CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1994

JANUARI 1994 5 JANUARI 1994 JAARWISSELING IN MAARN - 6 JANUARI 1994 BRIEF AAN VOORMALIGE ZAKENPARTNER G.P. BOOGAARD - 26 JANUARI 1994 EERHERSTEL

FEBRUARI 2 FEBRUARI 1994 COLOMBIAANSE ONTWIKKELINGEN - 13 FEBRUARI 1994 KORTE REACTIE OP BRIEF VAN 5 EN 6 FEBRUARI 1994 - 14 FEBRUARI 1994 VALENTIJNSDAG 1994 TWEE JAAR NA PARIJS - 23 FEBRUARI 1994 MIJN STEUN IN HET PROCES TEGEN DE GEMEENTE GRONINGEN

MAART 1994 3 MAART 1994 REACTIE OP BRIEF VAN 2 MAART 1994 TER ATTENTIE VAN G.P. BOOGAARD - 5 MAART 1994 VERTREK BIJ NIEUW ELAN TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA - 5 MAART 1994 MIJN DIERBARE COLLEGA EN DE HAKDAGPROCEDURE TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 7 MAART 1994 KORT BRIEFJE AAN LIESBETH HALBERTSMA TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 11 MAART 1994 BERICHT AAN ERIK VISSER TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 15 MAART 1994 PSYCHOSOMATISCHE TOESTAND TER ATTENTIE VAN G.P. BOOGAARD - 17 MAART 1994 INZAKE 21 MAART 1987 TER ATTENTIE VAN COLLEGA G.P. BOOGAARD - 20 MAART 1994 INTEGRITEIT EN RODE ROZEN - 31 MAART 1994 VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN 9 AUGUSTUS 1989 TER ATTENTIE VAN DE HEER G.P. BOOGAARD TE BOSCH EN DUIN

APRIL 1994 1 APRIL 1994 BRIEFJE VAN 2 MAART 1994 TER ATTENTIE VAN G.P. BOOGAARD - 1 APRIL 1994 TELEFOONGESPREK MET PETER OTTENHOFF TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 16 APRIL 1994 BREUKER VERSUS NIEUW ELAN/GEMEENTE GRONINGEN TER ATTENTIE VAN MR J.B. RIJPKEMA TE GRONINGEN - 16 APRIL 1994 INZAKE GEWONNEN EN TOCH ZWAAR VERLOREN - 17 APRIL 1994 TOESTEMMING VERZENDING BRIEF AAN MR RIJPKEMA TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 18 APRIL 1994 ADVIES OM UITSLUITEND JURIDISCH RELEVANTE INFORMATIE IN TE BRENGEN - 23 APRIL 1994 VERTROUWELIJK SCHRIJVEN AAN DRS G. THOMAS TE NIJMEGEN - 25 APRIL 1994 HISTORISCHE STAP - 26 APRIL 1994 CONTOUREN VAN MIJN MAATSCHAPPELIJKE POSITIE - 26 APRIL 1994 BREUKER/NIEUW ELAN (1) TER ATTENTIE VAN MR J.B. RIJPKEMA - 29 APRIL 1994 EEN INGEVING - 29 APRIL 1994 BREUKER/NIEUW ELAN (2) TER ATTENTIE VAN MR J.B. RIJPKEMA

MEI 1994 1 MEI 1994 BEZOEK AAN HET REVIUS LYCEUM IN DOORN - 5 MEI 1994 FUNDAMENTEEL VERSCHIL IN HANDELWIJZE TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER - 8 MEI 1994 HET STERREBEELD MAAGD - 14 MEI 1994 DANK AAN DE WERKGROEP JOHN VAN DER HEYDEN VAN DE LIONSCLUB MAARN-MAARSBERGEN - 15 MEI 1994 OVER LEVEN - 18 MEI 1994 VERSIE 2 CONCEPTBRIEF TEN BEHOEVE VAN MIJN BESTE COLLEGA IN NOORDWIJK - 21 MEI 1994 VERSCHILLEN VAN INZICHTEN TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 23 MEI 1994 DE PROJECTLEIDERSVERGADERING VAN 19 MAART 1990 - 29 MEI 1994 DE ZAAK NIETS BV

JUNI 1994 4 JUNI 1994 LAATSTE WILSBESCHIKKING - 6 JUNI 1994 DECISION DAY - 9 JUNI 1994 ONDER POLITIE-ESCORTE TOT DRIEBERGEN NAAR ZOETERMEER - 19 JUNI 1994 WAT IS ER AAN DE HAND IN STRATEGISCH NEDERLAND? - 23 JUNI 1994 BERICHT VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL EN ANDERE WEDERWAARDIGHEDEN - 26 JUNI 1994 UW BRIEF VAN 20 JUNI 1994 TER ATTENTIE VAN DRS H.W. LULOFS - 30 JUNI 1994 AANKONDIGING VOORGENOMEN BEZOEK AAN GRONINGEN TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER

JULI 1994 1 JULI 1994 LOW PROFILE - 7 JULI 1994 VERTROUWELIJK SCHRIJVEN AAN DE HEER F. HARTMAN VAN HET SINT RABOUDZIEKENHUIS TE NIJMEGEN - 9 JULI 1994 MERKWAARDIGE GEBEURTENISSEN DIE MIJ TEN DEEL ZIJN GEVALLEN - 12 JULI 1994 THE TAO - 14 JULI 1994 OVEREENKOMST MET DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 20 JULI 1994 ONTMOETING MET DRS. H.W. LULOFS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 26 JULI 1994 FEITEN IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE D.D. 9 AUGUSTUS 1989

AUGUSTUS 1994 1 AUGUSTUS 1994 DANK TER ATTENTIE VAN DRS H.W. LULOFS - 5 AUGUSTUS 1994 THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' - 10 AUGUSTUS 1994 CONTACTEN MET INTERPOL - 13 AUGUSTUS 1994 CRIMINALISERING VAN HET ONDERWIJS, WAT IS DAT? - 15 AUGUSTUS 1994 ONTMOETING MET DE MINISTER VAN JUSTITIE OP HET STRAND VAN NOORDWIJK - 15 AUGUSTUS 1994 GEWONNEN EN TOCH ZWAAR VERLOREN TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING VAN INSTELLINGEN VOOR BUITENSCHOOLS MONDELING ONDERWIJS VBMO - 16 AUGUSTUS 1994 INZAKE BRIEF VAN 4 JUNI 1994 - 20 AUGUSTUS 1994 CONTACTEN MET INTERPOL - 22 AUGUSTUS 1994 EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT - 22 AUGUSTUS 1994 EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT - 28 AUGUSTUS 1994 NIEUW ELAN INTERNATIONAAL - ONTWIKKELINGSLANDEN - 30 AUGUSTUS 1994 HOTEL WIENTJES IN ZWOLLE EN HET CERVANTESPLAN

SEPTEMBER 1994 2 SEPTEMBER 1994 HET STADSHART VAN ZOETERMEER - 17 SEPTEMBER 1994 NIJMEGEN VIJFTIG JAAR BEVRIJD

OKTOBER 1994 10 OKTOBER 1994 EVALUATIEVERSLAG GASTVRIJHEID RADBOUD TER ATTENTIE VAN DR L. PANHUYSEN - 10 OCTUBRE 1994 ENCUENTRO REAL, FAX DIRIGIDA A LA DIRECTORA DEL MALACA INSTITUTO - 11 OKTOBER 1994 CORRECTIE TER ATTENTIE VAN DR L. PANHUYSEN VAN HET SINT RADBOUD ZIEKENHUIS TE NIJMEGEN - 12 OKTOBER 1994 ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERWIJS - 12 OKTOBER 1994 TIPGELD TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 24 OKTOBER 1994 AANGETEKEND SCHRIJVEN AAN DRS. E.H. HALBERTSMA - 30 OKTOBER 1994 GOUDKOORTS - 30 OKTOBER 1994 VERENIGING SPAANS OP SCHOOL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN HET MALACA INSTITUTO - 30 OKTOBER 1994 UW ENQUÈTE ACTIVITEITENCODE D.D. 28 OKTOBER 1994 M.B.T. S211928 TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM

NOVEMBER 1994 2 NOVEMBER 1994 AANGETEKENDE BRIEF AAN LIESBETH HALBERTSMA TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 6 NOVEMBER 1994 MIJN LAATSTE HAKDAG - 12 NOVEMBER 1994 AANGIFTEN D.D. 27 APRIL 1993 TER ATTENTIE VAN DE HEER J.J.TH. STOUTJESDIJK - 13 NOVEMBER 1994 KAREL VAN VUGHT TOT OOSTERHOUT EN DE BRIEF VAN WINNIE - 20 NOVEMBER 1994 OPERATIE DELTA - 21 NOVEMBER 1994 DE GESCHIEDENIS VAN DE BAAK IS DE GESCHIEDENIS VAN EEN FILOSOFIE - 23 NOVEMBER 1994 HET NIJMEEGS LYCEUM EN DE PROBLEMEN VAN AMSTERDAM - 26 NOVEMBER 1994 EEN RITUELE WANDELING - 27 DE NOVIEMBRE DE 1994 1 AL 4 DE FEBRERO DE 1995 CARTA PARA CARMEN GARCIA MORENO EN GRANADA - 27 NOVEMBER 1994 DE HERDERSHOND

DECEMBER 1994 4 DECEMBER 1994 DE NIEUWE VRIJHEID MET ONTVANGST DOOR DE BURGEMEESTER VAN MAARN - 7 DECEMBER 1994 TELEFOONTJE VAN 28 SEPTEMBER 1994 TER ATTENTIE VAN DRS H.W. LULOFS VAN DE BAAK - 8 DECEMBER 1994 VALSE START ENQUETECOMMISSIE TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 8 DECEMBER 1994 VALSE START ENQUETECOMMISSIE TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 9 DECEMBER 1994 BRIEVEN 94/02500-102 TER ATTENTIE VAN POLITIE GELDERLAND ZUID - 9 DECEMBER 1994 FAXBERICHT VAN GISTEREN 8 DECEMBER 1994 TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 11 DECEMBER 1994 PROF.DR. B. SMALHOUT TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 14 DECEMBER 1994 OPERATIE DELTA TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA - 18 DECEMBER 1994 IK HEB GEEN ZIN OM MIJ VOOR JOKER TE LATEN GEBRUIKEN - 20 DECEMBER 1994 OVER DE LANGE TERMIJNDOELSTELLING TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER - 23 DECEMBER 1994 VAN MALAFIDE NAAR BONAFIDE ASPIRATIES - 23 DECEMBER 1994 UW REACTIE OP MIJN SCHRIJVEN 10.8911 TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 27 DECEMBER 1994 NIEUWJAARSKAART TER ATTENTIE VAN DE HEER EN MEVROUW VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE - 27 DECEMBER 1994 BRIEF 100 INZAKE ONTWIKKELINGSTAKEN IN HET NOORDEN DES LANDS - 28 DECEMBER 1994 DERTIGDUIZEND GULDEN VOOR MIJN INFORMATIE TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN

CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1995