Nijmegen, 4 juni 1994 Beste Tjitse, Aansluitend op hetgeen ik heb geschreven in de laatste alinea van punt 11 op blz. 264 heb ik besloten de conceptbrief aan L. zakelijker van aard te maken. Ik denk dat het belangrijk is dat de brief minder zwaar wordt en we haar niet verder verontrusten. Ik zou het echter wel op prijs stellen als jij je over mijn laatste wilsbeschikking wilt ontfermen. De dood van Wim heeft mij wel heel dicht tot de bestaande realiteit teruggebracht. Ik hoop dat de uitslag op 20 juni positief is, maar het lijkt me wel goed om rekening te houden met een minder positief scenario. Ik doe daarom op jou als een vriend een beroep om bijgevoegde laatste wilsbeschikking ten uitvoer te brengen als ik onverhoopt kom te overlijden. Mijn ouders kan ik hier om begrijpelijke redenen natuurlijk niet bij betrekken. Ingeval ik je met dit verzoek te zwaar belast respecteer ik je beslissing om mijn verzoek te weigeren. Hartelijke groet, Bijlagen: conceptbrief versie 3; laatste wilsbeschikking. 10 oktober 2003: thans niet meer relevant.

6 JUNI 1994 DECISION DAY