Nijmegen, 23 december 1994 Beste Tjitse, Dit is de allerlaatste brief vóór brief 100. Op het politieke terrein meld ik je een moment van Victorie. De regering van Berlusconi heeft vandaag de laatste dag van haar geschiedenis meegemaakt. Een betere kerst kunnen we ons niet wensen. Het opkomend fascisme in de Europese Unie heeft vandaag een zeer gevoelige nederlaag geleden. Het is belangrijk dat we dat zo houden. Ik vind het van het grootste belang dat de invloed van dat soort groeperingen wordt teruggedrongen tot voorbij de zuidrand van Rome. Hier begint het gebied van de "Mezzogiorno". Ik neem aan dat je hieruit als cultureel antropoloog kunt opmaken dat ik ook wel een redelijk beeld heb van de politieke situatie in dat gebied. Ook daar heb ik mijn ogen de kost gegeven. De combinatie van zakelijke belangen, zoals Silvio Berlusconi die had met Fininvest, en de belangen voor het Italiaanse volk, is volstrekt met elkaar onverenigbaar. Het verbaast mij dan ook op geen enkele manier dat zijn regering is gevallen. De meerderheid van het Europese volk is zich het trauma van het fascisme nog tot op het merg bewust en ik ben er gelukkig mee dat Wij Europeanen met dit soort ontwikkelingen geen genoegen meer nemen. De Liga Nord mag het voor mij weer voor het zeggen krijgen, maar de invloed vanuit Zuiditaliaanse kringen dient te worden gematigd. Die invloed is niet gering. De familie Corleone heeft zich in de loop van de jaren op een onovertroffen manier meester van de wereldeconomie weten te maken. Dit lijkt bijna een huldebetoon. Ik ben zelfs geneigd de term 'mafia' (malafide aspiraties) en 'bofia' (bonafide aspriraties) ter discussie te stellen op grond van de realiteit die we in deze samenleving thans onder ogen moeten zien. Wat zijn de belangen die vanaf nu en in de eenentwintigste eeuw de boventoon gaan voeren? Ik ben persoonlijk geneigd de mafia een tijdje in de wachtkamer te laten zitten om te laten nadenken op welke wijze zij zich zelf kunnen transformeren tot 'bofia'-mensen. Zelfs daar geloof ik in. Iedereen zal mij voor gek verklaren, maar de geschiedenis zal het uitwijzen. Ik ben ervan overtuigd dat de macht van de 'georganiseerde criminaliteit' op korte termijn zal worden teruggedrongen tot gebieden als Zuid-Italië, Sicilië en Colombia. Onze invloed daarin zal gigantisch zijn. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben er ook van overtuigd dat de Nederlandse samenleving op dit punt een wereldmiddelpuntvliedende invloed zal hebben. De reden/oorzaak is vrij simpel: wij hebben alle gevolgen van de invloeden van misdaadorganisaties ondergaan en het Nederlandse volk pikt het gewoon niet langer. Wíj hebben het offensief geopend en de grenzen zullen duidelijk worden gesteld. Het vrije personenverkeer zal binnen de EU vanaf vandaag slechts toegestaan zijn binnen de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Portugal. Reken er maar op dat dat een achtergrond heeft en ik sluit niet uit dat mijn correspondentie met jou en de Baakdirectie daarvan deel uitmaakt. Ik had vanavond mijn ex-vrouw aan de telefoon. Ook haar had ik tussentijds van de politieke ontwikkelingen op de hoogte gebracht, zoals je weet, en het was opvallend dat zij al mijn statements accepteerde. We hebben zelfs gesproken over de indeling van de kerstdagen m.b.t. de behoeften van 'Peter', haar nieuwe partner, en ons beider kinderen. Mijn kennismaking met haar 'Peter' zal nog wel iets van mij vergen, maar ik voel mij thans hiertoe zelfs bereid. Ik heb op dit moment geen enkel gevoel van wrok. NIETS. Het is zelfs zo dat ik nog steeds het gevoel heb dat we aan het begin van een nieuwe tijd staan, waarvan jij en ik voor een groot stuk aan de basis staan. Vanavond is via de tv ook het bericht overgekomen dat Justitie van Amsterdam een officiële huiszoeking heeft vericht bij journalist Peter de Vries wegens heling van de floppies van Mr. Valente. Ik ben het hiermee volstrekt eens. De Vries heeft voor mijn gevoel mensenlevens in gevaar gebracht door die confidentiële informatie te onthullen. Ik leef echter nog en Berlusconi heeft zijn ontslag aangevraagd. Dus er is nog hoop. Ik ben echter van mening dat de huiszoeking bij De Vries terecht is geweest. Hij heeft niet te bepalen wat er voor het juridisch onderzoek van belang is. Dat kan hij het beste aan Justitie overlaten. Ook de inhoudelijke publikatie van de floppies van Valente betekent voor mij een deficiet voor de Nederlandse democratie. De politie is ook bij de TROS binnengevallen. Is dat het Hilversumse tv-station dat op het punt stond om haar onderzoeksteam naar Groningen te sturen op de dag dat je met Jan Wilzing contact hebt gezocht? Dit is slechts een vraag. Je kent mijn standpunten. In het tv-programma 'Kenmerk' werd vanavond een reportage verzorgd over de Stichting WeerWerk in Leiden. Ik vraag me af of dit de voortzetting is van de Stichting 'WickerWork', die ook bij de KvK in Leiden stond ingescheven in 1992. Leuk werk voor je dat direct aansluit bij jouw problematiek m.b.t. Maris/Nieuw Elan/Melkert. Ik ben echt zeer benieuwd naar je reacties. Voor mijn gevoel hebben jij en ik een 'Europese slag' gewonnen. Laat maar eens horen hoe jij daarover denkt. Ik stel voor ons volgende gesprek te hebben in Huis te Eerbeek. Van daaruit kunnen we de landgoederen van de Van der Heijdens van Baak van Doornenburg bezoeken. Je kunt wat mij betreft ook tijdstip en agendapunten vooraf aan mij doorgeven. Ik wil dan wel zorgdragen voor de verdere organisatie van het verblijf. Ik verheug mij op ons begin van het historische jaar 1995. Fijne kerstdagen. Deur, telefoon, fax en brievenbus staan voor jou open. Die anderen volgen wel. Hartelijke groet.

27 DECEMBER 1994 BRIEF 100 INZAKE ONTWIKKELINGSTAKEN IN HET NOORDEN DES LANDS