English Español

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED (komt voort uit de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales)

PRESENTATIE D.D. 27 JULI 2006 IN HET CONGRESPALEIS VAN MALAGA TIJDENS HET 41STE CONGRES VAN DE EUROPESE VERENIGING VAN DOCENTEN SPAANS - VERTALING UIT HET SPAANS

Inleiding door IRINA GÚSEVA van de MGIMO UNIVERSITEIT MOSKOU RUSLAND. JOHN VAN DER HEYDEN begon zijn carrière als onderwijzer gedurende tien jaar. In dezelfde tijd studeerde hij lengua y literatura española op de universiteit van Nijmegen in Nederland. Vanaf 1979 tot 1987 was hij directeur van een particulier taleninstituut in Nederland waar hij in zijn geheel aan 20.000 volwassen cursisten en 400 free lance taaldocenten leiding heeft gegeven. Vanaf 1988 tot 1991 heeft hij voor het Management Instituut van de Nederlandse werkgeversorganisatie gewerkt en het lnstituto Cervantes en de Stichting Cervantes Benelux opgericht in 1992. Hij is in hetzelfde jaar - tegen zijn wil - gescheiden. In 1994 en 1995 maakte hij deel uit van het bestuur van de huidige Vereniging Docenten Spaans in Nederland. Vanaf 28 augustus 1996 tot 31 augustus 1997 was hij persoonlijk adviseur van de Prinses van Wales en richtte hij de limited company lnstituto Cervantes Engeland en Wales op. Hij publiceerde zijn Brieven aan Diana in 2002. In het Engels. Vanaf 1999 woont hij hier in Andalusië als pensionista. Hij is lid van de AEPE vanaf 2001 en heeft deelgenomen aan onze congressen in Cáceres, Lorca, Alcalá de Henares, Segovia en Valladolid en aan de coloquia in Moskou en Parijs. Hij heeft twee lezingen gehouden inzake zijn betrokkenheid bij Cervantes. Hij heeft twee zoons, een kleinzoon en een kleindochter. Thans wenst hij in enkele woorden zijn ideeën uit te leggen inzake de ontwikkeling van zijn limited company en beleidsplan.

WAARDE COLLEGAE,

Een belangrijke uitspraak van mijn voormalige directeur van het management instituut van de Nederlandse werkgeversorganisatie DE BAAK in NOORDWIJK - de Geachte Heer H.W. Lulofs - was VERANDERING IS DE ENIGE CONSTANTE. Vandaag de dag veranderen situaties met de snelheid van het licht. Wat ik had voorbereid om u deze ochtend te vertellen is alweer verouderd. Ik had u willen inlichten over het thema DIANA en mijn ervaringen in Parijs in mei van dit jaar tijdens het door MILAGROS PALMA georganiseerde colloquium. Maar iedereen heeft al in het Nederlands op mijn website mijn ervaringen inzake de reconstructie van het fatale ongeluk dat haar overlijden heeft veroorzaakt kunnen lezen. Desalniettemin zag ik gistermiddag tijdens onze middagmaaltijd in Vélez Málaga het bezoek van de Koningin van Groot-Brittannië aan Althorp House in de kleur gekleed van de actas van Valladolid en het voormalige Institute of English Studies. Daarom heb ik besloten u aan het eind van deze lezing mijn beelden uit Parijs te laten zien in verband met deze thematiek onder de titel ROND HET COLOQUIUM IN PARIJS. Ondanks alles dienen wij voort te gaan met de opbouw van de toekomst. Met mensen van goede wil die de talen Nederlands, Spaans en Engels beheersen. In het bulletin nummer 2 van april is deze lezing aangekondigd met de volgende woorden: Tijdens het congres in Alcalá (2003) heb ik La relación espiritual entre Heydanus, Erasmo y Cervantes en in dat van Valladolid Cervantes es mi vida gepresenteerd. Aan het eind van dat werk heb ik uitgelegd dat ik in december 1996 de limited company lnstituto Cervantes Engeland en Wales heb opgericht. Op 13 november 1996 heb ik besloten het project voort te zetten als commerciële activiteit met als hoofddoelstelling werkgelegenheid te creëren voor alle hispanisten in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Daarom ben ik zeer gelukkig met het erecomité bestaande uit de Minister-President, de heer José Luís Rodríguez Zapatero; de president van de Junta de Andalucía, de heer Manuel Chavez González; de Minister van Cultuur, mevrouw Carmen Calvo Poyato; de Staatssecretaris van Onderwijs, mevrouw Cándida Martínez López; de Staatssecretaris van Cultuur, mevrouw Rosa Torres; de Staatssecretaris van Toerisme, Handel en Sport, de heer Paulino Plata Cánovas; de Voorzitter van de Hoge Raad van Kamers van Koophandel, de heer Javier Gómez Navarro; de Directeur van de Real Academia Española, de heer Victor García de la Concha; onze burgemeester van Máiaga, de heer Francisco de la Torre Prados; de Voorzitter van de Diputación Provincial de Málaga, de heer Salvador Pendón Múñoz; de Rectora Mágnifica van onze Universiteit van Málaga, mevrouw Adelaída de la Calle; de Wethouder van Toerisme van ons Gemeentebestuur van Málaga, de heer Antonio Luís Urda Cardona; de Voorzitter van de Werkgeversconfederatie van Andalusië, de heer Santiago Herrero León; de Voorzitter van de Kamer van Koophandel van Málaga, de heer Jerónimo Pérez Casero; de Voorzitter van het Patronato Provincial de Turismo Costa del Sol, de heer Juan Fraile Cantón; de Gedelegeerd Raadsman van het Turismo Andaluz, de heer Manuel A. Gutiérrez en de Voorzitter van de Werkgeversconfederatie van Málaga, de heer Vicente García Martin. Dit duidt op een sterke belangstelling voor de economische ontwikkeling van deze regio Andalusië van de zijde van overheid, de universitaire wereld en de werkgevers. En dat is exact de thematiek van deze lezing Cervantes als Bedrijf als een project van "private-public partnership". Een idee dat reeds in 1988 is geboren in de moederschoot van de Nederlandse werkgeversorganisatie. In die tijd heb ik het idee gelanceerd om management know how te gaan exporteren. Dit in goede samenwerking met de heer - George Görtemöller in die tijd groot kenner van marketingstrategieën en algemeen directeur van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering. Zo is een project geboren met de naam Nuevo Espíritu. Het was een samenwerkingsproject tussen de Nederlandse en Spaanse Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering, de Universidad Complutense in Madrid, de werkgeversorganisaties Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Vereniging van Nederlandse Ondernemingen (VNO-NCW) en het Management Instituut de Baak in Noordwijk. De coördinatie van dit project in Spanje was in handen van voormalig directeur van Philips lbérica de heer Julio Sampedro en werd gedeeltelijk gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Ik heb aan de voorbereidingen van dit project gewerkt tot 1 september 1989.

Om de waarheid te vertellen is dit project geen groot succes gebleken. Maar de basisgedachte is levend gebleven tot op de dag van vandaag. Daarom had ik op 5 januari 1991 een gesprek met mijn collega - Drs Elizabeth Halbertsma - die later directeur is geworden van datzelfde instituut de Baak tot 1 januari 1999. Het basisidee was de oprichting hier aan de Costa del Sol van een instituut als de Baak met de naam lnstituto Cervantes dat ik na mijn eerste bezoek aan het instituut met dezelfde naam in Alcalá de Henares heb omgedoopt in CERVANTES MANAGEMENT CENTRE. Het moet een ontmoetingscentrum worden van Nederlands-, Spaans- en Engelstalige ondernemers waar zij van gedachten wisselen over het opzetten van nieuwe bedrijven waarbinnen deelnemers samenwerken uit alle delen van de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De eerste behoefte was het vinden van ondernemers om dit project te realiseren. Maar die waren er niet. Daarom heb ik - nadat ik in 1992 de naam Instituto Cervantes in het merkenregister van de Benelux had gedeponeerd - besloten te investeren in de opvoeding en het onderwijs van de Spaanse taal binnen het officiële onderwijssysteem in Nederland. In 1994 ben ik toegetreden tot het bestuur van de Vereniging Spaans op School om de kennis van het Spaans te bevorderen onder de jeugd van ons land. Het resultaat was de officiële erkenning van het Spaans in het onderwijssysteem van Nederland in het jaar 1998. Exact 350 jaar na de Vrede van Munster. Nadien is het aantal leerlingen en studenten Spaans sterk gestegen in ons land. Uit de studie Spaans in Nederland in 2001 door de heer Manuel Bordoy Verchelli van de Consejería de Educación y Ciencia in België, Nederland en Luxemburg en het lnstituto Cervantes Utrecht onder mijn jurisdictie is gebleken dat het Spaans in dat jaar bij 405 onderwijsinstellngen werd gegeven aan 40.690 leerlingen, studenten en cursisten en het aantal neemt voortdurend toe. De Vereniging Docenten Spaans in Nederland toont op haar eigen website de actuele informatie over de positie van het Spaans in het onderwijssysteem van ons land. Nu denk ik dat we het moment hebben bereikt om het project lnstituto Cervantes Holding van de grond te trekken. Dit idee is geboren op 13 november 1996 tijdens het eerste congres over de nieuwe economie op de Baak in Noordwijk en bestaat uit het splitsen van mijn Project lnstituto Cervantes in een niet-commerciële organisatie - met participatie van het instituut uit Alcaiá de Henares - en een commerciële activiteit met de naam lnstituto Cervantes Holding ofwel Cervantes Holding. Zoals iedereen weet die mijn website leest wordt het een gediversifiëerde organisatie van een holding met werkmaatschappijen - bedrijven dus - zoals een groep particuliere gespecialiseerde cursuscentra; een uitzendbureau; een managementgroep; een adviesbureau; een reisorganisatie; vertaalbedrijf; tolkbedrijf; public relations; communicatie; een uitgeverij; Spaans in Spanje en Latijns Amerka; een luchtvaartbedrijf; technologie; een verzekeringsbedrijf; een productiebedrijf voor televisieprogramma's, films etc.; een hotelketen; een voetbalclub - alles met de naam Cervantes - en een multifunctioneel stadion als postuum eerbetoon aan de overleden Prinses van Wales die ook zeer geïnteresseerd was in dit project. Bestaande bedrijven kunnen van dit bedrijf deel gaan uitmaken. De eerste eis is een smetteloze juridische constructie om problemen in de toekomst te voorkomen. Daarom zijn er goede ondernemers nodig die de verantwoordelijkheid nemen voor de leiding van het bedrijf. De normen die zijn beschreven in de regels voor Corporate Governance vormen de basis voor het management dat gebaseerd is op de normen van ethiek en menselijke waardigheid. Om dit project te realiseren heb ik de huidige drecteur van de Baak in Noordwijk verzocht van de kring met ondernemers en bestuurders die aan zijn bedrijf zijn verbonden binnen de zogenaamde Baakkring een Cervanteskring af te scheiden die uit Nederlandse bestuurders en ondernemers bestaat en in staat zijn deze commerciële activiteit te realiseren in goede samenwerking met autoriteiten zoals die hier vertegenwoordigd zijn in het Erecomité. Het is voor niemand gemakkelijk om deel uit te maken van een innovatief proces als dit. Van elke medewerker aan de opbouw van deze onderneming wordt een intensief persoonlijk transformatieproces verwacht. Het vereist een aanpassing aan zware veranderingen binnen de persoonlijke levenssfeer. Het is een multicultureel proces. Daarom ben ik ook zeer gelukkig met de belangstelling die van de zijde van de Minister en Staatssecretaris van Cultuur is getoond, alswel van de Staatssecretaris van Onderwijs. Vanaf vandaag dienen wij te gaan samenwerken. U kunt mijn beleidsplan op mijn website lezen en in de Spaanse versie vaststellen dat het grootste gedeelte van het plan uit lege pagina's bestaat. Al deze pagina's dienen te worden ingevuld door de ondernemers die verantwoordelijk zijn voor elke werkmaatschappij onder de supervisie van het Bestuur van de Holding. Vanaf juli 1991 tot op de dag van vandaag heb ik al mijn persoonlijke veranderingen in meer dan 1080 brieven verantwoord aan mijn collega Drs Elizabeth Halbertsma en haar advocaat nadat ik mij accoord had verklaard met het noodzakelijke transformatieproces om dit project met een wereldwijde reikwijdte te realiseren. Mijn depot van het handelsmerk in het Benelux merkenregister heeft tot op heden als basis gediend om dit project uit te voeren binnen de normen van ethiek en menselijke waardigheid en tot juridische ondersteuning inzake de rechten van de Nederlandse en Belgische hispanisten, zonder interventie van ongewenste machten. Ik kan niet alles alleen. De deskundigheid inzake de ontwikkeling van deze bedrijfstak berust bij mijn collega's van DE BAAK. Zij beschikken over de know how en de contacten - zowel juridisch als uitvoerend - om aan de ontwikkeling van deze bedrijfstak te werken. Daarom heb ik de medewerking gevraagd van mijn collega HARRY STARREN van de Baak om op deze wijze ook bij te dragen aan de bevordering van het NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN binnen het kader van de ontwikkeling van MERCOSUR. Analoog aan hetgeen beschreven is in het boek DE ONTWIKKELING VAN DE BAAK IS DE ONTWIKKELING VAN EEN FILOSOFIE werk ik vanaf 5 januari 1991 onder het motto DE ONTWIKKELING VAN CERVANTES IS DE ONTWIKKELING VAN EEN FILOSOFIE. Het succes van dit project is op de eerste plaats afhankelijk van MENSEN. In dit opzicht hebben ook alle hier aanwezige docenten een persoonlijke verantwoordelijkheid om hun studenten op te leiden binnen het kader van deze filosofie naar een wereld van geluk en voorspoed. Niet alleen op persoonlijk gebied maar bovendien ten behoeve van hun economische toekomst, ongeacht de taal die zij spreken: Spaans, Engels of Nederlands. De ontwikkeling van het internet is reeds van buitengewoon belang gebleken. Om dit gehele project te kunnen realiseren beschik ik over een groot aantal domeinnamen. Te weten: www.cervantes.nu, www.cervantesweb.nl, www.cervantesweb.be, www.cervantesonline.nl, www.cervantesonline.be, www.cervantesonline.info, www.cervantesonline.biz, www.cervantes.be en www.cervantesonline.ch. De onderhandelingen over de verkoop van www.cervantes.be aan mijn collega's in Alcalá zijn reeds in gang gezet. www.cervantes.eu en www.cervantesonline.eu zijn aangevraagd. www.cervantesonline.eu is door iemand in Duitsland geregistreerd. In zijn algemeenheid kan ik verklaren dat alle domeinen van cervantesonline ten goede dienen te komen aan de holding. Met uitzondering van www.cervantes.nu dienen alle domeinnamen nog in gebruik te worden genomen. Daarom ben ik ook zeer gelukkig met de deelname van het Erecomité aan dit congres om hen op correcte en adequate wijze te kunnen informeren en te voorkomen dat er in de toekomst ontsporingen ontstaan inzake deze materie. Inzake de ontwikkeling van het uit Nederland afkomstige bedrijfsleven kan ik u al mededelen dat wij hier aan de Costa del Sol reeds een groot aantal actieve ondernemers en activiteiten van Nederlandse en Belgische oorsprong hebben. Deze groep ondernemers is voortgekomen uit de Nederlandse Club Costa del Sol. Sinds juni van het vorig jaar publiceren zij hun eigen maandelijkse magazine met de naam ¡TEMPERAMENT! Het is een bewijs hoe mijn landgenoten kunnen bijdragen aan de verbetering van de economische positie van alle inwoners van de Costa del Sol. Ik besluit deze voordracht met het uitspreken van mijn vurige wens dat wij alle hierboven genoemde projecten kunnen verwerkelijken tot een succes dat de geschiedens tot op heden nog niet heeft gekend. En alles in goede samenwerking. Zelfs de vergoeding van al mijn persoonlijk gemaakte kosten ten behoeve van de ontwikkeling van dit project.

DANK U

7.1.2.1 Bestuur

Raad van Bestuur

7.1.2.2 Doelstellingen

Vermogensbeheer
Strategiebepaling
Zie verder paragraaf 2.3.6, alsmede

Structureel overleg en brainstormsessies ten aanzien van
vaststelling gemeenschappelijk produktengamma
prijsafspraken
afstemming PR- en marketingplan
produktinnovatie

Nieuwe produkt/marktcombinaties.
De in de statuten van de holding vermelde activiteiten zullen door de werkmaatschappijen/busines units worden uitgevoerd.

De geplande Business Units zijn:

Cervantes Studiecentra - Cervantes Empleo - Cervantes Management Group - Cervantes Business Consultancy - Cervantes Travels - Cervantes Translation Services - Cervantes Interpret Services - Cervantes Public Relations - Cervantes Communications/Comunicaciones Cervantes - Cervantes Editions - Cervantes Spaans in Spanje - Cervantes USA - Cervantes Enterprises - Cervantes Airlines - Cervantes Automation - Cervantesonline - Cervantes Producties - Cervantes Verzekeringen - Hotels Cervantes - Bank Cervantes Benelux - FC Cervantes Arnhem - Prinses Diana Stadion - Cervantes Television - Cervantes Onroerend Goed

Verrichte acties

Brieven aan A. Veltman
Oprichting
Instituto Cervantes Limited England and Wales
Aanvraag bankrekening bij NatWest Folkestone/Kensington
Machtiging aan directie Management Centrum VNO-NCW en berichtgeving terzake aan Procureur en Advocaat Mr. Gijsbrecht van Amstel te Bunnik op Vrijdag 12 april 2002

Marktonderzoek

Te verrichten acties:
Instellen Raad van Bestuur
Instellen Raad van Commissarissen
Instellen Commissies
Exploitatiebegroting vaststellen ten behoeve van kantoor in het Paleis Soestdijk
Idem kantoor te Stratford upon Avon
Participaties regelen vanuit werkmaatschappijen
Marktonderzoek voortzetten
Holding vestigen op Cyprus per 1 mei 2004

In NEDERLAND geeft de oprichter van de STICHTING CERVANTES BENELUX als hoofdvestiging de voorkeur aan PALEIS SOESTDIJK.