J.L. van der Heijden De weledele heer J.J.Th. Stoutjesdijk. Postbus 1067. 6501 BB NIJMEGEN. Nijmegen, 12 november 1994. Geachte heer Stoutjesdijk, Op advies van de Minister van Justitie in een door haar persoonlijk aan mij gericht schrijven d.d. 7 november jl. - haar kenmerk 465877/294/GS - verzoek ik u mij de resultaten te berichten van het onderzoek dat terzake van mijn aangiften d.d. 27 april 1993, en de periode nadien, is ingesteld.

In de periode april/mei 1993 had ik persoonlijk contact met de heer Wim Janssen. Op 2 november j.l. bezocht ik het bureau Dukenburg i.v.m. de diefstal van de agenda van Hare Majesteit. Ik heb begrepen dat de heer Janssen ziek is. Ook heb ik vernomen dat er een nader onderzoek is ingesteld. De Minister heeft mij medegedeeld zich in de regel niet met individuele zaken bezig te houden. Derhalve hecht ik er zwaar aan van u een rapportage te ontvangen m.b.t. het verrichte onderzoek en de resultaten hiervan, o.a. ten aanzien van aanhouding van verdachten en vaststelling van hun identiteit. Indien nodig zal ik uw informatie behandelen onder condities van stricte geheimhouding. Hoogachtend, J.L. van der Heijden.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

BRIEVEN 94/02500-102

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN