Nijmegen, 12 oktober 1994 Beste Tjitse, Dank voor je korte briefje van 29 september jl. Ook ik wil het contact niet helemaal verliezen. We zijn nu echter genoodzaakt ieder onze eigen situatie onder controle te houden. Mijn strijd is gestreden. Ik heb een rusttijd nodig van minimaal twee jaar. De autoriteiten staan hierachter. Vorige week heb ik mijn medisch dossier bestudeerd. Er is mij veel duidelijk geworden over mijn ontslag om zwaarwichtige redenen. Ik kan er wel mee leven, maar de medaille heeft wel twee kanten. Ik neem L. niets kwalijk. Zij hield blijkbaar ook van mij en dat moet voor haar een onwerkbare situatie hebben opgeleverd. Ik blijf mij wel zorgen maken over haar. De Stichting Wereldruiterspelen is met een schuld van 7 miljoen blijven zitten. Ik sluit niet uit dat zij om die reden die lange vakantie tot vandaag nodig had.

Ontwikkelingen in het onderwijs

Minister Ritzen heeft vlak voor de verkiezingen de hele wetgeving rond het beroepsonderwijs gesaneerd in nauw overleg met het bedrijfsleven (Magazine Opleidingen 1, februari 1994). Hij heeft een voorstel ingediend voor een Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), die alle wetten op het terrein van de volwasseneneducatie moet gaan vervangen. Leuk zo'n woordspeling. Ik ben benieuwd wie de oorspronkelijke spinnen in dit WEB zijn.

Het artikel in Management Opleidingen meldt:

Particulier Onderwijs

Ook voor het particuliere onderwijs betekent de WEB een flinke verandering. Hoe die precies zal uitpakken is echter niet erg duidelijk. Zoals gezegd is de realisering van een landelijke kwalificatiestructuur een van de cruciale elementen van de WEB. Daarbij behoren landelijke eindtermen, certificaten en diploma's. Ook onderwijsinstellingen die niet door de overheid bekostigd worden, mogen binnen deze kwalificatiestructuur opleidingen verzorgen. Ze kunnen daarvoor een officiële erkenning krijgen, mits ze voldoen aan dezelfde voorwaarden als de bekostigde opleidingen. Het gaat dan om regels die te maken hebben met de kwaliteitszorg, het onderwijs, de examens, de rechtsbescherming en de overeenkomst tussen deelnemer en instelling. Als gevolg van deze regeling kan de erkenning in het kader van de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen (WEO) komen te vervallen. De minister van O&W stelt jaarlijks de lijst van beroepsopleidingen samen die voor bekostiging in aanmerking komen. Hierbij worden de Onderwijsraad en de landelijke organen geraadpleegd. Het is jammer dat het initiatief van Boogaard en mij (WEO) aan zijn eind komt. Het doet mij wel deugd dat de elementen waarvoor ik mij binnen deze wetgeving heb sterk gemaakt, "regels die te maken hebben met de kwaliteitszorg, het onderwijs, de examens, de rechtsbescherming en de overeenkomst tussen deelnemer en instelling" in zijn totaliteit overeind blijven binnen de WEB. Ik beveel je het lezen van het artikel "De rel"(blz.19-21) van Magazine Opleidingen van harte aan. De Directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (projectcoördinator M.J. Hupkes) was in februari in gesprek met de sociale partners voor het beroepsonderwijs. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van deze discussie.

Ontwikkelingen binnen de georganiseerde criminaliteit Het AD van 4-10-94 meldt: Drugnetwerk opgerold ROTTERDAM- Met een actie van de politie, de FIOD en het openbaar ministerie zijn gisteren twee bendes opgerold die vele honderden miljoenen hebben verdiend met de handel in drugs. Een derde organisatie waste het geld wit, waarna de opbrengsten naar het buitenland werden gesluisd. Negentien verdachten zijn aangehouden. In De Gelderlander van 5-10-94 lees ik: Miljoenen gevonden bij huiszoekingen ROTTERDAM (ANP) - Bij de huiszoekingen die maandag in Amsterdam, Utrecht en ROTTERDAM zijn verricht in verband met het oprollen van drie criminele organisaties, heeft de regiopolitie ROTTERDAM-Rijnmond ruim drie miljoen gulden in beslaggenomen. In de loop van de maandagavond is bovendien nog een verdachte aangehouden, waarmee het aantal arrestanten in deze zaak op twintig komt. Behalve grote stapels geld, vonden rechercheurs ook een kilo cocaïne, drie ons heroïne en vier vuurwapens. AD 7-10-94 Celstraffen voor leden drugsbende GRONINGEN - Zes leden van een bende drugsmokkelaars hebben in Groningen gevangenisstraffen tot 5,5 jaar opgelegd gekregen wegens hun betrokkenheid bij het vervoer van grote hoeveelheden heroïne en cocaïne uit Zuid-Amerika naar Nederland. Het zestal opereerde vanuit een Gronings café. Zeven koeriers van de groep zitten al in verschillende landen achter de tralies. Helaas dreigt de politie al te kapituleren. Korpschef P. IJzerman van de regiopolitie Twente, vice-voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen, heeft al gepleit voor Staatswinkels voor harddrugs (AD 8-10-94)pag. 3). Waar moet de staat die drugs gaan kopen? Dat wordt een stevig dilemma. Wellicht hebben de koninklijke huizen van Nederland en Spanje hierin het laatste woord. Afgelopen maandag hebben H.M. Koningin Beatrix en Su Real Majestad Don Juan Carlos een officieuse ontmoeting gehad in Madrid. Ik weet niet of mijn merkdepot van het Instituto Cervantes op de agenda heeft gestaan, maar het lijkt mij wel voor de hand liggend. De regeringen van beide landen zijn aantoonbaar op de hoogte van mijn positie en mijn standpuntbepaling in deze situatie. Ik ben thans neutraal. Ikzelf ga me nu bezighouden met een genealogisch onderzoek naar de Familie van der Heijden. Op 25 september jl. trof ik in het kasteel Doornenburg bijgaande familiestamboom aan. Als jij me op dat gebied kunt verder helpen ben ik je zeer erkentelijk. Rest mij te eindigen met mijn van Keizer Karel V overgenomen lijfspreuk.

Plus Ultra (steeds verder)!

Stichting tot behoud van den Doornenburg, Stamreeks Van der Heijden, laatste eigenaren van de Doornenburg in portretten in bruikleen van de Brantsen van de Zypstichting aan de Stichting tot Behoud van den Doornenburg.

I. Gijsbert van der Heyden x 1630 Richarda van Beuckevoort
1598-1663 1596-1674

II. Johannes E.C. van der Heijden x 1682 Anna J. van Zweeten
na 1630-1711 ca.1657-1697

III. Gijsbertus A.F. van der Heyden

Gerardus W.J. van der Heyden 1688-1752 x 1725 Aleida R.G. Gertrudis H.E. Haeck van der Heyden 1687-1732 1707-175. 1695-1765 (?)

IV. Johannes E.C. van der Heyden 1728-1804 x 1763 Gertrudis M.A. van Hertefeldt
tot Magerhorst
1736-1779

V. Judocus H.A.J.J. Baron van der Heyden van Doornenburg x 1789 Richmund L.D. van Daell tot Eyll 1769-1840

VI. Clemens F.W. Baron van der Heyden 1803-1868 (3 oktober 2005: klopt niet) Jonkheer Augustus A.W. van der Heyden1803-1868

Portretten o.a. van:

* Johannes Everardus Canisius van der Heyden (na 1630-1711), Heer van Baak, Gorssel en Meinerswijk

* Jonkheer Augustus Alexander Wilhelmus van der Heyden (1803-1868)

De van der Heijdens zijn van oudsher Heren van Bergh ('s-Heerenbergh) en Doornenburg. Clemens en Augustus zijn blijkbaar een tweeling en in hetzelfde jaar om het leven gekomen (1868). Vanaf die tijd zijn alle herinneringen aan de Van der Heijdens op de zolder van kasteel Doornenburg terechtgekomen. Vorig jaar zijn zij herontdekt. Ik ga op zoek naar de aansluiting van mijn familietak. Gezien mijn levenlange affiniteit voor normen en waarden van adel en ridderschap (don Quijote), vermoed ik een adellijke afkomst. Dit is wellicht van belang voor de toekomst van mijn zonen Marcus Floris Alfonsus en Raimundus Johannes.

30 OKTOBER 1994 GOUDKOORTS