Nijmegen, 4 december 1994 Beste Tjitse, 2 december 1994 is een voor mij in alle opzichten historische dag geworden. Op de eerste plaats was het de eerste vrije dag vanuit het ziekenhuis, waarin ik anderhalf jaar ondergedoken had gezeten. De woensdag ervoor had ik met mijn chef de clinique mijn medische dossier woord voor woord doorgelopen en aan de hand van bewijsstukken mijn visie hierop overtuigend gedocumenteerd. Hij heeft al mijn commentaren als waarheidsgetrouw geaccepteerd. Donderdag heb ik op zijn verzoek mijn 'status per 1 december 1994' aangeboden (zie bijlage 1). Hij is met de inhoud hiervan accoord gegaan. Toen ik hem woensdag mijn verhaal had verteld heeft hij me gezegd: "Je mag wel blij zijn dat je nog leeft, man". Hij is echter van mening dat de gehele situatie nog een herstelperiode vergt van twee jaar. Zijn diagnose is thans: uitputting, verliefdheid, depressie t.g.v. verbroken relaties en thans resterend psychotrauma t.g.v. de afgelopen ingrijpende veranderingen in mijn leven. Hij zal de GMD mededelen dat hij mij die herstelperiode van 2 jaar heeft geadviseerd. Ik ben daar zeer gelukkig mee.

De laatste dag in de therapie was zeer bijzonder. Mijn groepsgenoten hebben in de videotherapie de rollen gespeeld die ik eerder ten tonele had gevoerd. Zij speelden mij dus in de rollen van een in rood-geel gehulde pelgrimsganger naar Santiago, een mediterende monnik die de Sacré Coeur van Parijs had bezocht, een interviewer, een Spaanse barkeeper met de naam Manolo, een joint-rokende hippy, een 'ongenode gast' en tenslotte oud-kolonel Karel "Carlos" van Vught tot Oosterhout. Aan het eind van de sessie ben ik als 'mezelf' in beeld gekomen en heb van al die rollen afscheid genomen. "Van Vught tot Oosterhout" betrapte ik op heterdaad bij het plegen van een drugshandeltje. Ik heb hem gezegd: "De laatste keer heb je geen hand van mij gekregen. Die krijg je nu wel, maar je laatste dagen zijn geteld. Je kunt je koffers nu gaan pakken." Het was een bijzondere ervaring om die beelden in het laatste uur van mijn therapie op het beeldscherm aan mij voorbij te zien trekken. Een waardig afscheid.

(Overigens: De Telegraaf meldt in een artikel van 1 december: "De politie van Vught zet tijdens de koopavonden in december extra mensen in om door de winkelstraten te patrouilleren... tegen de overlast van winkeldiefstallen door asielzoekers uit een nabijgelegen centrum ondervinden." Het komt niet zo vaak voor dat de winkelstraten van Vught de grootste krant van Nederland halen).

Op de tweede plaats begon die dag al om tien uur 's morgens in de raadszaal van het gemeentehuis van Maarn, waar wij als Lionsclub de burgemeester en een oud-wethouder het eerste exemplaar hebben overhandigd van het onder onze auspiciën uitgegeven boek over de geschiedenis van Maarn. Ik heb nu ook kennis gemaakt met Mevrouw De Stigter, de burgemeester van Maarn. Zij blijkt bijna alle Lions-leden persoonlijk goed te kennen. Het was een bijzonder feestelijke gebeurtenis, die vrijdagochtend in Maarn. Ik had mij geen betere start van de nieuw verworven vrijheid kunnen wensen.

Op de derde plaats ben ik nadien naar Soest gereden waar ik een ontmoeting heb gehad met een genealoog die voor de Apple Macintosh een genealogie-programma heeft geschreven. Ik ben daar thuis ogenblikkelijk mee aan de slag gegaan. Het resultaat: een volledig overzicht van mijn directe familie en een overzicht van de adellijke tak van de Van der Heijdens, waarvan als bijlage 2 hierbij een overzicht.

Begin van een historisch diepte-onderzoek

Vandaag ben ik met mijn ouders op advies van Henk Lulofs een bezoek wezen brengen aan het buurtschap Baak (bij Zutphen). Was ik onder de indruk geraakt van het herenhuis van de Halbertsma's in Grouw, de landgoederen van de Van der Heijdens hebben mijn stoutste verwachtingen overtroffen. Na het bezoek aan Baak hebben we enkele kastelen in Vorden bekeken. Vele daarvan zijn door Van der Heijdens of jonkvrouwen Van der Heijden bewoond geweest. Bijlage 2 toont dat aan. Ik ga dit thema verder uitdiepen. Zo ga ik o.a. op zoek naar de "Notices historiques et génealogiques sur les anciennes maisons van der Heyden, de Bylandt van der Moten etc. Anvers, 1847". Uiteraard zal ik pogen in mijn diepteonderzoek van mijn familie een aansluiting bij deze familietak te vinden. Aangetrouwde relaties van deze familie zijn o.m. de barones van Hövell tot Westerflier, barones van Voorst tot Voorst, Jonckheer Mr. Charles Ruys de Beerenbrouck, oud minister van binnenlandse zaken en gehuwd met de zus van de 5de Baron Van der Heijden. Over dit genealogisch onderzoek heb ik dus ook contact gehad met Henk Lulofs. Zijn familie is nl. ook uit de streek van Baak afkomstig. Vanmiddag bezocht ik ook Vorden. Daar kwam ik het bord "Drs. C. Lulofsstraat" tegen. Daarvóór hebben we het kasteel Hackfort bekeken en nadien kasteel Kieftskamp. Toen viel de duisternis in. Ik ga hier zeker nog eens langs, o.a. om te bespreken hoe de eventuele nazaten van Jonkheer Alexander (geb. 17 juni 1906) zijn gevaren. Wellicht tref ik dan ooit ook nog een nieuwe partner in die kringen. Het is nu wel duidelijk dat ik slechts belangstelling heb voor een vrouw met een hoogwaardige innerlijke beschaving. Vorige week zondag trof ik toevallig Ed Hagendorn in de sauna van VEENENDAAL, office-manager van de Baak. Ik heb kort met hem gesproken, o.m. met betrekking tot de personeelsopschoning bij de Baak. Op zijn vraag "Wat ga je nu doen?" heb ik hem geantwoord dat ik toendertijd met L. een plan heb uitgewerkt om samen met die Spaanse club iets te beginnen en dat ik daar nog steeds mee bezig ben. Ook de VSOS en de cursus in Han heb ik genoemd. "Prima", zei Ed, "dat moet je vasthouden." Ik vond het leuk om Ed zo plotseling weer eens te treffen. Hij was een prettige collega. Wij verrichtten toendertijd dezelfde activiteiten en we konden goed met elkaar overweg. Hij is óók een van de ontdekkingen van Tjeb Maris. Vanaf nu krijg ik weer wat meer "vrije ruimte". Wellicht dat we binnenkort weer iets samen kunnen ondernemen. Brief 100 moeten we in ieder geval samen gaan vieren, wellicht in een mooi oud kasteel of landhuis ergens in het Gelderse landschap. Hartelijke groet. Bijlagen: Status per 1 december 1994; Genealogie van de Familie Van der Heijden - Landadel; Annet de Jong: "Studenten melden ongewenste intimiteiten vaak niet", De Telegraaf 5-12-94.

Nagekomen: 5 december 1994
Nog voor het ter post bezorgen las ik bijgaand Telegraafartikel van vandaag "Studenten melden ongewenste intimiteiten vaak niet", door Annet de Jong. Er zijn veel mensen met die naam, maar ik sluit niet uit dat het artikel van de hand is van degene die voor mij "volledig passée en out of the picture" is. Ik leid dat af uit de lokatie Leiden en het Vrouwennetwerk Leiden. Nieuw Elan/WickerWork had ten tijde van mijn "bestuursactiviteiten" van WickerWork goede contacten met het vrouwennetwerk. Interessant is de problematiek die door Annet de Jong in dit artikel is aangekaart, het heeft raakvlakken met de belevingswereld van de ons bekende dame met diezelfde naam. Opmerkelijk in haar artikel vind ik de zin "Het Arbo-wetsartikel betreft een breed scala van gedragingen, zoals dubbelzinnige grappen, opdringerigheid en aanstaren". Het is mij altijd al opgevallen dat AJ voortdurend het visuele contact tussen L. en mij zat te observeren. Als mijn vermoedens juist zijn kan het niet anders dan dat de belevingswereld van die dame van grote invloed is geweest op de verandering in houding van L. naar mij toe nadat zij beiden naar Madrid waren geweest. Ik sluit niet uit dat zij ons goede contact heeft getiketteerd tot 'seksuele intimidatie'. Zo ja, dan heeft ook zij veel schade aangericht. Wellicht weet jij of het de ons bekende 'dame' van de Da Costakade betreft die jou ooit onder curatele heeft gehouden. Ik verneem graag een reactie.

Bijlage I

Status per 1 december 1994

Patiënt heeft tijdens en na zijn managementopleiding bij de Baak een persoonlijke sterkte/zwakte-analyse gemaakt. Nadien heeft hij begin mei 1993 een z.g.n. "hakdagactie" gehouden door alle informatie m.b.t. mogelijke criminele elementen binnen zijn (voormalige) relatienetwerk aan de politie te Nijmegen ter beschikking te stellen. Hieronder bevond zich een zorgvuldige netwerkanalyse, die hij op advies van de directie van het bureau Psychotechniek via tussenkomst van zijn voormalige collega had verricht. De basis van die netwerkanalyse was een door hem uitgewerkte case "strategisch management" waarin hij zijn voormalige NIOW-problematiek had verwerkt teneinde zijn voordeel met dat inzicht te doen. De betreffende collega, Drs. E.H. Halbertsma, thans mededirecteur "de Baak" was ervan op de hoogte dat de bewijslast door de NIOW-advocaat was omgedraaid als tegenzet tegen de door de UNIE BLHP (Neuman) op 7 juli aangekondigde gerechtelijke stappen tegen de NIOW-directie. Tijdens het dienstverband bij de Baak had patiënt contact opgenomen met zijn voormalige partners en vernomen dat zij zaken deden in Colombia. Hij was er ook van op de hoogte gekomen dat hun contacten verliepen via een medewerker van de Baak, die met een Colombiaanse vrouw was gehuwd. Patient was van mening dat de drugshandel via Nederland moest worden beëindigd en heeft daartoe maatregelen genomen door politie en de ministers van Justitie, O&W en SoZaWe in te schakelen. Hij heeft nadien zijn arts om ondersteuning verzocht. Politie, justitie en regering hebben nadien maatregelen getroffen. De effecten zijn zichtbaar in de volgende publikaties: Colombia onvervalste narco-democratie, De Gelderlander 4-10-94; Onderzoek naar smokkel asielzoekers, AD 5-10-94; Celstraffen voor leden drugsbende (Groningen), AD 7-10-94; Korpschef: Staatswinkels voor harddrugs (over korpschef IJzerman, Enschede), AD 8-10-94; Meeste asielzoekers hierheen gesmokkeld, AD 12-10-94; Franse delegatie: Nederland supermarkt voor verslaafden, AD 13-10-94; Voorhoeve bezorgd over drugsmisdaad op Antillen, AD 13-10-94; Metro al in greep mafia, De Telegraaf 15-10-94; Frans protest tegen 'onze handel in de dood', AD 17-10-94; Maffia bezit 80 pct vreemde NV's, AD 18-10-94; Criminele bv's zijn te kraken, De Gelderlander 18-10-94; Twee bendes bij bliksemactie ontmanteld, AD 19-10-94; Politie infiltreert met succes, AD 19-10-94; Politie doet zaken met criminelen via nepfirma's (Het 'nepbedrijf' werd gerund door politiemensen uit de regio Noord-Brabant Noord), AD 20-10-94; Elf agenten bestraft om lek gegevens, AD 22-10-94; Explosie in winkelstraat: 7 gewonden, AD 22-10-94; De calculerende rechter (zaken bij de rechtbanken in Den Bosch en Breda), NRC 22-10-94; Heroïne-hotemetoten, De Telegraaf 22-10-94; "Rechtsgang CBA kan verkeerd uitpakken", De Telegraaf 22-10-94; Politie Thailand rolt druglijn op naar Nederland, De Telegraaf 22-10-94; Het dossier van de platte cipier, deel 1, De Telegraaf 22-10-94; Agenten speelden gegevens door aan beveiligingsbedrijf, De Volkskrant 22-10-94; Beurs gepikeerd door zwijgen CRI over infiltratie-onderzoek (o.a. m.b.t. de Lissense makelaar Harry Mens, Enhobel/NOORDWIJK), De Telegraaf 24-10-94; Infiltratie door drugmafia op beurs, De Telegraaf 24-10-94; Drie zaken panklaar voor justitie (actie recherche sinds augustus vorig jaar), AD 24-10-94; Vijf arrestaties voor cocaïnehandel, AD 24-10-94; 'Drugsbende poogde politie te chanteren', De Volkskrant 25-10-94; Afspraken met Parijs over drugs, AD 25-10-94; 'Natuurlijk wordt er belegd met zwart geld', AD 25-10-94; Golf van verdachte transacties gemeld, AD 25-10-94; Toezichthouders verrast over 'beurscriminelen', De Gelderlander 25-10-94; Zaktelefoon stoort medische apparatuur in ziekenhuizen - Inspectie adviseert verbod, De Gelderlander 25-10-94; Politie wint slag tegen drugbendes (De politie spreekt van een van de grootste successen die ooit behaald zijn in de drugsbestrijding in Zuid-Nederland), De Gelderlander 26-10-94; Bewaking Koninklijk Huis raakt documenten kwijt, AD 26-10-94; Politie rolt drugbende op, AD 26-10-94; Antillen krijgt meldpunt zwart geld, AD 26-10-94; Tien jaar geëist tegen spil drugbende (Enschede), AD 26-10-94; Het dossier van de platte cipier, deel 2, De Telegraaf 29-10-94; Kwart bedrijven dupe van normvervaging personeel, De Financiële Telegraaf 29-10-94; Nieuw IRT rolt drugsbende op, AD 29-10-94; FRAUDE neemt toe bij ondernemingen, AD 29-10-94; Westbrabantse bende opgerold, AD 29-10-94; Overleg over infiltratie van criminelen in het bedrijfsleven, AD 29-10-94; Surinaamse toko's centra coke-handel (Da Costakade), De Telegraaf 29-10-94; Lik-op-stuklijn in ROTTERDAM, AD 29-10-94; Bom cel ingesmokkeld via bewaarder, De Telegraaf 31-10-94; Deel Veluwe zonder stroom na explosie in verdeelstation, De Telegraaf 31-10-94; Controleurs stoppen asielsmokkel naar Canada op Schiphol, De Telegraaf 1-11-94; Gestolen pistolen in Ierland gevonden, De Telegraaf 1-11-94; Een bad bij kaarslicht, AD 1-11-94; Overlast junks bij Perron Nul voorbij, De Gelderlander 2-11-94 - Het eerste zichtbare resultaat; Forse kritiek op arresten Hoge Raad over chemisch afval, De Gelderlander 4-11-94; CBA staat op springen, De Telegraaf 5-11-94; Winnie weet van wanten, De Telegraaf 5-11-94; Foute cipier was in dienst 'Octopus', De Telegraaf 5-11-94; Van vrije verstrekking tot repressie: Zürich vecht vertwijfeld tegen drugs, Gelders Dagblad 5-11-94; Nederlander krijgt 12 jaar Spaanse cel, De Telegraaf 8-11-94; Melkert krijgt steun kamer na kritiek op arbeidsbureaus, De Telegraaf 8-11-94; Vervolging Van Thijn onwaarschijnlijk, maar mogelijk, Gelders Dagblad 10-11-94; Retour Den Haag, Ed van Thijn; Bijlmerbajes, broeinest van corruptie, De Telegraaf 12-11-94; Eis van vier jaar vanwege handel in cocaïne, Gelders Dagblad 12-11-94; GSM-telefoon nu ook geweerd op beursvloer, De Telegraaf 12-11-94; Topadvocaat Van der Goen ontkent banden met hasj-syndicaat, Gelders Dagblad 11-11-94; Utrechtse OM bepleit landelijke regels voor inkijkoperaties, AD 12-11-94; Justitie twijfelt aan functioneren IRT's, AD 12-11-94; SUPERFRAUDE in BRUSSEL, AD 12-11-94; Colombia bereid te praten met drugsbazen, De Volkskrant 14-11-94; Politie doet grote cocaïnevangst (in Breda), De Volkskrant 14-11-94; FRAUDE-controle bij ambtenaren, De Telegraaf 14-11-94; 'Doodstraf kan in 21e eeuw terugkomen', De Telegraaf 15-11-94; Roep om wet tegen mafia in de bouw, De Telegraaf 21-11-94; Nederlandse drugverdachte aan Engeland uitgeleverd, De Telegraaf 19-11-94; Operatie Delta, Bart Middelburg en Kurt van Es; 'Wapen drugdealer fiscaal aftrekbaar', De Telegraaf 23-11-94; "Het Rijk van Hasj en Weed", TV-programma Impact van de VARA, 24-11-94; Twaalf jaar cel en miljoen boete voor drugbaas, De Telegraaf 25-11-94; Toch vitale info over misdaad op gestolen diskette, De Telegraaf 25-11-94; "Deadline, de gestolen diskettes van OvJ Valente" TROS TV (interactief) Jaap Jongbloed 25-11-94; De prijs van gedogen, De Telegraaf 26-11-94; "Sonja" gesprek met o.a. Ernst Hirsch Ballin VARA TV, 26-11-94; Pitbull en revolver niet langer aftrekpost, De Telegraaf 29-11-94; Rechtbank complete vesting bij zaak Octopus-syndicaat, De Telegraaf 30-11-94; Eerste biedingsboek voor GSM-licentie aangemeld, De Telegraaf 30-11-94

Bijlage 2

Genealogie van de Familie Van der Heijden

Landadel

Titel Persoon Geboren Landgoed

Heer Van der Heijden-Arndt 1550 Bergsch leengoed de Poll, goed Liefrinck in Hengelo
Heer Van der Heijden-Gijsbert 1598 Venhuysen onder Hummelo

Heer Van der Heijden-Johannes-E na 1630 Baak en Meyerinck
Heer Van der Heijden-Gerardus-W 14 sep 1688 Baak (1732), Meyerinck en Meynerswijk
Heer Van der Heijden-Johannes-E 21 feb 1728 Baak (1753), Meyerinck, Luynhorst en Leemkuyl

1e Baron Van der Heijden

Van der Heijden-Judocus-H 25 feb 1765 Baak, Luynhorst, Leemkuyl en Doornenburg (20-9-1810)

2de Baron Van der Heijden

Van der Heijden-Clemens-F 23 feb 1791 Doornenburg (28-12-1811) en Suideras
Jonkvrouw Van der Heijden-Carolina-A 26 maa 1793
Jonkvrouw Van der Heijden-Joanna-R 08 feb 1795
Jonkvrouw, Vrouwe van Baak Van der Heijden-Judith-R 14 nov 1796 Baak + Huis Frieswijk, Diepenveen
Jonkvrouw Van der Heijden-Louisa-J 16 jun 1798 Baak + Huis 't Zelle, Vorden
Jonkheer Van der Heijden-Augustus-A 05 nov 1803
Jonkheer Van der Heijden-Maximilianus-J 30 jun 1805
Jonkheer Van der Heijden-Ludovicus-W 24 okt 1806
Jonkheer Van der Heijden-Adolphus-C 19 mei 1808
Jonkheer Van der Heijden-Ernestus-W 28 mei 1813

3de Baron Van der Heijden

Van der Heijden-Joannes-N 12 jan 1812 Doornenburg

4de Baron Van der Heijden

Van der Heijden-Alexander-A 13 apr 1813 Doornenburg en Suideras
Jonkvrouw Van der Heijden-Aleida-C 14 aug 1816 Baak
Jonkvrouw Van der Heijden-Maria-E 08 sep 1842 Huis Kieftskamp, Vorden

5de Baron Van der Heijden, Malthezer Ridder

Van der Heijden-Alexander-E 21 sep 1874 Doornenburg

Jonkvrouw Van der Heijden-Maria-J 19 aug 1877
Jonkvrouw Van der Heijden-Oda-J 04 jan 1901 Huis Onstein, Vorden
Jonkvrouw Van der Heijden-Alexandra-J 17 jun 1904 Huis Onstein, Vorden
Jonkheer Van der Heijden-Alexander-J 17 jun 1906
Jonkvrouw Van der Heijden-Ernestine-C 10 sep 1907 Huis Onstein, Vorden

8 DECEMBER 1994 VALSE START ENQUETECOMMISSIE