Nijmegen, 3 maart 1994. Beste Ger, Dank voor je brief van gisteren en je bereidheid een afspraak te maken voor een gesprek. Gezien de historische gevoeligheid van de materie en de invloed hiervan op mijn gezondheid neem ik mij voor je voorstel te bespreken met mijn behandelend team van het Sint Radboudziekenhuis. Alvorens een afspraak voor een gesprek te maken stel ik het zeer op prijs de j.i. plausibele redenen te vernemen op grond waarvan het je niet zinvol voorkomt mijn verzoek vervat in mijn brief van 26 januari jl. in te willigen. Wellicht is het ook zinvol op papier te zetten op grond van welke bijdragen van mijn kant ik gedurende de periode 1979-1987 het volledige vertrouwen van mijn medeaandeelhouders heb mogen genieten als directeur van respectievelijk FSI en NIOW-Talen. Het lijkt mij eveneens zinvol voor een gesprek een agenda samen te stellen. Een schriftelijke reactie zie ik graag van je tegemoet.

15 MAART 1994 PSYCHOSOMATISCHE TOESTAND TER ATTENTIE VAN G.P. BOOGAARD

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN