig briefje met dezelfde tekst als zaterdag. Hier ga ik niet meer op in. THEY HAVE TO SOLVE THEIR OWN PROBLEM.

28 JANUARI 2003 TERUGKEER IN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN