J.L. van der Heijden. Zwanenveld 91-21. 6538 SH NIJMEGEN. TELEFAX. Bestemd voor: De Telegraaf. Afzender : J.L. van der Heijden. Datum: 8 december 1994. Aantal pagina's: 1. VALSE START ENQUETECOMMISSIE Met ontzetting volg ik ruim anderhalf jaar de berichtgeving m.b.t. de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Eindelijk is het dan zover. De commissie Van Traa is haar werkzaamheden begonnen. Het eerste besloten overleg is al via de radio uitgezonden. Het is een merkwaardig verschijnsel in deze samenleving dat men zich met name druk maakt over opsporingsmethoden van de politie terwijl criminele organisaties systematisch gedurende de afgelopen jaren met behulp van de hoogst geavanceerde technieken hebben getracht de fundamentele verworvenheden van onze democratie om zeep te brengen. Al in mei van dit jaar heeft de directie van de Centrale Recherche Informatiedienst een waarschuwende vinger uitgestoken door bekend te maken dat er meer dan 100 professioneel georganiseerde misdaadorganisaties in ons land werkzaam zijn. Ik maak mij grote zorgen over de voortgaande verloedering van onze Nederlandse samenleving en de onmacht van de Nederlandse democratie om hier een afdoend antwoord op te vinden. Het is toch pure waanzin dat een Nederlandse samenleving zich druk maakt over opsporingsmethoden van de politie, terwijl dit land wordt geteisterd door criminele bendes die door middel van systematische vergiftiging van onze kinderen met behulp van hasj, cannabis, XTC, cocaïne en heroïne de toekomst van onze westerse beschaving om zeep aan het helpen zijn. Het tv-programma Impact van 25/11 met de titel: "Het rijk van hasj en weed" spreekt hierover boekdelen. De reportage geeft een beeld van de florerende bedrijfstak van de drugshandel in Nederland. Het is verbijsterend om te zien hoe de Nederlandse burgers worden "getild". Miljarden gaan in die "bedrijfstak" om. Zelfs de energie voor het kweken van "nederwiet" wordt aan de gemeenschap onttrokken zonder enige recompensatie aan hen die zich dagelijks in het zweet en de stress werken om er zorg voor te dragen dat deze Nederlandse gemeenschap nog een beetje geld in de schatkist krijgt. Mijn naamgenoot (Frans Jozef) Van der Heijden, CDA-fractielid in de Tweede Kamer, noemt de diefstal van de floppies van Valente een megablunder van de eerste orde. Op dat moment wist hij echter niet dat de goede man al lange tijd in een bedreigde situatie verkeerde. En Valente zal heus niet de enige zijn in dit land. De opsporingsmethoden van de politie als eerste punt op de agenda van de commissie Van Traa is natuurlijk de wereld op zijn kop. Een volksvertegenwoordigster van D'66 verklaarde in het NOS-journaal nog met een ernstig gezicht: "Het is toch normaal. Eerst komt het delict en dan pas de vervolging". Het oude beginsel dus van "als het kalf verdronken is dempt men de put". Een dergelijke denkwijze verhindert een pro-actief beleid dat er op gericht dient te worden verdere escalatie van de huidige - nooit in de geschiedenis vertoonde - crisissituatie te voorkomen. De commissie Van Traa dient zich eerst te bezinnen over de vraag hoe de georganiseerde misdaad uit onze samenleving kan worden gebannen. Vervolgens kunnen dan de gehanteerde politiemethoden worden besproken. De politie zal nu zelf wel zo wijs zijn om te bezien wat verantwoord is en wat niet. Minister Sorgdrager heeft daartoe nu al aanzetten gegeven. Wanneer het geblunder bij de Nederlandse overheid zich doorzet ben ik geneigd het vertrouwen in de Nederlandse democratie op te zeggen. En beschouw dat maar als een zeer ernstige aangelegenheid. Johannes L. van der Heijden.

9 DECEMBER 1994 FAXBERICHT VAN GISTEREN 8 DECEMBER 1994 TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF