AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING. Drs. E.H. Halbertsma. Koningin Astridboulevard 23. 2202 BJ NOORDWIJK. Nijmegen, 14 december 1994.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Ik heb er behoefte aan om in de komende maanden weer eens een gesprek met je te hebben. Gedurende de afgelopen jaren, waarin wij geen contact hebben gehad, heb ik veelvuldig mijn hersenen gebroken over de vraag wat Gijs van Amstel in juni 1991 heeft bedoeld met "ontslag om zwaarwichtige redenen". Ik heb achteraf vastgesteld dat in het beeld dat ik toendertijd van de situatie had de term "ontslag om bedrijfseconomische redenen" op zijn plaats zou zijn geweest. Het is voor mij een zeer zware klus gebleken een tipje van die sluier op te kunnen lichten binnen het kader van volledige vertrouwelijkheid en geheimhouding. Met jou heb ik mijn koers uitgezet en met jou heb ik in deze mijn primaire commitment. Vandaar dat ik jou ook hiermee als eerste rapporteer. Mijn Cervantesplannen wil ik doorzetten, maar ik wil absoluut geen criminelen in mijn organisatie en die zijn er helaas nog binnen het Nederlands-Spaanse/Zuid-Amerikaanse bedrijfsleven. Maatgevend zijn voor mij de normen en waarden zoals die ook door Don Miguel de Cervantes zijn uitgedragen en door mij worden gedeeld. Dat is voor mij de basis voor een toekomstige Nederlands-Spaanse samenwerking. Het is een kwestie van lange adem, maar als ik in leven kan blijven en, zoals jij me in juni 1991 zei, kan blijven eten, dan denk ik dat het de investering dubbel en dwars waard is. De activiteiten van de Stichting Cervantes Benelux zijn vanaf 28 april 1993 "om zwaarwichtige redenen" stopgezet. Ik ben echter van mening dat die trein moet doorrijden. Ik zoek derhalve naar uitbreiding van het bestuur uit de sectoren bedrijfsleven, onderwijs cultuur en wetenschap, economie, justitie en buitenlandse zaken. Eén van mijn favoriete kandidaten zou Prof. Dr. B. Smalhout zijn, zoals gemeld aan jou in mijn brief van 24 oktober jl. In ieder geval ga ik slechts in zee met mensen die meer dan honderd procent integer zijn. In die brief voorspelde ik je dat "de fundamentele waarden van onze democratie op haar grondvesten zouden komen te trillen". Dat proces is thans in volle gang getuige bijgaande bijlage met titels van artikelen m.b.t. de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in Nederland en straks daarbuiten. Ik kan me er wel een beeld van vormen waarom jij hebt laten weten dat wij geen contact meer zouden kunnen hebben. Ik raad je met klem aan op korte termijn eens te praten met Tjitse Breuker uit Groningen. En neem daar de tijd maar voor. Hij zal je veel kunnen vertellen. En wees niet bang voor chantage. Van dat soort praktijken zal ik mij nooit bedienen en voorzover ik Tjitse Breuker heb leren kennen, hoef je dat van hem ook niet te verwachten. Hij was zeer verbijsterd toen jij in een telefoongesprek in juni van dit jaar de term "chantage" had laten vallen bij het noemen van mijn naam. Wees daar niet bang voor! Dat is volstrekt onterecht voor zover ik kan overzien en ik heb inmiddels een correspondentie van honderden pagina's met hem achter de rug. De uitgangspunten hiervan zijn jou bekend en ik heb je het eerste recht tot inzage in die correspondentie toegekend. Daar kun je je juridisch op beroepen. Ik verwacht echter van jou ook geen verborgen agenda of manipulaties. Ik vertrouw slechts op onze diepgewortelde vertrouwensrelatie, die - wat mij betreft - de jaren heeft doorstaan. Dat vertrouwen is zelfs toegenomen doordat jij tot de Baakdirectie bent toegetreden en mij uit jullie brochure en de Baakberichten is komen vast te staan dat het Ministerie van Justitie een goede klant van je is geworden en KPMG een vooraanstaande positie in het bestuur heeft ingenomen. KPMG heeft zich pro-actief opgesteld binnen het veld van de internationale FRAUDEbestrijding. Op dat punt zitten wij weer volstrekt op één lijn. Maak je ook geen zorgen over verliefdheid en dat soort dingen. Daar kunnen we nog een hele boom over opzetten. Dit punt kwam duidelijk in het medisch dossier naar voren. Ik ben van mening dat we ook hierover van gedachten moeten kunnen wisselen, met respect voor elkaars grenzen. Als men aan mij gevraagd zou hebben wat ik ervan zou vinden als jij verliefd zou zijn op mij, dan zou ik mij zeer vereerd hebben gevoeld. Daar is absoluut niets mis mee. Als dit aspect echter deel uitmaakt van mijn "ontslag om zwaarwichtige redenen", dan hoor ik dat graag van je. Ik weet heel goed grenzen te stellen en grenzen te respecteren. Dat neemt niet weg dat jij voor mij een inspirerende factor blijft. Ik zou me zelfs schamen om dat te ontkennen. Ik ben me zeer goed doordrongen van de gevolgen die een discussie omtrent dat thema voor jouw positie kan betekenen. En dan moet ik even denken aan een van onze discussies "samen onderweg in de auto" over risico's nemen. Het risico dat men jou zou kunnen verwijten dat je iets met mijn huwelijksproblematiek te maken zou hebben kan gevoegelijk naar het rijk der fabelen worden verwezen. Gisteravond kreeg ik de nieuwe vriend van mijn ex-vrouw aan de telefoon toen ik mijn kinderen belde. Sinds mijn melding aan jou van mijn persoonlijke probleem hebben wij geen persoonlijk contact gehad. Ook in deze situatie heb je volstrekt correct gehandeld. Ik heb daarvoor het grootste respect. Ik moet even denken aan het respect dat je ooit naar mij toe hebt uitgesproken. Vriendschap Wat dat betekent heb ik in de afgelopen jaren ervaren. Als ik mijn Lions-vrienden niet had gehad, was ik er niet meer geweest. So simple is that. Lees het boek Operatie Delta van Van Es en Middelburg er maar eens op na en zie in welke lokaties zich de activiteiten van de misdaadsyndicaten zich afspeelden en waar en wanneer het eerste IRT actief werd. Ook in dit kader begrijp ik nu waarom je geen contact met me kon hebben. Graag zou ik je nu dit boek toesturen, maar ik respecteer je verzoek om geen cadeaus meer te versturen. Eén van mijn belangrijkste cadeaus aan jou was mijn 'Compás de FRIGILIANA', het kompas dat aangeeft dat we de neuzen in dezelfde richting hebben. Er rust thans op jou en Winnie Sorgdrager een zware verantwoordelijkheid die volledig door mij wordt ondersteund. Wees daarvan overtuigd. Ik verwacht graag van jou een uitnodiging voor een volgend gesprek. Je kunt wat mij betreft lokatie, tijdstip en agendapunten aan mij doorgeven. Neem er rustig de tijd voor en ga niet over één nacht ijs. Ik wens je echt van harte heel fijne kerstdagen en tot ziens.

P.S.1. Ook jouw opmerking over de 'spin in het web' was een voltreffer; P.S.2. Ik las in de Telegraaf van 5 december een artikel van Annet de Jong over "sexuele intimidatie". Als het "onze Annet" is vind ik het een handige vondst van haar om zo een probleem in de wereld te helpen dat er niet is en op die wijze aan het werk te komen. Ik vind dit echter wel oneigenlijk. Mannen en vrouwen worden op die wijze steeds verder uit elkaar gedreven. Dit kan ik niet ondersteunen. Waar blijven zo de hogere idealen in de man-vrouw-relatie? Die normen worden door de autrice kennelijk nog sterk onderschat.

Bijlage: Artikelen m.b.t. misdaadbestrijding in de EU (na 24-10-94): Beurs gepikeerd door zwijgen CRI over infiltratie-onderzoek (o.a. m.b.t. de Lissense makelaar Harry Mens, Enhobel/NOORDWIJK), De Telegraaf 24-10-94; Infiltratie door drugmafia op beurs, De Telegraaf 24-10-94; Drie zaken panklaar voor justitie (actie recherche sinds augustus vorig jaar), AD 24-10-94; Vijf arrestaties voor cocaïnehandel, AD 24-10-94; 'Drugsbende poogde politie te chanteren', De Volkskrant 25-10-94; Afspraken met Parijs over drugs, AD 25-10-94; 'Natuurlijk wordt er belegd met zwart geld', AD 25-10-94; Golf van verdachte transacties gemeld, AD 25-10-94; Toezichthouders verrast over 'beurscriminelen', De Gelderlander 25-10-94; Zaktelefoon stoort medische apparatuur in ziekenhuizen - Inspectie adviseert verbod, De Gelderlander 25-10-94; Politie wint slag tegen drugbendes (De politie spreekt van een van de grootste successen die ooit behaald zijn in de drugsbestrijding in Zuid-Nederland), De Gelderlander 26-10-94; Bewaking Koninklijk Huis raakt documenten kwijt, AD 26-10-94; Politie rolt drugbende op, AD 26-10-94; Antillen krijgt meldpunt zwart geld, AD 26-10-94; Tien jaar geëist tegen spil drugbende (Enschede), AD 26-10-94; Het dossier van de platte cipier, deel 2, De Telegraaf 29-10-94; Kwart bedrijven dupe van normvervaging personeel, De Financiële Telegraaf 29-10-94; Nieuw IRT rolt drugsbende op, AD 29-10-94; FRAUDE neemt toe bij ondernemingen, AD 29-10-94; Westbrabantse bende opgerold, AD 29-10-94; Overleg over infiltratie van criminelen in het bedrijfsleven, AD 29-10-94; Surinaamse toko's centra coke-handel (Da Costakade), De Telegraaf 29-10-94; Lik-op-stuklijn in ROTTERDAM, AD 29-10-94; Bom cel ingesmokkeld via bewaarder, De Telegraaf 31-10-94; Deel Veluwe zonder stroom na explosie in verdeelstation, De Telegraaf 31-10-94; Controleurs stoppen asielsmokkel naar Canada op Schiphol, De Telegraaf 1-11-94; Gestolen pistolen in Ierland gevonden, De Telegraaf 1-11-94; Een bad bij kaarslicht, AD 1-11-94; Overlast junks bij Perron Nul voorbij, De Gelderlander 2-11-94 - Het eerste zichtbare resultaat; Forse kritiek op arresten Hoge Raad over chemisch afval, De Gelderlander 4-11-94; CBA staat op springen, De Telegraaf 5-11-94; Winnie weet van wanten, De Telegraaf 5-11-94; Foute cipier was in dienst 'Octopus', De Telegraaf 5-11-94; Van vrije verstrekking tot repressie: Zürich vecht vertwijfeld tegen drugs, Gelders Dagblad 5-11-94; Nederlander krijgt 12 jaar Spaanse cel, De Telegraaf 8-11-94; Melkert krijgt steun kamer na kritiek op arbeidsbureaus, De Telegraaf 8-11-94; Vervolging Van Thijn onwaarschijnlijk, maar mogelijk, Gelders Dagblad 10-11-94; Retour Den Haag, Ed van Thijn; Bijlmerbajes, broeinest van corruptie, De Telegraaf 12-11-94; Eis van vier jaar vanwege handel in cocaïne, Gelders Dagblad 12-11-94; GSM-telefoon nu ook geweerd op beursvloer, De Telegraaf 12-11-94; Topadvocaat Van der Goen ontkent banden met hasj-syndicaat, Gelders Dagblad 11-11-94; Utrechtse OM bepleit landelijke regels voor inkijkoperaties, AD 12-11-94; Justitie twijfelt aan functioneren IRT's, AD 12-11-94; SUPERFRAUDE in BRUSSEL, AD 12-11-94; Colombia bereid te praten met drugsbazen, De Volkskrant 14-11-94; Politie doet grote cocaïnevangst (in Breda), De Volkskrant 14-11-94; FRAUDE-controle bij ambtenaren, De Telegraaf 14-11-94; 'Doodstraf kan in 21e eeuw terugkomen', De Telegraaf 15-11-94; Roep om wet tegen mafia in de bouw, De Telegraaf 21-11-94; Nederlandse drugverdachte aan Engeland uitgeleverd, De Telegraaf 19-11-94; Operatie Delta, Bart Middelburg en Kurt van Es; 'Wapen drugdealer fiscaal aftrekbaar', De Telegraaf 23-11-94; "Het Rijk van Hasj en Weed", TV-programma Impact van de VARA, 24-11-94; Twaalf jaar cel en miljoen boete voor drugbaas, De Telegraaf 25-11-94; Toch vitale info over misdaad op gestolen diskette, De Telegraaf 25-11-94; "Deadline, de gestolen diskettes van OvJ Valente" TROS TV (interactief) Jaap Jongbloed 25-11-94; De prijs van gedogen, De Telegraaf 26-11-94; "Sonja" gesprek met o.a. Ernst Hirsch Ballin VARA TV, 26-11-94; Pitbull en revolver niet langer aftrekpost, De Telegraaf 29-11-94; Rechtbank complete vesting bij zaak Octopus-syndicaat, De Telegraaf 30-11-94; Eerste biedingsboek voor GSM-licentie aangemeld, De Telegraaf 30-11-94; Octopus-trio vrij dankzij verzwegen politie-inbraken, De Telegraaf 1-12-94; Gerechtshof eist openheid politie, De Telegraaf 5-12-94; Gelderse politie onderschept 18 ton marihuana (in Wernhout bij Zundert, wederom Breda, ook verpakt in vaten met vruchtesap, rel. Telegraafartikel 29-10?), De Gelderlander 5-12-94); Hof vraagt om overzicht van methoden politie, NRC 5-12-94; Kamer wil opheldering over onrust bij justitie, NRC 5-12-94; Wie is de baas?, De Telegraaf 6-12-94; Justitiedrama, De Gelderlander 6-12-94; Kamer: opheldering Sorgdrager over diefstallen bij justitie, De Gelderlander 6-12-94; Marihuanavangst in Andijk, De Telegraaf 6-12-94; Kamer geschokt over rol van politie bij bestrijding misdaad, De Telegraaf 6-12-94; Octopus-syndicaat weer in de aanval (Mr. J. Willems sprak afgelopen weekend zelfs van een 'ondermijning van de rechtsstaat'. Zie mijn brief aan jou d.d. 24-10-94: "De fundamentele waarden van onze Nederlandse democratie zullen binnenkort op hun grondvesten komen te trillen"), De Telegraaf 6-12-94; Peper pompt extra geld in junkenzorg (dominee Visser, perron nul, onder curatele), De Telegraaf 6-12-94; Mafia dringt door in hart van justitie, De Telegraaf 7-12-94; Rechtsgevoel bereikt dieptepunt, De Telegraaf 7-12-94; Heroïnevangst van 124 kg in Thailand, De Telegraaf 7-12-94; Getuige mishandeld in zaak Charles Z., De Telegraaf 7-12-94; OM beveiligt werkplek en functionaris, Gelders Dagblad 7-12-94, met dank aan de redactie voor het gratis en ongevraagd verstrekken van dit nummer, alsmede van de nummers van 5, 10, 11 en 12 november 94; Valente vormde doelwit van aanslagen, Gelders Dagblad 17-12-94; Nijmegen volgens Duits cursusboekje puur crimineel, Gelders Dagblad 7-12-94; Charles Z. bestuurde zijn drugimperium zelfs vanuit de gevangenis, met autotelefoon, De Gelderlander 8-12-94; Aantal misdrijven groeit fors, De Gelderlander 8-12-94; Vergrote Europol, De Gelderlander 8-12-94; Politie weigert gestolen diskettes terug te nemen, De Gelderlander 8-12-94; Politie-enquete voorlopig achter gesloten deuren, De Gelderlander 8-12-94; Octopusbende wilde Valente doodrijden, De Telegraaf 8-12-94; Parlementaire enquetecommissie blundert nu al, De Telegraaf 8-12-94; Politie besteedde inkijkoperaties uit, De Telegraaf 8-12-94; Aanpak, De Telegraaf 8-12-94; "Foutje" (Rob Hoogland), De Telegraaf 9-12-94; Justitie-top mogelijk door mafia beloerd met telescoop, De Telegraaf 9-12-94; Italië in Amsterdam (wederom een uit mijn hart gegrepen artikel van Professor Smalhout), De Telegraaf 10-12-94; Mr. Oscar was ook meester witwasser, De Telegraaf 10-12-94; Nieuw IRT pakt superdrugbende (voltreffer van de Amsterdamse politie), De Telegraaf 12-12-94; Sorgdrager roept politie tot de orde, De Telegraaf 13-12-94; Kwetsbaar, De Telegraaf 13-12-94; Onrechtmatig, De Telegraaf 13-12-94; Ik kan onmogelijk van je verwachten dat je al deze artikelen leest, maar het geeft wel een indicatie van het resultaat van de discussies die wij samen hebben gevoerd. Hoogachtend, Johannes L. van der Heijden. P.S. Over mijn ideale "Delta" wil ik ook nog van gedachten wisselen..

13 MEI 1995 STANDVASTIGHEID TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA