23 december 1994. Betreft: Uw reactie op mijn schrijven 10.8911. Geachte redactie, Ik dank u voor de correcte afhandeling van mijn ingezonden stuk. Uit tal van publikaties nadien is mij gebleken dat u het signaal hebt opgepakt. Dit getuigt van journalistieke moed. Wellicht kan ik als Nederlandse 'don Quijote' nog eens ooit een beroep op u doen. Ik wens u prettige feestdagen in een iets veiliger Nederland.

24 APRIL 1995 KASTELENROUTE VAN VORDEN